Theological dictionary of the New Testament (Record no. 408)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 09588nam0 2200241 4500
001 - Ідентифікатор запису
Номер ідентифікації примітки 408
010 ## - ISBN
ISBN 978-0-8028-2244-4
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20161024d1964 k||y0engy50 ba
101 1# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо англійська
Мова оригіналу німецька
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
200 1# - Назва
Основна назва Theological dictionary of the New Testament
Позначення та/або номер частини Vol. II
Найменування частини Δ–Η
Перші відомості про відповідальність ed. by Gerhard Kittel
Наступні відомості про відповідальність trans. and ed. Geoffrey W. Bromiley
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження Grand Rapids, Michigan
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Wm. B. Eerdmans
Дата публікації, розповсюдження, тощо 1964
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа VIII, 955 p.
Інші уточнення фізичних характеристик 25 cm
327 11 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 δαίμων, δαιμόνιον, δαιμονίζομαι, δαιμονιώδης, δεισιδαίμων, δεισιδαιμονία (Foerster)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 1
Назва розділу: рівень 1 δάκτυλος (Schlier)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 20
Назва розділу: рівень 1 δεῖ, δέον ἐστί (Grundmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 21
Назва розділу: рівень 1 δείκνυμι, ἀναδείκνυμι, ἀνάδειξις, δειγματίζω, παραδειγματίζω, ὑπόδειγμα (Schlier)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 25
Назва розділу: рівень 1 δεῖπνον, δειπνέω (Behm)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 34
Назва розділу: рівень 1 δέκα (Hauck)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 36
Назва розділу: рівень 1 δεξιός (Grundmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 37
Назва розділу: рівень 1 δέομαι, δέησις, προσδέομαι (Greeven)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 40
Назва розділу: рівень 1 δεσμός, δέσμιος (Kittel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 43
Назва розділу: рівень 1 δεσπότης, οἰκοδεσπότης, οἰκοδεσποτέω (Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 44
Назва розділу: рівень 1 δέχομαι, δοχή, ἀποδέχομαι, ἀποδοχή, ἐκ-, ἀπεκ-, εἰσ-, προσδέχομαι, δεκτός, ἀπό-, εὐπρόσδεκτος (Grundmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 50
Назва розділу: рівень 1 δέω (λύω) (Büchsel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 60
Назва розділу: рівень 1 δηλόω (Bultmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 61
Назва розділу: рівень 1 δημιουργός (Foerster)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 62
Назва розділу: рівень 1 δῆμος, ἐκ-, ἐνδημέω, παρεπίδημος (Grundmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 63
Назва розділу: рівень 1 διά (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 65
Назва розділу: рівень 1 διαβάλλω, διάβολος (v. Rad, Foerster)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 71
Назва розділу: рівень 1 διακονέω, διακονία, διάκονος (Beyer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 81
Назва розділу: рівень 1 διαλέγομαι, διαλογίζομαι, διαλογισμός (Schrenk)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 93
Назва розділу: рівень 1 διασπορά (Κ. L. Schmidt)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 98
Назва розділу: рівень 1 διατίθημι, διαθήκη (Quell, Behm)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 104
Назва розділу: рівень 1 διδάσκω, διδάσκαλος, νομο-, καλό-, ψευδοδιδάσκαλος, διδασκαλία, ἑτεροδιδασκαλέω, διδαχή, διδακτός, διδακτικός (Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 135
Назва розділу: рівень 1 δίδωμι, δῶρον, δωρέομαι, δώρημα, δωρεά, δωιρεάν, ἀπο-, ἀνταποδίδωμι, ἀνταπόδοσις, άνταπόδομα, παραδίδωμι, παράδοσις (Büchsel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 166
Назва розділу: рівень 1 δίκη, δίκαιος, δικαιοσύνη, δικαιόω, δικαίωμα, δικαίωσις, δικαιοκρισία (Quell, Schrenk)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 174
Назва розділу: рівень 1 διχοτομέω (Schlier)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 225
Назва розділу: рівень 1 διψάω, δίψος (Behm, Bertram)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 226
Назва розділу: рівень 1 διώκω (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 229
Назва розділу: рівень 1 δόγμα, δογματίζω (Kittel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 230
Назва розділу: рівень 1 δοκέω, δόξα, δοξάζω, συνδοξάζω, ἔνδοξος, ἐνδοξάζω, παράδοξος (v. Rad, Kittel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 232
Назва розділу: рівень 1 δόκιμος, ἀδόκιμος, δοκιμή, δοκίμιον, δοκιμάζω, ἀποδοκιμάζω, δοκιμασία (Grundmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 255
Назва розділу: рівень 1 δοῦλος, σύνδουλος, δούλη, δουλεύω, δουλεία, δουλόω, καταδουλόω, δουλαγωγέω, ὀφθαλμοδουλία (Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 261
Назва розділу: рівень 1 δράκων (Foerster)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 281
Назва розділу: рівень 1 δύναμαι, δυνατός, δυνατέω, ἀδύνατος, ἀδυνατέω, δύναμις, δυνάστης, δυναμόω, ἐνδυναμόω (Grundmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 284
Назва розділу: рівень 1 δύω, ἐκ-, ἀπεκ-, ἐν-, ἐπενδύω, ἀπέκδυσις (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 318
Назва розділу: рівень 1 δώδεκα (ἑκατόν τεσσεράκοντα τέσσαρες), δωδέκατος, δωδεκάφυλον (Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 321
Назва розділу: рівень 1 ἔγγυος (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 329
Назва розділу: рівень 1 ἐγγύς, ἐγγιζω, προσεγγίζω (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 330
Назва розділу: рівень 1 ἐγείρω, ἔγερσις, ἐξεγείρω, γρηγορέω (ἀγρυπνέω) (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 333
Назва розділу: рівень 1 ἐγκομβόομαι (Delling)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 339
Назва розділу: рівень 1 ἐγκράτεια (ἀκρασία), ἐγκρατής (ἀκρατής), ἐγκρατεύομαι (Grundmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 339
Назва розділу: рівень 1 ἐγώ (Stauffer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 343
Назва розділу: рівень 1 ἑδραῖος, ἑδραίωμα (Stauffer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 362
Назва розділу: рівень 1 ἔθνος, ἐθνικός (Bertram, Κ. L. Schmidt)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 364
Назва розділу: рівень 1 ἔθος (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 372
Назва розділу: рівень 1 εῖδος, εἰδέα (ἰδέα) (Kittel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 373
Назва розділу: рівень 1 εἴδωλον, εἰδωλόθυτον, εἰδωλεῖον, κατείδωλος, εἰδωλολάτρης, εἰδωλολατρία (Büchsel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 375
Назва розділу: рівень 1 εἰκῇ (Büchsel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 380
Назва розділу: рівень 1 εἰκών (Kittel, v. Rad, Kleinknecht)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 381
Назва розділу: рівень 1 εἱλικρινής, εἱλικρίνεια (Büchsel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 397
Назва розділу: рівень 1 εἰμί, ὁ ὤν (Büchsel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 398
Назва розділу: рівень 1 εἰρήνη, εἰρηνεύω, εἰρηνικός, εἰρηνοποιός, εἰρηνοποιέω (v. Rad, Foerster)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 400
Назва розділу: рівень 1 εἰς (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 420
Назва розділу: рівень 1 εῖς (Stauffer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 434
Назва розділу: рівень 1 ἐκδικέω, ἔκδικος, ἐκδίκησις (Schrenk)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 442
Назва розділу: рівень 1 ἐκκεντέω (Schlier)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 446
Назва розділу: рівень 1 ἐκπτύω (Schlier)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 448
Назва розділу: рівень 1 ἔκστασις, έξίστημι (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 449
Назва розділу: рівень 1 ἐκτείνω, ἐκτενής, ἐκτένεια, ὑπερεκτείνω (Fuchs)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 460
Назва розділу: рівень 1 ἔκτρωμα (Schneider)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 465
Назва розділу: рівень 1 ἐκχέω, ἐκχύν(ν)ω (Behm)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 467
Назва розділу: рівень 1 ἑκών (ἄκων), ἑκούσιος (Hauck)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 469
Назва розділу: рівень 1 ἔλαιον (Schlier)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 470
Назва розділу: рівень 1 ἐλέγχω, ἔλεγζις, ἔλεγχος, ἐλεγμός (Büchsel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 473
Назва розділу: рівень 1 ἔλεος, ἐλεέω, ἐλεήμων, ἐλεημοσύνη, ἀνέλεος, ἀνελεήμων (Bultmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 477
Назва розділу: рівень 1 ἐλεύθερος, ἐλευθερόω, ἐλευθερία, ἀπελεύθερος (Schlier)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 487
Назва розділу: рівень 1 ἕλκω (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 503
Назва розділу: рівень 1 Ἑλλην, Ἑλλάς, Ἑλληνικός, Ἑλληνίς, Ἑλληνιστής, Ἑλληνιστί (Windisch)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 504
Назва розділу: рівень 1 ἐλλογέω (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 516
Назва розділу: рівень 1 ἐλπίς, ἐλπίζω, ἀπ-, προελπίζω (Bultmann, Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 517
Назва розділу: рівень 1 ἐμβατεύω (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 535
Назва розділу: рівень 1 ἐμφυσάω (Stauffer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 536
Назва розділу: рівень 1 ἐν (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 537
Назва розділу: рівень 1 ἐνίστημι (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 543
Назва розділу: рівень 1 ἐντέλλομαι, ἐντολή (Schrenk)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 544
Назва розділу: рівень 1 Ἐνώχ (Odeberg)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 556
Назва розділу: рівень 1 ἔξεστιν, ἐξουσία, ἐξουσιάζω, κατεξουσιάζω (Foerster)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 560
Назва розділу: рівень 1 ἔξω (Behm)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 575
Назва розділу: рівень 1 ἐπαγγέλλω, ἐπαγγελία, ἐπάγγελμα, προεπαγγέλλομαι (Schniewind/Friedrich)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 576
Назва розділу: рівень 1 ἔπαινος (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 586
Назва розділу: рівень 1 ἐπιείκεια, ἐπιεικής (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 588
-- 590
Назва розділу: рівень 1 ἐπισκέπτομαι, ἐπισκοπέω, ἐπισκοπή, ἐπίσκοπος, ἀλλοτριεπίσκοπος (Beyer) .
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 599
Назва розділу: рівень 1 ἐπιστάτης (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 622
Назва розділу: рівень 1 ἐπιτιμάω, ἐπιτιμία (Stauffer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 623
Назва розділу: рівень 1 ἑπτά, ἑπτάκις, ἑπτακισχίλιοι, ἕβδομος, ἑβδομήκοντα, ἑβδομηκοντάκις (Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 627
Назва розділу: рівень 1 ἔργον, ἐργάζομαι, ἐργάτης, ἐργασία, ἐνεργής, ἐνέργεια, ἐνεργέω, ἐνέργημα, εὐεργεσία, εὐεργετέω, εὐεργέτης (Bertram)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 635
Назва розділу: рівень 1 ἐρευνάω, ἐξερευνάω (Delling)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 655
Назва розділу: рівень 1 ἔρημος, ἐρημία, ἐρημόω, ἐρήμωσις (Kittel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 657
Назва розділу: рівень 1 ἐριθεία (Büchsel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 660
Назва розділу: рівень 1 ἑρμηνεύω, ἑρμηνεία, ἑρμηνευτής, διερμηνεύω, διερμηνεία, διερμηνευτής (Behm)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 661
Назва розділу: рівень 1 ἔρχομαι, ἔλευσις, ἀπ-, δι-, εἰσ-, ἐξ-, ἐπ-, παρ-, παρεισ-, περί-, ττροσ-, συνέρχομαι (Schneider)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 666
Назва розділу: рівень 1 ἐρωτάω, ἐπερωτάω, ἐπερώτημα (Greeven)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 685
Назва розділу: рівень 1 ἐσθίω (Behm)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 689
Назва розділу: рівень 1 ἔσοπτρον, κατοπτρίζομαι (Kittel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 696
Назва розділу: рівень 1 ἔσχατος (Kittel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 697
Назва розділу: рівень 1 ἔσω (Behm)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 698
Назва розділу: рівень 1 ἑταῖρος (Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 699
Назва розділу: рівень 1 ἕτερος (Beyer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 702
Назва розділу: рівень 1 ἕτοιμος, ἑτοιμάζω, ἑτοιμασία, προετοιμάζω (Grundmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 704
Назва розділу: рівень 1 εὐαγγελίζομαι, εὐαγγέλιον, προευαγγελίζομαι, εὐαγγελιστής (Friedrich)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 707
Назва розділу: рівень 1 εὐδοκέω, εὐδοκία (Schrenk)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 738
Назва розділу: рівень 1 εὐλαβής, εὐλαβέομαι (Bultmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 751
Назва розділу: рівень 1 εὐλογέω, εὐλογητός, εὐλογία, ἐνευλογέω (Beyer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 754
Назва розділу: рівень 1 εὐνοῦχος (Schneider)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 765
Назва розділу: рівень 1 εὑρίσκω (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 769
Назва розділу: рівень 1 εὔσημος (Grundmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 770
Назва розділу: рівень 1 εὐσχήμων (Greeven)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 770
Назва розділу: рівень 1 εὐφραίνω, εὐφροσύνη (Bultmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 772
Назва розділу: рівень 1 εὔχομαι, εὐχή, προσεύχομαι, προσευχή (Herrmann, Greeven)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 775
Назва розділу: рівень 1 εὐωδία (Stumpff)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 808
Назва розділу: рівень 1 ὐχθρός, ὔχθρα (Foerster)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 811
Назва розділу: рівень 1 ὔχιδνα (Foerster)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 815
Назва розділу: рівень 1 ὔχω, ἀντ-, ἀπ-, κατ-, μετέχω, μέτοχος, ἔνοχος (Hanse)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 816
Назва розділу: рівень 1 ζάω, ζωή, ζῶον, ζωογονέω, -ποιέω, ἀναζάω (v. Rad, Bertram, Bultmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 832
Назва розділу: рівень 1 ζέω, ζεστός (Oepke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 875
Назва розділу: рівень 1 ζῆλος, ζηλόω, ζηλωτής, παραζηλόω (Stumpff)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 877
Назва розділу: рівень 1 ζημία, ζημιόω (Stumpff)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 888
Назва розділу: рівень 1 ζητέω, ζήτησις, ἐκ-, ἐπιζητέω (Greeven)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 892
Назва розділу: рівень 1 ζυγός, ἐτεροζυγέω (Bertram, Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 896
Назва розділу: рівень 1 ζύμη, ζυμόω, ἄζυμος (Windisch)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 902
Назва розділу: рівень 1 ἡγέομαι, ἐξ-, προηγέομαι, διήγησις (Büchsel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 907
Назва розділу: рівень 1 ἡδονή, φιλήδονος (Stählin)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 909
Назва розділу: рівень 1 ἥκω (Schneider)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 926
Назва розділу: рівень 1 Ἡλ(ε)ίας (Joach. Jeremias)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 928
Назва розділу: рівень 1 ἡλικία (Schneider)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 941
Назва розділу: рівень 1 ἡμέρα (v. Rad, Delling)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 943
Назва розділу: рівень 1 Ἠσαῦ (Odeberg)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 953
Назва розділу: рівень 1 ἠχέω (Schneider)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 954
454 ## - Перекладено з…
Місце публікації Stuttgart
Назва Theologisches wörterbuch zum Neuen Testament
541 ## - Перекладена назва складена каталогізатором
Перекладена назва Теологический словарь Нового Завета
Мова перекладеної назви російська
541 ## - Перекладена назва складена каталогізатором
Перекладена назва Теологічний словник Нового Заповіту
Мова перекладеної назви українська
675 ## - УДК
Індекс 225(035)
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Редактор
Внутрішній код Koha 557
автор Kittel
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу G.
Дати 1888-1948
Розкриття ініціалів власного імені Gerhard
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Перекладач
-- Редактор
Внутрішній код Koha 558
автор Bromiley
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу G. W.
Дати 1915-
Розкриття ініціалів власного імені Geoffrey William
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20161026
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Енциклопедії
Класифікаційна частина шифру збереження 225(035)
Шифр зберігання 225(035) / T44
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу T44
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника) Джерело надходження (постачальник)
Не вилучено з обігу | Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу   28.09.2016 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Теологічний фонд 41683-000796 2020-11-02 01:01:11 26.10.2016 5449и 225(035) / T44 Доступно для випожичання 300.00 Енциклопедії UETS

Powered by Koha