Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Record no. 1861)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 07349nam0 2200481 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор біб-запису 1861
010 ## - ISBN
ISBN 2218-7650
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20181025d2015 k||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць
Перші відомості про відповідальність гол. ред. Олійник О. О.
Наступні відомості про відповідальність редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін.
Позначення та/або номер частини Випуск 15(28)
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження К.
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Аполол Груп
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2015
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 275 с.
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки У збірнику висвітлюються актуальні проблеми педагогіки і психології професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетеїггностей фахівців у галузі освіти, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Братищенко І.В..
Назва Особливості управління професійним розвитком учителів загальноосвітнього навчального закладу засобами проектних технологій
Фізичний опис с.7
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Братко М. В.
Назва Теорія управління освітою в Україні в пострадянський період (1991- початок XXI ст.): вектори розвитку
Фізичний опис с.17
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Горяна Л. Г.
Назва Підготовка педагогічних працівників до впровадження здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти
Фізичний опис с.32
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Забродська Л. М.
Назва Аутсорсинг — один із напрямів стратегічного розвитку інструментів сучасного менеджменту
Фізичний опис с.44
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Заславська С. І.
Назва Шляхи вдосконалення підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти
Фізичний опис с.63
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Касьян С. П., Рябова З. В.
Назва Методика оцінки ефективності роботи . і ріпники закладів післядипломної педагогічної освіти з використанням системи електронного документообігу
Фізичний опис с.75
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Красильник Ю.С.
Назва Особливості реалізації технології контекстного навчання в начальних закладах післядипломної педагогічної освіти ....
Фізичний опис с.86
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Луніна В. Ю.
Назва Моделювання розвитку творчого потенціалу вчителя наоснові роботи Центру освітніх інновацій закладу післядипломної педагогічної освіти
Фізичний опис с.96
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Маслов В. І., Ситар І. В
Назва Головні структурні складові наукових досліджень педагогічних систем
Фізичний опис с.108
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Рябова 3. В.
Назва Маркетингове управління як соціально-педагогічна технологія управління системою післядипломної педагогічної освіти
Фізичний опис с.123
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Ситніков О. П.
Назва Неперервна освіта - парадигма XXI століття
Фізичний опис с.134
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Сіданіч І. Л.
Назва Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів її спеціалізації «Християнська педагогіка у вищій школі»
Фізичний опис с.144
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Степашко В. О.
Назва Механізми демократизації національної системи управління якістю вищої освіти
Фізичний опис с.157
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Бевз Г. М.
Назва Вивчення системи замінних сімей для дітей в просторі кроскультурних досліджень: психологічні аспекти
Фізичний опис с.169
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Бондарчук О. І.
Назва Психологічні засади розвитку ціннісно-смислової сфери керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти
Фізичний опис с.178
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Брюховецька О. В.
Назва Психологічні особливості аутотолерантності як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Фізичний опис с.189
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Давидова О. В.
Назва Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особливості її розвитку
Фізичний опис с.200
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Інжиєвська Л. А.
Назва Теоретична модель особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів засобами арт-терапії і можливості її застосування
Фізичний опис с.214
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Мусаелян О. М
Назва Теоретико-методичні засади дослідження особливостей аутогресивної поведінки студентської молоді
Фізичний опис с.226
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Нежинська О. О., Тименко В. М.
Назва Використання коучингу в системі вищої освіти України
Фізичний опис с.236
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Торба Н. Г.
Назва Професійна самовизначеність та вибір професії майбутнього фахівця
Фізичний опис с.246
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Хілько С. О.
Назва Модель формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів
Фізичний опис с.254
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Шевченко С. В.
Назва Сучасні уявлення про феномен довіри до себе
Фізичний опис с.264
675 ## - УДК
Індекс 378.091.046-021.68:[37/0+159/9](082)
686 ## - Індекси інших класифікацій
Код системи
Індекс класифікації 74р.я43+88я43
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Головний редактор
Внутрішній код Koha 2437
автор Олійник
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. В.
Розкриття ініціалів власного імені Віктор Васильович
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20181025
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Матеріали конференцій
Класифікаційна частина шифру збереження 37.013+159.9
Шифр замовлення 37.013+159.9 / В53
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу В53
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Вид зібрання Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу | Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу   29.03.2018 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009020 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10149д 37.013+159.9 / В53 Доступно для випожичання 75.00 Матеріали конференцій

Powered by Koha