Загальна психологія: практикум, навчальний посібник

159.9(076.5) / В68
Волошина В. В.
Загальна психологія: практикум : навчальний посібник / Волошин В. В., Долинська Л. В., Ставицька С. О., Темрук О. В.. — 4-е вид.. —  ; К. : Каравела, 2015. — 279 c.. — ISBN 978-966-801-948-7
   ББК 08я73
   УДК 159.9(076.5)
   Практикум призначений для ґрунтовного оволодіння навчальним курсом «Загальна психологія», який читається на факультетах педагогічних університетів, інститутів, коледжів; інститутів та факультетів післядипломної освіти, що включають спеціальність «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка» тощо. У навчально-тематичний план курсу за рішенням навчальних закладів можуть бути внесені зміни у відповідності до навчальних планів. Практикум підготовлений проф. Л.В. Долинською, проф.С.О. Ставицькою,доц.В.В. Волощиною,доц. О.В. Темрук

Powered by Koha