Вступ до мовознавства , Загальні питання мовознавства. Фонетика і графіка. Лексика і фразеологія. Граматика. Мовна типологія

81(075.8) / К55
Кочерган М. П.
Вступ до мовознавства : Загальні питання мовознавства. Фонетика і графіка. Лексика і фразеологія. Граматика. Мовна типологія / М. П. Кочерган. —  ; Київ : Академія, 2000. — 367 с.. — (Альма-мастер). — ISBN 966-580-081-7
   ББК 81.Укр
   У підручнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови тощо. Подано необхідну довідкову інформацію: перелік основної та допоміжної літератури, предметний покажчик, а також запитання і завдання для самоперевірки. Адресований студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Powered by Koha