Слов`янська релігійна філософія

21(075.8) / К64
Конотоп Л. Г.
Слов`янська релігійна філософія : навчальний посібник / Л. Г. Конотоп, З. В. Швед. —  ; К. : Літера ЛТД, 2006. — 318 с.. — ISBN 966-7543-75-7
   ББК 86.2я73
   УДК 21(075.8)
   У навчальному посібнику розглядаються ключові проблеми слов’янської релігійної філософії від часу їх зародження й до початку XX століття. Висвітлюються такі питання, як генеза релігійних поглядів києворуської доби, релігійно-філософський зміст ісіхазму, особливості інтерпретацій антропологічних, моральних, суспільних ідей. Ґрунтовно розглядаються філософські погляди відомих представників української філософії, які аналізували впливи релігійних ідей напроцеси становлення нації. .
Для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією слов’янської філософії. Буде корисним для широкого кола читачів.

Powered by Koha