Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць

37.013+159.9 / В53

Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Випуск 10(23) / голов. ред. Олійник В. В. ; ред. кол.: Ануфрієва О. Л. та ін.. —  ; К. : АТОПОЛ, 2014. — 259 с.. — ISBN 2218-7650
   ББК 74р.я43+88я43
   УДК 378.091.046-021.68:[37.0+159.9](082)
   У збірнику висвітлюються актуальні наукові проблеми педагогіки і психології професійної підготовки. Представлено спектр питань з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.

Powered by Koha