159.9.07(075.8)/Г17
Галян О. І.
Експериментальна психологія : Навчальний посібник / Галян О. І., Галян І. М.. —  ; К. : Академвидав, 2012. — 400 с.. — (Альма-мастер). — ISBN 978-966-8226-89-2 (серія)978-617-572-032-5

Powered by Koha