Журналістська освіта і наука, Підручник


Михайлин І. Л.
Журналістська освіта і наука : Підручник / І. Л. Михайлин. —  ; Суми : Університетська книга, 2009. — 335 с.. — ISBN 978-966-680-459-7
   ББК 76.120я73
   УДК 070(075.8)
   Підручник висвітлює такі теми, як роль університету в розвитку журналістики та журналістської освіти; викладач журналістики як педагогічна особистість; історія журналістської освіти та її найважливіші уроки; університет, його завдання і функції; модель навчання й виховання журналіста у вищій школі.
Охарактеризовано структуру журналістикознавства як системи; оглянуто наукову українську періодику з журналістики, розкрито методологічні особливості історії журналістики як галузі наукового знання та методики наукової праці в галузі історії журналістики. Подана вибрана історіографія новітніх праць з журналістикознавства.
Теорія і-методика викладання журналістики у вищій школі репрезентовані розглядом методичної організації діяльності творчих майстерень та навчально-виробничих практик, а також викладом методики науково-дослідної роботи студента з журналістики.
Для студентів і викладачів напрямку «Журналістика та інформація».

Powered by Koha