Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Record no. 1853)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 09564nam0 2200577 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор біб-запису 1853
010 ## - ISBN
ISBN 2218-7650
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20181024d2015 k||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць
Перші відомості про відповідальність голов. ред. Олійник В. В.
Наступні відомості про відповідальність ред. кол.: Ануфрієва О. Л. та ін.
Позначення та/або номер частини Випуск 13(26)
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження К.
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо АТОПОЛ
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2015
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 203 с.
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки У збірнику висвітлюються актуальні наукові проблеми педагогіки і психології професійної підготовки. Представлено спектр питань з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти.<br/>Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.
464 #1 - Аналітична одиниця
Назва Нормативно-правове забезпечення практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах І II рівнів акредитації
Фізичний опис с.21
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Букач Μ. М.
Назва Взаємодія громадської організації «Освітній центр "Університет третього віку" з Інститутами освіти та культури»
Фізичний опис с. 24
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Бурлаєнко Т. І
Назва У пошуку шляхів формування економічної компетентності майбутніх менеджерів
Фізичний опис с. 32
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Веліховська А. Б.
Назва Дидактичні засади формування навчального середовища засобами мережевих сервісів
Фізичний опис с.40
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Гаврилишена О. О.
Назва Концептуальні основи громадсько спрямованого управління та технологія його впровадження у загальноосвітній навчальний заклад
Фізичний опис с.48
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Гельбак А. М.
Назва Фасилітаторство педагога як умова позитивної переорієнтації на сучасний освітній простір
Фізичний опис с. 56
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Горяна Л. Г.
Назва Сутність методики підготовки педагогічних працівників зо управління впровадженням здоров'язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти
Фізичний опис с.58
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Демченко Ю. М.
Назва До питання формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя математики
Фізичний опис с.66
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Ілляхова М. В.
Назва Значення креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
Фізичний опис с.70
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Клименюк Н. В.
Назва Підтримка соціальної активності слухачів «Університету третього віку» в умовах бібліотеки
Фізичний опис с.73
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Коваль І. В.
Назва Методологічні принципи професійної підготовки студентів педколеджу
Фізичний опис с.76
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Костюк Д. А.
Назва Операційно-діяльнісний критерій як елемент оцінювання сформованої фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства
Фізичний опис с.78
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Кочерга Є. В.
Назва Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів
Фізичний опис с. 86
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Кошіль В. I.
Назва Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності недержавних установ сфери соціального захисту дітей та молоді
Фізичний опис с.89
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Кулик О. Є.
Назва Аналіз побудови моделі управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій
Фізичний опис с. 101
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Литвиненко С. В.
Назва Виробнича практика в системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах вищої школи
Фізичний опис с.112
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Мінда Л. 3.
Назва Неперервне професійне зростання педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
Фізичний опис с.115
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Морозова Μ. Е.
Назва Формування системи ефективного управління персоналом у вищих навчальних закладах
Фізичний опис с.119
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Муранова Η. П.
Назва Сучасний науково-педагогічний дискурс про проблему підготовки старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі ...
Фізичний опис с.128
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Пашков А. П., Нападовська Л. А.
Назва Тенденції та новаторство в освіті
Фізичний опис с.138
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Покроєва Л. Д.
Назва Розвивальне середовище як умова безперервності педагогічної освіти
Фізичний опис с.142
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Пугачова Η. Г., Глемботцька О. П.
Назва З досвіду застосування психолого- педагогічних та організаційних умов соціального партнерства в професійному навчанні молодших спеціалістів із права
Фізичний опис с.148
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Свердлик Η. П.
Назва Зміст і форми психолого-педагогічного супроводу управ¬лінської діяльності методистів районного відділу освіти до впровадження здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти
Фізичний опис с.153
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Стремецька В. О.
Назва Теоретичне обгрунтування викладання англійської мови слухачам «Університету третього віку»
Фізичний опис с.156
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Федорець В. М.
Назва Актуалізація профілактики ревматизму в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури
Фізичний опис с.159
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Федорець В. М.
Назва Системні та онтологічні аспекти профілактики ревматизму в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури
Фізичний опис с.161
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Федулова Л. І.
Назва Розвиток вищої освіти в контексті тенденцій реалізації інноваційної політики Європейського союзу
Фізичний опис с.179
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Філіпович А. Ю.
Назва Особливості виховання молоді з точки зору куратора навчальної групи в умовах соціалізації суспільства
Фізичний опис с.182
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Черепкова О. В.
Назва Державне управління як галузь знань та наукова галузь в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Фізичний опис с. 186
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Швидун В. М.
Назва Механізми управління післядипломною педагогічною освітою в країнах Західної Европи
Фізичний опис с.192
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Штангей С. В.
Назва Становлення післядипломної освіти XXI століття в Україні як об’єкту наукових досліджень
Фізичний опис с.195
675 ## - УДК
Індекс 378.091.046-021.68:[37.0+159.9](082)
686 ## - Індекси інших класифікацій
Код системи
Індекс класифікації 74р.я43+88я43
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Головний редактор
Внутрішній код Koha 2437
автор Олійник
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. В.
Розкриття ініціалів власного імені Віктор Васильович
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20181024
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Матеріали конференцій
Класифікаційна частина шифру збереження 37.013+159.9
Шифр замовлення 37.013+159.9 / В53
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу В53
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Вид зібрання Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу | Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу   29.03.2018 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009027 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10147д 37.013+159.9 / В53 Доступно для випожичання 70.00 Матеріали конференцій

Powered by Koha