Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Record no. 1858)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 07377nam0 2200469 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор біб-запису 1858
010 ## - ISBN
ISBN 2218-7650
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20181025d2014 k||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць
Перші відомості про відповідальність гол. ред. Олійник О. О.
Наступні відомості про відповідальність редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін.
Позначення та/або номер частини Випуск 12(25)
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження К.
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Аполол Груп
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2014
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 258 с.
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки У збірнику висвітлюються актуальні проблеми педагогіки і психології професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетеїггностей фахівців у галузі освіти, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Бажан С. П.
Назва Проблеми практичної підготовки молодших спеціалістів іехнічних спеціальностей у вищих навчальних закладах I—II рівнів акредитації
Фізичний опис с.7
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Братищенко І. В.
Назва Управлінське консультування керівників навчальних шкладів як інструмент впровадження здоров’язбережувальних техно¬логій у навчально-виховний процес
Фізичний опис с.17
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Василашко І. П.
Назва Структура здоров'я збережувальної компетентності вчителів основ здоров'я та моніторинг як метод її розвитку в післядипломній педагогічній освіті
Фізичний опис с.26
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Грабовський П. П.
Назва Дидактична модель розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти
Фізичний опис с.39
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Драч І.І.
Назва Компетентнісно-контекстна модель організації навчального процесу у ВНЗ
Фізичний опис с.50
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Єльникова Г. В., Мельник В. К., Чернуха-Гадзецька К.М
Назва Модель підготовки керівників районного і шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу
Фізичний опис с.59
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Зінчук Н. А.
Назва Конкурентоспроможність закладів післядипломної педа¬гогічної освіти як предмет наукового осмислення
Фізичний опис с.69
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Катюк Я. Л.
Назва Психолого-андрагогічні умови розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у процесі підвищення кваліфікації
Фізичний опис с.80
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Колпаков В. М.
Назва Самоменеджмент як фактор підготовки людини до життя в сучасному суспільстві
Фізичний опис с.90
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Морозова М. Е.
Назва Актуальність системи мотивації працівників як невід’ємної складової кадрової політики вищих навчальних закладів ....
Фізичний опис с.105
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Оліфіра Л.М.
Назва Тренінг як прогресивна технологія розвитку професійної управлінської компетентності керівників освіти
Фізичний опис с. 116
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Федорець В. М.
Назва Теоретичні передумови використання архетипічної психології для вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури
Фізичний опис с.128
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Бондарчук О. І.
Назва Особистісна готовність майбутніх психологів до попередження конфліктів у професійній діяльності: сутність і умови розвитку
Фізичний опис с.153
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Грись А. М.
Назва Методологічні підходи до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми
Фізичний опис с.163
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор КононецьМ.О.
Назва Гендерні особливості прояву професійної моральності підприємцями
Фізичний опис с.174
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Кот В.Г.
Назва фактори задоволення професійною діяльністю працівників рекламної сфери
Фізичний опис с.185
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Кучеренко Е. В.
Назва Свідоме та надсвідоме «Я» як рівні самосвідомості особистості в практиці психосинтезу
Фізичний опис с.196
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Москальова А. С.
Назва Професійний розвиток як функція професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Фізичний опис с.207
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Нежинська О. О.
Назва Гендерна толерантність як чинник особистісного розвитку підлітків
Фізичний опис с.218
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Пінчук Н. І.
Назва Особливості розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до формування позитивного іміджу
Фізичний опис с.227
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Полякова В. І.
Назва Гендерна толерантність педагогічних працівників: основні концептуальні підходи до дослідження
Фізичний опис с.237
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Філь О. А.
Назва Технологія психологічної підготовки керівників до забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін
Фізичний опис с.248
675 ## - УДК
Індекс 378.091.046-021.68:[37/0+159/9](082)
686 ## - Індекси інших класифікацій
Код системи
Індекс класифікації 74р.я43+88я43
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Головний редактор
Внутрішній код Koha 2437
автор Олійник
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. В.
Розкриття ініціалів власного імені Віктор Васильович
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20181025
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Матеріали конференцій
Класифікаційна частина шифру збереження 37.013+159.9
Шифр замовлення 37+159.9 / В53
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу В53
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Вид зібрання Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу | Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу   29.03.2018 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009022 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10146д 37+159.9 / В53 Доступно для випожичання 70.00 Матеріали конференцій

Powered by Koha