Загальна психологія

159.9(075.8) / З14
Скрипченко О. В.
Загальна психологія : Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. —  ; Київ : Каравела, 2009. — 464 с.. — (Українська книга). — ISBN 978-966-96914-2-2
   ББК 88.3я73
   УДК 159.9(075.8)
   У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямах, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлено ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

Powered by Koha