Історія української державності, підручник у 2-х томах: , том 2 1917-2017 рр. 2

930(477)(075.8) / Б82
Борисова О. В.
Історія української державності. 2 : підручник у 2-х томах:  : том 2 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. —  ; Київ : КОНДОР, 2018. — 462 с.. — ISBN 978-617-7582-81-5
   УДК 930(477)(075.8)
   У підручнику на основі аналізу історичних джерел та наукової літератури розкриваються вузлові проблеми української державності від давніх часів до сьогодення. Підручник складається з двох томів. У Т.1 викладено матеріал з історії української державності від найдавніших часів до 1917 р.; у Т.2 - від 1917 по 2017 р. Основна увага зосереджується на аналізі історичних фактів, подій та явищ, змісті найважливіших для становлення та розвитку української державності документів, діяльності українських державних діячів. До розв’язання низки питань запропоновано авторський підхід. Кожній темі лекції передує набір ключових термінів і понять, а в кінці містяться контрольні питання для самоконтролю і самоперевірки та творчі завдання. Наприкінці кожного тому надається пакет тестових завдань та список рекомендованої літератури. Книга розрахована на викладачів та студентів ЗВО усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться проблемами історії України та української державності.

Powered by Koha