Стратегічний маркетинг , навч. посібник

339.138(075.8) / К88
Куденко Н. В.
Стратегічний маркетинг : навч. посібник / Н. В. Куденко. —  ; К. : КНЕУ, 1998. — 151 с.. — ISBN 966-574-061-Х
   ББК 65.290.2
   У навчальному посібнику розглядаються сутність та сфера стратегічного маркетингу, його роль у структурі управління фірмою. Аналізуються маркетингові стратегії росту, сегментації та вибору цільового ринку, диференціації та позиціонування, конкурентні стратегії. Висвітлюються методи портфельного аналізу. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таблицями, конкретними прикладами, що допоможе читачам систематизувати свої знання. Для студ. внз, які навчаються за фаховим спрямуванням "Маркетинг", та маркетологів-практиків, які прагнуть опануватигавички стратегічного маркетингу

Powered by Koha