Психологія емоцій (Record no. 4017)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 02854nam0 22002171 4500
001 - Ідентифікатор запису
Номер ідентифікації примітки 4017
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-460-105-1
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20190923d2017 m||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Психологія емоцій
Підзаголовок підручник
Перші відомості про відповідальність Лазуренко О.О.
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження Київ
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Книга-Плюс
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2018
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 261 с.
300 ## - Примітки
Текст примітки Рекомендовано рішенням вченої ради медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольца (протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.)
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки Підручник укладений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають спеціальний курс «Психологія емоцій». Цей курс спрямований на вдосконалення знань у сфері емоцій, що знаходить своє відображення як у теоретичній, так і практичній складових вивчення даної дисципліни, а відтак подальше формування емоційної компетентності майбутнього фахівця.<br/>Даний підручник базується на концепції і навчальної програмі курсу «Психологія емоцій», розробленій на кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під керівництвом академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора С.Д. Максименка, з урахуванням нових підходів щодо підготовки медичних кадрів у сучасних умовах.<br/>Підручник може бути використано у навчальному процесі, при підготовці майбутніх фахівців у галузі медицини, психології, педагогіки.<br/>Вміщені у підручнику завдання не повинні обмежувати ініціативу викладача, їх можна змінювати і доповнювати з урахуванням специфіки факультету.<br/><br/>
675 ## - УДК
Індекс 159.9:61(075.8)
700 ## - Особисте ім’я
Код відношення Автор
автор Лазуренко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О.О.
Розкриття ініціалів власного імені Олена Олексіївна
Внутрішній код Koha 4232
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20210422
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Навчальні видання
Класифікаційна частина шифру збереження 159.9:61(075.8)
Шифр зберігання 159.9:61(075.8) / Л17
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу Л17
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Вид зібрання Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу | Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   18.03.2021 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-012256 2021-04-22 10:59:46 Наукова література 22.04.2021 16932 159.9:61(075.8) / Л17 Доступно для випожичання 220.00 Навчальні видання

Powered by Koha