Типологія релігій

21(075.8) / Р49
Рижкова С. А.
Типологія релігій : курс загального релігієзнавства : Навчальний посібник / С. А. Рижкова. —  ; К. : Кондов, 2005. — 446 с.. — ISBN 966-7982-69-6
   ББК 86.3
   УДК 298
   У посібнику висвітлені сакральна космо-етика та профановані міфи Харапиа, Мохенджо-Даро, Інь-Шан, Шумеру, Угаріту, Єгипту, Крито-Мікен, космо-етичні архетипи давніх індоєвропейців та семітів, Ар’яварта-Бхаратаварша, Чжоу, релігії Аккаду, Вавилону, Мідії, Палестини, Фінікії, Греції, Риму, а також становлення і течії джайнізму, буддизму, індуїзму, конфуціанства, даосизму, іудаїзму, зороастризму, маніхейства, християнства, ісламу, сикхізму.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями походження та розвитку релігії.

Powered by Koha