Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Record no. 1862)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 06431nam0 2200469 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор біб-запису 1862
010 ## - ISBN
ISBN 2218-7650
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20181024d2015 k||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць
Перші відомості про відповідальність голов. ред. Олійник В. В.
Наступні відомості про відповідальність ред. кол.: Ануфрієва О. Л. та ін.
Позначення та/або номер частини Випуск 10(23)
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження К.
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо АТОПОЛ
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2014
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 259 с.
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки У збірнику висвітлюються актуальні наукові проблеми педагогіки і психології професійної підготовки. Представлено спектр питань з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Бирка Μ. Ф.
Назва Неперервна освіта вчителів природничо-математичних дисциплін у країнах співдружності незалежних держав
Фізичний опис c.7
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Бугайчук К. Л.
Назва Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення
Фізичний опис c.17
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Жижко О. А.
Назва Особливості управління професійною освітою маргінальних груп населення як компонента заходів соціального захисту в Мексиці
Фізичний опис c.28
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Ілляхова М. В.
Назва Сутність та специфіка креативної діяльності у системі неперервної освіти
Фізичний опис c.37
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Ковальчук І. М.
Назва Сутність та зміст професійно значущих якостей вчителя технології
Фізичний опис c.47
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Колпаков В. М.
Назва Концептуально-технологические основи развития стратегического мьішления
Фізичний опис c.62
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Кравчинська Т. С.
Назва Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників: основні теоретичні підходи
Фізичний опис c.77
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Куценко В. М., Олійник В. В.
Назва Управління освітою — важливий чинник інноваційного економічного розвитку України
Фізичний опис c.88
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Ляхоцький В. П.
Назва Післядипломна педагогічна освіта: у пошуку новітніх технологій
Фізичний опис c.100
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Наливайко Г. В.
Назва Формування самоосвітньої компетентності у студентів майбутніх менеджерів освіти
Фізичний опис c.114
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Олійник В. В.
Назва Післядипломна освіта в контексті глобалізаційних змін сучасного світу
Фізичний опис c.124
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Рябова З. В.
Назва Маркетингова стратегія як складова освітнього маркетингу і механізм забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу
Фізичний опис c.134
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Базиленко А. К.
Назва Особливості ціннісного компонента соціальної активності студентської молоді
Фізичний опис c.155
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Бантишева О. О.
Назва Основні підходи до дослідження проблеми схильності особистості до віктимної поведінки
Фізичний опис c.164
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Бондарчук О. І.
Назва Психологічні особливості взаємодії керівників освітніх організацій у віртуальному освітньому середовищі в процесі підвищення кваліфікації
Фізичний опис c.176
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Волженцева І. В.
Назва Теоретико-методологический анализ полифункциональной регуляции психических состояний личности змоциогенными способами
Фізичний опис c.186
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Вронська В. М.
Назва Роль психологічної підготовки медичних сестер у збереженні та зміцненні здоров’я дітей
Фізичний опис c.198
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Гельбак А. М.
Назва Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду
Фізичний опис c.207
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Діденко М. С.
Назва Системно-термінологічний аналіз категорії «професійно значущі якості особистості»
Фізичний опис c.217
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Пастух Л. В.
Назва Проблеми розвитку сензитивності в процесі підготовки та професійного становлення практичних психологів закладів освіти
Фізичний опис c.227
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Сердюк Л. 3.
Назва Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців
Фізичний опис c.239
464 #1 - Аналітична одиниця
Автор Сняданко І.І.
Назва Діагностика умов навчання в університеті
Фізичний опис c.249
675 ## - УДК
Індекс 378.091.046-021.68:[37.0+159.9](082)
686 ## - Індекси інших класифікацій
Код системи
Індекс класифікації 74р.я43+88я43
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Головний редактор
Внутрішній код Koha 2437
автор Олійник
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. В.
Розкриття ініціалів власного імені Віктор Васильович
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20181024
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Матеріали конференцій
Класифікаційна частина шифру збереження 37.013+159.9
Шифр замовлення 37.013+159.9 / В53
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу В53
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Вид зібрання Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу | Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу   29.03.2018 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009021 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10144д 37.013+159.9 / В53 Доступно для випожичання 65.00 Матеріали конференцій

Powered by Koha