Історія журналістики (ХVII - XX)

070(091)"16/19"(075.8) / С75
Срібняк І. В.
Історія журналістики (ХVII - XX) : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ігор Срібняк. —  ; К. : ВПЦ НаУКМА, 2013. — 303 с.. — ISBN 978-966-2410-45-7978-966-518-630-4
   ББК 76.01г.я73
   УДК 070(091)"16/19"(075.8)
   Відтворено основні етапи розвитку журналістики в провідних країнах світу та Україні, особливості становлення та функціонування періодичних видань провідних країн світу. Розглянуто різні аспекти діяльності національних медійних систем у XX ст., простежено процес виникнення кількох найбільших інформаційних агенцій. Розкрито особливості впливу ЗМІ на перебіг суспільно-політичних подій у різних країнах світу в XVII — XX ст.
Для студентів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто вивчає історію журналістики та газетно-журнальної періодики.

Powered by Koha