Основи радіожурналістики. , Підручник

654.191 / Л55
Лизанчук В. В.
Основи радіожурналістики. : Підручник / В. В.Лизанчук. —  ; К. : Знання, 2006. — 628 с. + компакт-диск.. — ISBN 966-346-249-3
   ББК 654.19(075.8)
   УДК 0076:654.19(075.8)
   системі ЗМІ, відображено структуру українського радіомовлення, проаналізовані функції та принципи діяльності радіоорганізацій. Дуже чітко викладено характеристику радіожанрів та методику підготовки матеріалів до ефіру, подано тексти матеріалів кожного радіожанру.

Підручник сприятиме всебічному фаховому зростанню радіожурналістів, яке здійснюватиметься шляхом опанування сучасної методики збору, опрацювання інформації, проведення тренінгів, диспутів, "круглих столів", науково-практичних конференцій, підготовки радіоматеріалів.

Книга затверджена Міністерством освіти і науки України та рекомендована журналістам-практикам і студентам у вищих навчальних закладах.

Зміст:

Перелік звукових додатків
Передмова
Розділ 1. Радіомовлення в системі засобів масової інформації
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Розділ 2. Характерні особливості радіо
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Розділ 3. Принципи діяльності радіоорганізацій
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Розділ 4. Функції радіомовлення
4.1. Функція інформування
4.2. Функція вираження і формування громадської думки
4.3. Пропагандистська функція
4.4. Агітаційно-організаторська функція
4.5. Просвітницько-педагогічна функція
4.6. Виховна функція
4.7. Естетична функція
4.8. Розважальна функція
4.9. Функція спілкування
4.10. Інтегруюча функція
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Розділ 5. Структура радіомовлення України
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Розділ 6. Різновиди радіомовлення
6.1. Інформаційні радіопрограми
6.2. Політико-ідеологічні передачі
6.3. Історико-культурологічні передачі
6.4. Соціально-економічні передачі
6.5. Освітньо-пізнавальні передачі
6.6. Релігійні передачі
6.7. Передачі для дітей та юнацтва
6.8. Передачі для молоді
6.9. Літературно-драматичні передачі
6.10. Музично-розважальні передачі
6.11. Рекламні передачі
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Розділ 7. Жанри радіожурналістики
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Розділ 8. Інформаційні радіожанри
8.1. Радіоповідомлення
8.2. Радіозвіт
8.3. Радіоінтерв'ю
8.4. Радіорепортаж
8.5. Радіовиступ
8.6. Радіоогляд преси
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Розділ 9. Аналітичні радіожанри
9.1. Радіокореспонденція
9.2. Радіокоментар
9.3. Радіобесіда
9.4. Радіоогляд
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Розділ 10. Художньо-публіцистичні радіожанри
10.1. Радіонарис
10.2. Радіофейлетон
10.3. Радіокомпозиція
10.4. Радіофільм
10.5. Оригінальна радіодрама (радіоп'єса)
- Питання для обговорення
- Завдання для лабораторних і практичних занять
- Список використаної літератури
Післямова
Орієнтовні теми рефератів
Довідка про автора

Powered by Koha