Соціологія

316(075.8) / С69

Соціологія : Підручник ; за ред.: Піча В. М.. — 2-те вид., стереот.. —  ; Львів : Новий світ-2000, 2005. — 277 с.. — ISBN 966-7827-39-9
   ББК 60.5я2
   УДК 301
   У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів, бакалаврів, магістрів а також методологія конкретних соціологічних досліджень. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів та широкого кола зацікавлених соціологією.

Powered by Koha