Банківські операції , підручн.

336.717(075.8) / М71
Міщенко В. І.
Банківські операції : підручн. / В.І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва. — 2-ге вид. перероб і доп.. —  ; К. : Знання, 2007. — 796 с.. — (Вища освіта ХХІ століття). — Затв МОН України. — ISBN 966-346-274-4
   ББК 65.9.262я73
   УДК 336.717(075.8)
   У підручнику розглядаються теоретичні та практичні основи становлення і розвитку сучасної банківської системи України, сутність та методика здійснення банківських операцій, пов'язаниї їз формування ресурсів, організацією розрахунків і обслуговуванням платіжного обороту клієгнтів, кредитванням, емісієюта розміщенням цінних папері, вексельним обігом, обслуговуванням зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, купівлею і продажем іноземної валюти. Значна увага приділяється нетрадиційним банківським послугам, а також основам фінансового обліку в банках. Підручник підготовлено з урахуванням вимог найновіших нормативно-правових актів. У додатках наводяться зразки документів, що використовуються при оформленні банківських операцій. [...] Для студентів взо, які навчаються за спеціальностями "Банківська справа", "Фінанси", "Бухгалтерський облік". Книга буде корисною також для аспірантів, викладачів, працівників кредитно-фінансових установ

Powered by Koha