Основи журналістики , підручник

070(075.8) / М69
Михайлин І. Л.
Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. — 5-те вид., перероб. та доп.. —  ; Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 494 с.. — Затверджено Міністерством освіти і наукі України як підручник для вищих навчальних закладів. — ISBN 978-611-01-0175-2
   ББК 76.120.8я73
   УДК 0.70(075.8)
   У підручнику викладено один з основних навчальних курсів у системі підготовки майбутнього спеціаліста – «Основи журналiстики». Тут подані найважливіші теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіти України, як от: журналiстика як галузь масово інформаційної діяльності, функції журналiстики, журналiстика як галузь суспільно-політичної діяльності, соціальна позиція журналіста, журналiстика як система засобів масової інформації, свобода преси і журналістської діяльності та ін.
Посібник розрахований на студентів спеціальності «Журналiстика» та молодих працівників засобів масової інформації, що роблять перші кроки на шляху до оволодіння професією, але не мають базової освіти.

Powered by Koha