Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія.

332(075.8) / Т67
Тридід О. М.
Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія. : навчальний посібник / О. М. Тридід, О. М. Богатіщев. —  ; Львів : Новий Світ-2000, 2014. — 263 с.. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-179-9
   ББК 65.049(4УКР)я73
   УДК 332.122(075.8)
   Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Регіональна економіка» за модулями «Регіональна економіка» та «Екологія». Всі теми подаються за єдиною структурою і містять різні за складністю завдання і тести, які потребують творчого підходу до їх розв’язання, спрямовують студента на самостійну роботу з підручником, посібниками, словником з регіональної економіки.Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації економічних спеціальностей, а також стане в нагоді викладачам при розробці тестових завдань, складанні методичних матеріалів для контролю знань студентів.

Powered by Koha