Журналістська майстерність

070(075.8) / Л55
Лизанчук В. В.
Журналістська майстерність : підручник / Василь Лазанчук. —  ; Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 373 с.. — (Львівська школа журналістики). — ISBN 978-966-613-871-5
   ББК Ч612Я73
   УДК 070(075.8)
   Ефективність функціонування засобів масової комунікації в житті українського суспільства залежить від журналістських професійних якостей - мовного, світоглядно-інтелектуального, морально-духовного, національно-громадянського рівня їхньої підготовки. У цьому підручнику системно, всебічно осмислено і викладено концептуалні засади теоретичного і практичного опанування журналістським фахом, розкрито методику творчої співпраці викладача і студента під час навчання, набуття студентами складових журналістської майстерності. Цей підручник один із перших в Україні, в основу якого покладено студентські журналістські матеріали інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів. Для студентшгжурпаЛістів вищих навчальних закладів і журиалістів-практиків.

Powered by Koha