Соціологія (Record no. 1877)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 10063nam0 2200241 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор біб-запису 1877
010 ## - ISBN
ISBN 966-7827-39-9
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20181022d2010 k||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Соціологія
Підзаголовок Підручник
Наступні відомості про відповідальність за ред.: Піча В. М.
205 ## - Відомості про видання
Відомості про видання 4-те вид., випр. і допов.
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження Львів
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Новий світ-2000
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2010
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 292 с.
225 ## - Серія
Назва серії Вища освіта в Україні
327 11 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 6
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА, її ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 8
Назва розділу: рівень 2 1.1. Соціологія та її місце в системі сучасних наук
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 8
Назва розділу: рівень 2 1.2. Об'єкт і предмет соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 9
Назва розділу: рівень 2 1.3. Закони, категорії і методи соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 10
Назва розділу: рівень 2 1.4. Структура і рівні соціологічного знання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 13
Назва розділу: рівень 2 1.5. Основні функції соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 18
Назва розділу: рівень 2 1.6. Зв'язок соціології з іншими суспільними науками
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 19
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 22
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 23
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. США ТА В УКРАЇНІ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 24
Назва розділу: рівень 2 2.1. Виникнення і розвиток соціології як окремої науки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 24
Назва розділу: рівень 2 2.2. Основні етапи і напрями американської і західноєвропейської соціології XX ст
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 31
Назва розділу: рівень 2 2.3. Соціологічна думка України
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 47
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 60
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 61
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 3. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 62
Назва розділу: рівень 2 3.1. Сутність та типологія суспільств
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 62
Назва розділу: рівень 2 3.2. Розвиток суспільств Г.!
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 70
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 82
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 82
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА СПЕЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 84
Назва розділу: рівень 2 4.1. Сутність та основні елементи соціальної структу ри
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 84
Назва розділу: рівень 2 4.2. Соціальна стратифікація: поняття та види
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 95
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 105
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 105
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 5. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 107
Назва розділу: рівень 2 5.1. Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 107
Назва розділу: рівень 2 5.2. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 110
Назва розділу: рівень 2 5.3. Соціальний статус і соціальні ролі особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 112
Назва розділу: рівень 2 5.4. Соціальна структура особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 116
Назва розділу: рівень 2 5.5. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної поведінки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 118
Назва розділу: рівень 2 5.6. Соціальні типи особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 120
Назва розділу: рівень 2 5.7. Нові тенденції взаємодії людини і суспільства у сучасних умовах
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 122
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 126
Назва розділу: рівень 2 6.1. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 126
Назва розділу: рівень 2 6.2. Соціологія економічної і соціальної сфер
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 128
Назва розділу: рівень 2 6.3. Основні наукові напрями економічної соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 131
Назва розділу: рівень 2 6.4. Місце економічної культури в економічній соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 132
Назва розділу: рівень 2 6.5. Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 133
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 135
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздуміві, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 135
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 7. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 137
Назва розділу: рівень 2 7.1. Предмет соціології праці та управління
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 137
Назва розділу: рівень 2 7.2. Зв'язок соціології праці та управління з іншими науками про працю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 142
Назва розділу: рівень 2 7.3. Соціологія праці й управління і менеджмент
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 145
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 8. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 137
Назва розділу: рівень 2 8.1. Предмет соціології політики
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 149
Назва розділу: рівень 2 8.2. Галузі соціології політичних відносин
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 152
Назва розділу: рівень 2 8.2.1. Соціологія політичних рухів і партій
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 152
Назва розділу: рівень 2 8.2.2. Соціологія держави
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 158
Назва розділу: рівень 2 8.2.3. Соціологія міжнародних відносин
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 161
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 163
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 163
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 9. СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 165
Назва розділу: рівень 2 9.1. Предмет соціології культури, її структура та функції
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 165
Назва розділу: рівень 2 9.2. Основні поняття, категорії та сфери соціології культури
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 170
Назва розділу: рівень 2 9.3. Нова соціально-культурна реальність та розвиток національної культури
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 123
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 128
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 128
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 10. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 165
Назва розділу: рівень 2 10.1. Предмет соціології релігії та її функції
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 129
Назва розділу: рівень 2 10.2. Релігія як соціальний інститут S/.
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 182
Назва розділу: рівень 2 10.3. Сучасна релігійна ситуація в Україні
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 185
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 11. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 191
Назва розділу: рівень 2 11.1. Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у державній молодіжній політиці
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 192
Назва розділу: рівень 2 11.2. Основні поняття і категорії соціології молоді
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 194
Назва розділу: рівень 2 11.3. Стан дослідження молодіжних проблем та необхідність розвитку соціології молоді в Україні
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 199
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 12. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 206
Назва розділу: рівень 2 12.1. Сім'я як об'єкт соціологічного вивчення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 206
Назва розділу: рівень 2 12.2. Сім'я як соціальний інститут і як мала соціальна група
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 212
Назва розділу: рівень 2 12.3. Основні функції сім'ї та тенденції її розвитку
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 215
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 222
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 223
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 13. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 224
Назва розділу: рівень 2 13.1. Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 224
Назва розділу: рівень 2 13.2. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні теорії конфлікту
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 227
Назва розділу: рівень 2 13.3. Структура та динамічні показники конфліктів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 231
Назва розділу: рівень 2 13.4. Причини й умови виникнення конфліктів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 234
Назва розділу: рівень 2 13.5. Управління соціальними конфліктами
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 237
Назва розділу: рівень 2 13.6. Соціальні конфлікти у сучасній Україні
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 240
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 242
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 243
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 14. ЕТНОС0ЦІОЛОГІЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 244
Назва розділу: рівень 2 14.1. Етносоціологія та предмет її дослідження
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 245
Назва розділу: рівень 2 14.2. Основні підходи до вивчення етнічних спільнот.
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 248
Назва розділу: рівень 2 14.3. Концептуальні схеми етносоціології і соціології нації
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 252
Назва розділу: рівень 2 14.4. Національне відродження України та роль етносоціології в розбудові українського суспільства
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 254
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 256
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 257
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 15. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, МЕТОДИ ЗБИРАННЯ ТА АНАЛІЗУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 258
Назва розділу: рівень 2 15.1. Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи, види
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 258
Назва розділу: рівень 2 15.2. Програма і робочий план конкретно-соціологічного дослідження. Вибірка
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 263
Назва розділу: рівень 2 15.3. Методи збору та аналізу соціологічної інформації
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 271
Назва розділу: рівень 2 Резюме
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 287
Назва розділу: рівень 2 Запитання для роздумів, самоперевірки, повторення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 288
Назва розділу: рівень 1 ЛІТЕРАТУРА
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 290
Назва розділу: рівень 1 Довідники і словники
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 291
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів, бакалаврів, магістрів а також методологія конкретних соціологічних досліджень. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів та широкого кола зацікавлених соціологією.
675 ## - УДК
Індекс 301
686 ## - Індекси інших класифікацій
Код системи
Індекс класифікації 60.5я2
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Редактор
Внутрішній код Koha 2198
автор Піча
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. М.
Дати 1938-
Розкриття ініціалів власного імені Володимир Маркович
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20181022
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Навчальні видання
Класифікаційна частина шифру збереження 316(075.8)
Шифр замовлення 316(075.8) / С69
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу С69
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу | Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу   12.11.2012 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009001 2020-11-02 01:01:11 30.10.2018 15982 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 50.00 Навчальні видання

Powered by Koha