Журналістика та медія

(031)070 / В14
Зігфрид В.
Журналістика та медія : довідник / Зігфрід Вайшенберг, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен ; перекл. з нім. П. Демешко, К. Макєєв. —  ; К. : Центр вільної преси : Академія Української преси, 2011. — 529 с.. — ISBN 978-966-2123-32-6
   ББК 76.01я2+60.56я2
   УДК 070+316.77(031)
   Більш ніж 100 статей цього довідника інформують про центральні поняття медіасуспільства. У них наведено визначення понять, розглянуто стан досліджень, подано списки рекомендованої літератури, а також запропоновано коментарі поточних подій у медіасфері. Укладачі та автори цього довідника — провідні фахівці в галузі теорії комунікації, медіазнавства й журналістики — особливу увагу приділили змістовій точності, мовній прозорості, практичній наочності та міждисциплінарності з урахуванням міжнародної перспективи.
Редактори цього довідника — професори журналістики, теорії комунікації та політології в університеті м. Гамбурга.

Powered by Koha