Організаційна психологія на підприємстві, навчальний посібник

316.6(075.8) / Б86
Бочелюк В. Й.
Організаційна психологія на підприємстві : навчальний посібник / Бочелюк В. Й., Пучина О. В.. —  ; Київ : Видавничий дім "Скіф", 2019. — 272 с.. — ISBN 978-966-8894-82-4
   ББК 88.5
   УДК 316.6
   Проаналізовано теоретико-методологічні основи організаційної психології, окреслені предмет, суб'єкт і завдання цієї науки. Також вказується на психологічне забезпечення професійного становлення особистості, психолого-педагогічні особливості управлінської діяльності персоналу підприємства.
Значна увага приділяється аналізу та оцінці якості професійного становлення управлінського персоналу підприємства. Визначено прикладні аспекти професійного становлення управлінського персоналу.

Powered by Koha