Загальна психологія

159.9(075.8) / З-14
Скрипченко О. В.
Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. — 4-те вид.. —  ; Київ : Каравела, 2017. — 463 с.. — Затверджено Міністерством освіти і наукі України як підручник для вищих навчальних закладів. — ISBN 978-966-2229-28-8
   ББК 88.3я73
   УДК 159.9(075.8)
   У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямах, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлено ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Powered by Koha