Психологія і педагогіка

159.9+37.013(075.8) / Ш16
Шадських Ю. Г.
Психологія і педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Шадських Ю. Г.. — 2-ге вид., виправ.. —  ; Львів : Магнолія, 2019. — 320 с.. — ISBN 966-8340-54-Х
   ББК 88.840
   УДК 37.015.3
   Посібник допоможе сформувати у студентів систему знань про психіку особистості як найвищу цінність суспільства, усвідомити сутність механізмів психічних процесів, станів, якостей особистості як підвалин її формування в процесі виховання, навчання та освіти. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Powered by Koha