Theological dictionary of the New Testament (Record no. 412)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 06879nam0 2200253 4500
001 - Ідентифікатор запису
Номер ідентифікації примітки 412
010 ## - ISBN
ISBN 978-0-8028-2248-2
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20161024d1968 k||y0engy50 ba
101 1# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо англійська
Мова оригіналу німецька
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
200 1# - Назва
Основна назва Theological dictionary of the New Testament
Позначення та/або номер частини Vol. VI
Найменування частини Πε–Ρ
Перші відомості про відповідальність ed. by Gerhard Friedrich
Наступні відомості про відповідальність trans. and ed. Geoffrey W. Bromiley
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження Grand Rapids, Michigan
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Wm. B. Eerdmans
Дата публікації, розповсюдження, тощо 1968
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа XVI, 1003 p.
Інші уточнення фізичних характеристик 25 cm
327 11 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Preface
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу VII
Назва розділу: рівень 1 Editor’s Preface
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу IX
Назва розділу: рівень 1 Contents
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу XI
Назва розділу: рівень 1 Contributors
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу XV
Назва розділу: рівень 1 πείθω, πεποίθησις, πειθώς, πειθώ, πεισμονή, πειθαρχέω, ἀπειθής, ἀπειθέω, ἀπείθεια (Bultmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 1
Назва розділу: рівень 1 πεινάω (λιμός) (Goppelt)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 12
Назва розділу: рівень 1 πεῖρα, πειράω, πειράζω, πειρασμός, ἀπείραστος, ἐκπειράζω (Seesemann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 23
Назва розділу: рівень 1 πένης, πενιχρός (Hauck)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 37
Назва розділу: рівень 1 πένθος, πενθέω (Bultmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 40
Назва розділу: рівень 1 πεντηκοστή (Lohse)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 44
Назва розділу: рівень 1 περί (Riesenfeld)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 53
Назва розділу: рівень 1 περιούσιος (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 57
Назва розділу: рівень 1 περισσεύω, ὑπερπερισσεύω, περισσός, ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπερεκπερισσῶς, περισσεία, περίσσευμα (Hauck)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 58
Назва розділу: рівень 1 περιστερά, τρυγών (Greeven)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 63
Назва розділу: рівень 1 περιτέμνω, περιτομή, ἀπερίτμητος (Meyer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 72
Назва розділу: рівень 1 περίφημα (Stählin)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 84
Назва розділу: рівень 1 περπερεύομαι (Braun)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 93
Назва розділу: рівень 1 πέτρα (Cullmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 95
Назва розділу: рівень 1 Πέτρος, Κηφᾶς (Cullmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 100
Назва розділу: рівень 1 πηγή (Michaelis)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 112
Назва розділу: рівень 1 πηλός (Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 118
Назва розділу: рівень 1 πήρα (Michaelis)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 119
Назва розділу: рівень 1 πικρός, πικρία, πικραίνω, παροπιικραίνω, παραπικρασμός (Michaelis)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 122
Назва розділу: рівень 1 πίμπλημι, ἐμπίμπλημι, πλησμονή (Delling)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 128
Назва розділу: рівень 1 πίνω, πόμα, πόσις, πότος, ποτήριον, κατοοτίνω, ποτίζω (Goppelt)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 135
Назва розділу: рівень 1 πιπράσκω (Preisker)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 160
Назва розділу: рівень 1 πίπτω, πτῶμα, πτῶσις, ἐκπίπτω, κοπταπίπτω, παραπίπτω, παράπτωμα, περιπίπτω (Michaelis)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 161
Назва розділу: рівень 1 πιστεύω, πίστις, πιστός, πιστόω, ἄπιστος, ἀπιστεύω, ἀπιστία, ὀλιγόπιστος, ὀλιγοπιστία (Bultmann, Weiser)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 174
Назва розділу: рівень 1 πλανάω, πλανάομαι, ἀποπλανάω, ἀποπλανάομαι, πλάνη, πλάνος, πλανήτης, πλάνης (Braun)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 228
Назва розділу: рівень 1 πλάσσω, πλάσμα, πλαστός (Braun)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 254
Назва розділу: рівень 1 πλεονάζω, ὑπερπλεονάζω (Delling)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 263
Назва розділу: рівень 1 πλεονέκτης, πλεονεκτέω, πλεονεξία (Delling)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 266
Назва розділу: рівень 1 πλῆθος, πληθύνω (Delling)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 274
Назва розділу: рівень 1 πλήρης, πληρόω, πλήρωμα, ἀναπληρόω, ἀνταναπληρόω, ἐκπληρόω, ἐκπλήρωσις, συμπληρόω, πληροφορέω, πληροφορία (Delling)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 283
Назва розділу: рівень 1 πλήσιον (Greeven, Fichtner)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 311
Назва розділу: рівень 1 πλοῦτος, πλούσιος, πλουτέω, πλουτίζω (Hauck/Kasch)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 318
Назва розділу: рівень 1 πνεῦμα, πνευματικός, πνέω, ἐκπνέω, θεόπνευστος (Kleinknecht, Baumgärtel, Bieder, Sjöberg, Schweizer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 332
Назва розділу: рівень 1 πνίγω, ἀποπνίγω, συμπνίγω, πνικτός (Bietenhard)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 455
Назва розділу: рівень 1 ποιέω, ποίημα, ποίησις, ποιητής (Braun)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 458
Назва розділу: рівень 1 ποικίλος, πολυποίκιλος (Seesemann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 484
Назва розділу: рівень 1 ποιμήν, ἀρχιποιμήν, ποιμαίνω, ποίμνη, ποίμνιον (Joach. Jeremias)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 485
Назва розділу: рівень 1 πόλεμος, πολεμέω (Bauemfeind)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 502
Назва розділу: рівень 1 πόλις, πολίτης, πολιτεύομαι, πολιτεία, πολίτευμα (Strathmann)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 516
Назва розділу: рівень 1 πολλοί (Joach. Jeremias)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 536
Назва розділу: рівень 1 πολυλογία (Maurer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 545
Назва розділу: рівень 1 πονηρός, πονηριά (Harder)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 546
Назва розділу: рівень 1 πορεύομαι, εἰσπορεϋομαι, ἐκπορεύομαι (Hauck/Schulz)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 566
Назва розділу: рівень 1 πόρνη, πόρνος, πορνεία, πορνεύω, ἐκπορνεόω (Hauck/Schulz)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 579
Назва розділу: рівень 1 ποταμός, ποταμοφόρητος, Ἰορδάνης (Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 595
Назва розділу: рівень 1 πούς (Weiss)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 624
Назва розділу: рівень 1 πράσσω, πρᾶγμα, πραγματεία, πραγματεύομαι, διαπραγμοαεύομαι, πράκτωρ, πρᾶζις (Maurer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 632
Назва розділу: рівень 1 πραΰς, πραΰτης (Hauck/Schulz)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 645
Назва розділу: рівень 1 πρέσβυς, πρεσβύτερος, πρεσβύτης, συμπρεσβύτερος, πρεσβυτέριον, πρεσβεύω, πρεσβύτης (Bornkamm)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 651
Назва розділу: рівень 1 πρό (Reicke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 683
Назва розділу: рівень 1 πρόβατόν (Preisker/Schulz)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 689
Назва розділу: рівень 1 προέχομαι (Maurer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 692
Назва розділу: рівень 1 πρόθυμος, προθυμία (Rengstorf)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 694
Назва розділу: рівень 1 προΐστημι (Reicke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 700
Назва розділу: рівень 1 προκοπή, προκύπτω (Stählin)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 703
Назва розділу: рівень 1 πρός (Reicke)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 720
Назва розділу: рівень 1 προσδοκάω, προσδοκία (Maurer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 725
Назва розділу: рівень 1 προσήλυτος (Kuhn)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 727
Назва розділу: рівень 1 προσκόπτω, πρόσκομμα, προσκοπή, ἀπρόσκοπος (Stählin)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 745
Назва розділу: рівень 1 προσκυνέω, προσκυνητής (Greeven)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 758
Назва розділу: рівень 1 πρόσφατος, προσφάτως (Maurer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 766
Назва розділу: рівень 1 πρόσωπον, εὐπροσωπέω, προσωπολημψία, προσωπολήμπτης, προσωπολημπτέω, ἀπροσωπολήμπτης (Lohse)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 768
Назва розділу: рівень 1 προφήτης, προφῆτις, προφητεύω, προφητεία, προφητικός, ψευδοπροφήτης (Krämer, Rendtorff, Meyer, Friedrich)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 781
Назва розділу: рівень 1 προχειρίζω (Michaelis)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 862
Назва розділу: рівень 1 πρῶτος, πρῶτον, πρωτοκαθεδρία, πρωτοκλισία, πρωτότοκος, πρωτοτοκεῖα, πρωτεύω (Michaelis)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 865
Назва розділу: рівень 1 πταίω (Κ. L. Schmidt)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 883
Назва розділу: рівень 1 πτωχός, πτωχεία, πτωχεύω (Hauck, Bammel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 885
Назва розділу: рівень 1 πυγμή, πυκτεύω (Κ. L. Schmidt)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 915
Назва розділу: рівень 1 πύθων (Foerster)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 917
Назва розділу: рівень 1 πύλη, πυλών (Joach. Jeremias)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 921
Назва розділу: рівень 1 πῦρ, πυρόω, πύρωσις, πύρινος, πυρρός (Lang)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 928
Назва розділу: рівень 1 πύργος (Michaelis)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 953
Назва розділу: рівень 1 πυρέσσω, πυρετός (Weiss)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 956
Назва розділу: рівень 1 πῶλος (Michel)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 959
Назва розділу: рівень 1 ῥάββι, ῥαββουνί (Lohse)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 961
Назва розділу: рівень 1 ῥάβδος, ῥαβδίζω, ῥαβδοῦχος (C. Schneider)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 966
Назва розділу: рівень 1 ῥαδιούργημα, ῥᾳδιουργία (Bauemfeind)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 972
Назва розділу: рівень 1 ῥακά (Joach. Jeremias)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 973
Назва розділу: рівень 1 ῥαντίζω, ῥαντισμός (Hunzinger)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 976
Назва розділу: рівень 1 ῥίζα (Maurer)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 985
Назва розділу: рівень 1 ῥίπτω, ἐπιρίπτω, ἀπορίπτω (Bieder)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 991
Назва розділу: рівень 1 ῥομφαία (Michaelis)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 993
Назва розділу: рівень 1 ῥύομαι (Kasch)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 998
454 ## - Перекладено з…
Місце публікації Stuttgart
Назва Theologisches wörterbuch zum Neuen Testament
541 ## - Перекладена назва складена каталогізатором
Перекладена назва Теологический словарь Нового Завета
Мова перекладеної назви російська
541 ## - Перекладена назва складена каталогізатором
Перекладена назва Теологічний словник Нового Заповіту
Мова перекладеної назви українська
675 ## - УДК
Індекс 225(035)
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Редактор
Внутрішній код Koha 582
автор Friedrich
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу G.
Дати 1908-1986
Розкриття ініціалів власного імені Gerhard
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Перекладач
-- Редактор
Внутрішній код Koha 558
автор Bromiley
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу G. W.
Дати 1915-
Розкриття ініціалів власного імені Geoffrey William
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20161026
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Енциклопедії
Класифікаційна частина шифру збереження 225(035)
Шифр зберігання 225(035) / T44
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу T44
Кількість видач (випожичань) для усіх примірників 1
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Дата останнього випожичання чи повернення Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника) Джерело надходження (постачальник)
Не вилучено з обігу | Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу   28.09.2016 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Теологічний фонд 41683-000800 2021-10-06 14:58:04 06.10.2021 5453и 225(035) / T44 24.05.2021 Доступно для випожичання 300.00 Енциклопедії UETS

Powered by Koha