Психологія і особистість (Record no. 4019)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 07185nam 22002173 4500
001 - Ідентифікатор запису
Номер ідентифікації примітки 4019
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20210507d u||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Психологія і особистість
Підзаголовок Науковий журнал
Перші відомості про відповідальність Відповідальний редактор Лавріненко В.А.
Наступні відомості про відповідальність Літературний редактор Стороха Б.В.
205 ## - Відомості про видання
Відомості про видання Виходить 2 раза на рік №1 (11)
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження Київ - Полтава
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2017
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 347с.
300 ## - Примітки
Текст примітки Науковий журнал, заснований у травні 2011 року
327 1# - Примітки
Текст примітки ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ
-- Тітов І.Г.<br/>Психологія світогляду: особистісний контекст<br/>
Назва розділу: рівень 1 Омельченко І.М. Сутнісні модуси категорії «Комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології
Назва розділу: рівень 2 Мирошник О.Г. До проблеми генезису рефлексії
Назва розділу: рівень 3 Петровська І.Р. Громадянська ідентичність: Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу
Назва розділу: рівень 4 Клименко Ю.О. Категорія часу в психологічній науці
Назва розділу: рівень 5 ПСИХОДІАГНОСТИКА ОСОБИСТОСТІ
Назва розділу: рівень 6 Булатевич Н.М. Пентаграма Гінгера та її застосування в практичній діяльності дитячого психолога
Назва розділу: рівень 7 Кочергіна І.А. Апробація методики дослідження психологічного насильства над жінками в родині
Назва розділу: рівень 8 Крамченкова В.О. Методика психодіагностики впливу паління на сімейне функціонування
-- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
-- Компанович М.С. Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями
-- Куроєдова В.Д., Довженко А.В. Психологічні особливості адаптаційного періоду ортодонтичного лікування
-- Лавріненко В.А. Особливості смислової сфери підлітків із неформальних об’єднань агресивної та романтико-ескапістської спрямованості
-- Перетятько Л.Г., Юдіна Н.О. Аналіз емпатії та темпераменту як компонентів педагогічної діяльності
-- Тітова Т.Є., Красильна К.О. Особливості ціннісно-смислової регуляції підлітків
-- Фельдман Ю.І. Установки особистості по відношенню до здоров’я у період молодості
-- Харченко А.С. Психологічні особистості ціннісного ставлення до здоров’я сучасних підлітків
-- Шевчук В.В. Гендерний аспект особистостей мимовільної пам’яті при вивченні іноземної мови старшими дошкільниками
-- АКМЕОЛОГИЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАЦІ ТА СПІЛКУВАННЯ
-- Гончарова Н.О. Концепції професійної кар’єри майбутніх учителів у психологічних дослідженнях
-- Калюжна Ю.І. Методичні засади розвитку творчого потенціалу студентів у самостійній навчально-пізнавальній діяльності
-- Коваленко М.В. Розвивальний потенціал рольових особливостей готовності студента-психолога до професійної діяльності
-- Пахомова Н.Г. Мотивація як основа формування інтегративних знань у процесі професійної підготовки
-- Процай Л.П., Гібалова Н.В. Інтеграція хмарних і проектних технологій у підготовці майбутніх психологів
-- Потоцька І.С. індивідуально-типологічні властивості вчителів музичних шкіл
-- Тодорова І.С, Бульченко Д.В. Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів
-- ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЇ МИСТЕЦТВА
-- Мельничук М.М. Проблема впливу творів кіномистецтва на свідомість та підсвідомість особистості глядача
-- ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
-- Красильникова І.О. Екзистенційна конфліктність суб’єкта в поглядах К. Ясперса
-- Кузнецов О.І. Психологічний аналіз феномену віри у науковому пізнанні
-- Мельник В.В. Вибір як страх свободи в психології протестантизму
-- ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ
-- Ларін Д.І. Методологія історико-психологічного дослідження періоду «Відкритої гризи» в контексті становлення сучасної парадигми
-- НАУКОВІ ПОДІЇ
-- Максименко С.Д., Карамушка Л.М. До 70-річчя наукової діяльності інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
-- ОСОБИСТОСТЬ ПСИХОЛОГА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ
-- 75-ричний ювілей С.Д. Максименка
-- 70-річний ювілей Л.Ф. Бурлачука
-- 70-річний ювілей В.В. Рибалки
-- Балл Георгій Олексійович
-- Дьяконов Геннадій Віталійович
-- РЕЦЕНЗІЇ І БІБЛІОГРАФІЯ
-- Мозговий В.Л. Психологія наукового жарту
-- Правила підготовки рукописів для публікації в журналі «Психологія і особистість»
675 ## - УДК
Індекс 159.9
675 ## - УДК
Індекс 37.015.311(051)
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20210507
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Навчальні видання
Класифікаційна частина шифру збереження 159.9+37.015.311(051)
Шифр зберігання 159.9+37.015.311(051) / П86
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу П86
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Вид зібрання Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу | Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   10.03.2021 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-012254 2021-05-07 13:56:35 Наукова література 07.05.2021 10649д 159.9+37.015.311(051) / П86 Доступно для випожичання 80.40 Навчальні видання

Powered by Koha