Психічний розвиток та формування особистості в онтогенезі , навчальний посібник для вищих навчальних закладів

159.92(075.8) / П28
Пісоцький В.П.
Психічний розвиток та формування особистості в онтогенезі : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Пісоцький В. П. , Горянська А. М.. —  ; Київ : ТОВ КНТ, 2021. — 143 с. — ISBN 978-966-373-839-0
   УДК 159.92(075.8)
   У навч. посібнику розглядаються теоретико-методологічні питання, що висвітлюють закономірності та динаміку психічного розвитку в онтогенезі, розкрито психологічні особливості розвитку і формування особистості, представлено плани семінарських занять, практичні завдання для самостійної роботи студентів.
У теор. частині посібника з позицій системного підходу проаналізовано сутність, форми і типи психічногог розвитку, рушійні сили, умови, закони й закономірності, підходи до періодизації, основні напрямки дослідження та найбільш знакові й впливові теорії психічного й особистісного розвитк втчізняних та зарубіжних психологів.
Друга частина містить завдання для перевірки знань і самокнтролю, програмований контроль знань, підібрані відповідні методики для виконання студентами дослідницьких завдань на занятті.
Навч. посіб. призначений для студентів внз усіх рівнів акредитації, що вивчають курси "Вікової і педагогічної психології", "Психології особистості", а також вчителів, вихователів, практичних психологів, чоціальних працівників

Powered by Koha