Геронтопсихологія:медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння , Навчальний посібник

159.922.63:613.98 / П12
Павелків Р. В.
Геронтопсихологія:медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : Навчальний посібник / Павелків Р. В., Харченко Є. М.. —  ; Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 474 с.. — ISBN 978-611-01-1863-7
   УДК 159.922.63:613.98
   У навч. посібн. представлені навчальні матеріали до курсів "Геронтопсихологія", "Вікова психологія", "Соціальна робота та соціальна політика", "Юридична психологія" для студентів психолого-педагогічних, медичних, юридичних факультетів. В ньому висвітлюються біологшічні, медичні, психофізіологічні, соціально-культурологічні аспекти старіння і старості. В навчальному посібнику проаналізовано різноманітні методологічні та методичні підходи до соціально-психололгічної роботи з людьми похилого віку. Підібрано пакет спеціальних психодіагностичних та психокорекційних методик з урахуванням особливостей та закономірностей геронтогенезу.
Навчальний посібник розрахований на широке коло студентів, науковців, практичних та юоидичних психологів, соціальних педагогів, соціальних та медичних працівників

Powered by Koha