Основи психології і педагогіки , навчальний посібник

159.9+37(075.8) / Р69
Романовська Л. І.
Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. ; Кер видав. проекту Піча С. В.. —  ; Львів : Новий Світ-2000, 2020. — 449 с.. — Рек МОН України. — ISBN 978-966-418
   ББК 88+74я7
   УДК 159.9+37(075.8)
   У даному навч. посіб. подано основний матеріал про цілі і завдання психології і педагогіки, про рівні і структуру псіхики та особистості, діяльність, спілкування, особливості процесу навчання і виховання, систему освіти тощо. [...] рекомендований для студентів, які вивчають курс "Основи психології і педагогіки", викладачів та широкого кола фахівців, які бажають самостійно отримати загальні психолого-педагогічні знання

Powered by Koha