Історія зарубіжної літератури ХХ ст., Навчальній посібник

82(09)(075.8) / І-90
Кузьменко В. І.
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : Навчальній посібник / Кузьменко В. І.. — 2-ге видання, стереотипне. —  ; К. : Академія, 2012. — 432 с.. — (Альма-матер). — ISBN 978-966-580-310-2 (Серія)978-966-580-395-9
   ББК 83.3(3)6я73
   УДК 82(09)(075.8)
   ДКД 82(091)(1-87)"19"(075.8)
   ДКД 82(091)(1-87)"19"(075.8)
   У навчальному посібнику розкрито основні тенденції, явища зарубіжного письменства ХХ ст. на загальноестетичному, національному, індивідуальному рівнях, представлено яскраві письменницькі постаті і їхні знакові твори, важливу додаткову інформацію. Адресований студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться зарубіжною літературою, намагається пізнати життя і творчість найвидатніших письменників ХХ ст., найзначущіші їхні надбання.

Powered by Koha