Психологія особистості , навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

159.923(075.8) / В18
Варій М. Й.
Психологія особистості : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Варій М. Й.. —  ; Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 591 с.. — Рек МОН України. — ISBN 978-966-364-562-9
   ББК 88.37я73
   УДК 159.923(075.8)
   У навчальному посібнику висвітлено всі головні аспекти психології особистості в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологію особистості, а й активізувати свою пізнавальну діяльність. Водночас у написанні навчального посібника автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі концепції особистості.

Powered by Koha