Диференційна психологія, навчальний посібник

159.9(075.8) / Р69
Романовська Л. І.
Диференційна психологія : навчальний посібник / Романовська Л. І., Подкоритова Л. О.. —  ; Львів : Новий Світ - 2000, 2019. — 234 с.. — ISBN 978-966-418-074-7
   ББК 88
   УДК 159.9
   У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи, розглянуто індивідуальну специфіку психічних процесів і властивостей, проаналізовано статево-рольову диференціацію та стильові особливості індивідуальності. Посібник містить навчальну програму однойменного курсу, лекційну частину із запитаннями та завданнями для самоконтролю та психодіагностичний інструментарій до курсу.

Powered by Koha