Історія української філософії ; за ред.: Кулачка А. В.

Coauthor: Редактор, Кулачок, А. В.Language: українська.Country: УКРАЇНА.Publication: К. : Академвидав, 2008Description: 623 с.ISBN: 978-966-8226-62-5.Series: Альма-матерClassification: 87.3Contents note: 1. Українська філософія у контексті національної культури Нація і національна культура -- 11 Етногенез і націостановлення українців -- 16 Джерела і складові української культури -- 19 Дві концепції історії філософії -- 23 Філософські традиції та їх різновиди. Компаративна філософія -- 27 Поняття національної філософії. Українська філософія -- 30 2. Міфологічна свідомість праукраїнців як підґрунтя вітчизняної філософії Міфосвідомість як тип суспільної свідомості -- 38 Особливості первісного мислення -- 41 Міфологічні уявлення мисливців пізнього палеоліту -- 43 Релігійно-міфологічні уявлення давніх землеробів (носіїв культури Трипілля) -- 44 Міфологічні уявлення, вірування і форми культури давніх індоєвропейців, розселених в українських степах -- 47 Міфологічний світ іраномовних скотарів-номадів -- 51 Міфологічний світ давніх слов´ян -- 55 Київський пантеон Володимира Великого як світоглядна модель -- 63 Архетип як акумуляція соціального досвіду -- 65 3. Релігійно-філософська думка в Україні у XI—XIV ст. Суспільно-політичні, економічні, культурні передумови виникнення і формування філософської думки -- 72 Джерела філософських ідей Русі і їх вплив на світогляд, суспільну свідомість народу -- 73 Перекладні джерела -- 79 Оригінальні джерела -- 84 Спосіб буття філософії і її розуміння у руській культурі. Образ філософа -- 92 Пізнавальні інтереси давньоруського суспільства -- 95 Онтологічні, натурфілософські, космогонічні і космологічні концепти -- 102 Уявлення про сенс буття, добро і зло, долю -- 107 Давньоруська антропологія -- 108 Пошуки моральної довершеності у християнському вченні -- 112 Естетичні ідеали Русі. Концепти мистецтва і суті прекрасного -- 115 Образ історії і сприйняття часу -- 119 Уявлення про суспільство (влада — церква — людина) -- 124 Характерні особливості філософської культури Давньої Русі -- 125 4. Філософські ідеї у духовній культурі України у XV ст. Тенденції і явища українського передвідродження. Культурно-освітнє життя в Україні у XV ст. -- 129 5. Ренесансний гуманізм в Україні Становлення гуманізму -- 138 Бог і природа -- 141 Проблема людини -- 147 Морально-етичні погляди -- 153 Розмисли про державу -- 157 Історіософська проблематика -- 165 Ідеї громадянського гуманізму -- 171 6. Особливості духовно-культурного розвитку в Україні наприкінці XVI — на початку XVII ст. Острозький культурно-освітній центр -- 177 Особливості світогляду книжників Острозького культурно-освітнього осередку -- 183 Філософські основи концепції старослов´янської мови в острозьких книжників. Значення самопізнання у процесі духовного становлення людини -- 185 Острозька релігійно-полемічна література -- 187 Ренесансно-гуманістичні ідеї у Острозі -- 197 Братства і їх роль у соціальному, культурному, релігійному житті українського народу -- 203 Реформаційна спрямованість ідеології і суспільно-політичної діяльності братств -- 206 Ставлення діячів братств до духовних здобутків княжої доби, східної патристики і західної вченості -- 207 Проблеми самопізнання у творі Ісайї Копинського «Алфавіт духовний» -- 210 Київське братство і його значення у розвитку гуманістичних ідей в Україні. Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького, Мелетія Смотрицького і Касіяна Саковича -- 212 Науковий гурток друкарні Києво-Печерської лаври -- 218 7. Філософія у Києво-Могилянській академії Києво-Могилянська академія — новий тип вищої школи в Україні -- 229 Онтологія і натурфілософія -- 235 Розуміння людини. Проблема пізнання -- 246 Етика і політика -- 257 8. Філософія Г. Сковороди Діалогізм і символізм як визначальні ознаки філософії Сковороди -- 271 Учення Сковороди про дві натури і три світи -- 274 Гносеологічні погляди Сковороди і їх зв´язок із морально-етичною проблематикою -- 278 9. Український романтизм: світогляд і філософія Сутність романтизму, умови і специфіка його розвитку в Україні -- 283 Романтизм як світоглядна основа нового українського письменства -- 288 Кирило-Мефодіївське товариство -- 295 Шеллінгіанські витоки філософії українського романтизму -- 307 Елементи романтизму в Україні другої половини XIX ст. -- 312 10. Духовно-академічна філософія XIX — початку XX ст. Феномен духовно-академічної філософії -- 317 Інокентій (І. Борисов) як фундатор парадигмальних засад духовно-академічної філософії -- 320 І. Скворцов — перший професор філософії Київської духовної академії -- 324 Логіко-гносеологічні засади філософії В. Карпова -- 327 Спекулятивно-психологічні засади філософії П. Авсенєва -- 331 Шеллінгіанські мотиви у творчості Й. Міхневича -- 337 Філософський теїзм П. Ліницького -- 341 Метафізика П. Кудрявцева -- 352 11. Філософія П. Юркевича Основні принципи «філософії серця» П. Юркевича -- 359 Критика антропологічного матеріалізму -- 364 Феномен Юркевича і українська духовність -- 378 12. Університетська філософія. Основні напрями філософської думки в Україні XIX — початку XX ст. Становлення університетської освіти і науки -- 382 Філософія у Харківському університеті -- 386 Філософські інтенції в Університеті Св. Володимира -- 390 Позитивізм В. Лесевича і монодуалізм М. Грота -- 418 13. Філософські і суспільно-політичні ідеї в українській літературі і публіцистиці другої половини XIX — початку XX ст. Соціально-філософські орієнтації громадівців і поступовців -- 428 Філософія права Б. Кістяківського -- 448 Філософський світ ідей В. Вернадського -- 452 14. Націоналізм Д. Донцова Умови і джерела формування чинного націоналізму Д. Донцова -- 458 Змістові положення чинного націоналізму Д. Донцова -- 461 15. Історіософія В. Липинського Національна еліта і її роль у державотворчому процесі -- 467 Гетьманат як різновид монархічної держави -- 472 Поняття «нація» в історіософії В. Липинського -- 475 Типи національних і державних утворень -- 478 16. І. Лисяк-Рудницький — дослідник української політичної думки Загальна характеристика творчості482 Поняття нації -- 483 Історичні і неісторичні нації -- 486 Націостановлення українців -- 487 Становлення «модерної» (політичної) української нації -- 489 Основні течії української суспільно-політичної думки -- 492 Народництво -- 493 Консерватизм -- 495 Націоналізм -- 496 Комунізм і націонал-комунізм -- 498 17. Д. Чижевський: філософські дослідження Особливості філософського мислення -- 501 Д. Чижевський як історик філософії -- 504 Дослідження Д. Чижевським філософії Гегеля -- 507 Критика етичного формалізму -- 510 Методологія гуманітарних наук -- 513 Філософська славістика -- 515 Поняття «національна філософія». Історія української філософії -- 517 18. Українська філософська думка у 20—30-ті роки XX ст. Розвиток української філософської думки в УСРР, на західноукраїнських землях і за кордоном -- 524 Викладання філософських дисциплін і розвиток філософської думки у навчальних закладах, наукових установах і товариствах УСРР -- 528 Основні галузі і напрями розвитку філософської думки в УСРР -- 533 Внесок українських мислителів у розвиток філософії культури -- 542 19. Українська філософська думка 60—80-х років XX ст. Політичний, ідеологічний та інтелектуально-культурний контексти -- 548 Методологічні зауваження -- 552 Логіка і семантика -- 555 Діалектичний та історичний матеріалізм -- 561 Історія філософії -- 571 20. Українська філософська думка 90-х років XX — початку XXI ст.: проблеми і перспективи Суспільно-політичні передумови розвитку філософії -- 579 Переклад філософських творів -- 581 Дослідження з історії західної і світової філософій -- 583 Актуальні філософські дослідження. Поняття філософії -- 585 Метафізика і діалектика -- 592 Дослідження з інших розділів філософії -- 594 Дослідження з історії української філософії -- 596 Бібліографічний довідник -- 601 Abstract: Підручник підготовлений з урахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов’язано з розкриттям надбань найвидатніших мислителів. Обґрунтовано також основні теоретичні принципи і методологічні засади, проблеми та перспективи дослі дження генези вітчизняної філософської думки. Автори підручника — викладачі кафедри української філософії та культури філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідні науковці відділу історії української філософії Інституту філософії НАН України імені Г. С. Сковороди.. Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
1(09)(477) / І - 89 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-002852
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
1(09)(477) / І - 89 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-002851

1. Українська філософія у контексті національної культури Нація і національна культура 11 Етногенез і націостановлення українців 16 Джерела і складові української культури 19 Дві концепції історії філософії 23 Філософські традиції та їх різновиди. Компаративна філософія 27 Поняття національної філософії. Українська філософія 30 2. Міфологічна свідомість праукраїнців як підґрунтя вітчизняної філософії Міфосвідомість як тип суспільної свідомості 38 Особливості первісного мислення 41 Міфологічні уявлення мисливців пізнього палеоліту 43 Релігійно-міфологічні уявлення давніх землеробів (носіїв культури Трипілля) 44 Міфологічні уявлення, вірування і форми культури давніх індоєвропейців, розселених в українських степах 47 Міфологічний світ іраномовних скотарів-номадів 51 Міфологічний світ давніх слов´ян 55 Київський пантеон Володимира Великого як світоглядна модель 63 Архетип як акумуляція соціального досвіду 65 3. Релігійно-філософська думка в Україні у XI—XIV ст. Суспільно-політичні, економічні, культурні передумови виникнення і формування філософської думки 72 Джерела філософських ідей Русі і їх вплив на світогляд, суспільну свідомість народу 73 Перекладні джерела 79 Оригінальні джерела 84 Спосіб буття філософії і її розуміння у руській культурі. Образ філософа 92 Пізнавальні інтереси давньоруського суспільства 95 Онтологічні, натурфілософські, космогонічні і космологічні концепти 102 Уявлення про сенс буття, добро і зло, долю 107 Давньоруська антропологія 108 Пошуки моральної довершеності у християнському вченні 112 Естетичні ідеали Русі. Концепти мистецтва і суті прекрасного 115 Образ історії і сприйняття часу 119 Уявлення про суспільство (влада — церква — людина) 124 Характерні особливості філософської культури Давньої Русі 125 4. Філософські ідеї у духовній культурі України у XV ст. Тенденції і явища українського передвідродження. Культурно-освітнє життя в Україні у XV ст. 129 5. Ренесансний гуманізм в Україні Становлення гуманізму 138 Бог і природа 141 Проблема людини 147 Морально-етичні погляди 153 Розмисли про державу 157 Історіософська проблематика 165 Ідеї громадянського гуманізму 171 6. Особливості духовно-культурного розвитку в Україні наприкінці XVI — на початку XVII ст. Острозький культурно-освітній центр 177 Особливості світогляду книжників Острозького культурно-освітнього осередку 183 Філософські основи концепції старослов´янської мови в острозьких книжників. Значення самопізнання у процесі духовного становлення людини 185 Острозька релігійно-полемічна література 187 Ренесансно-гуманістичні ідеї у Острозі 197 Братства і їх роль у соціальному, культурному, релігійному житті українського народу 203 Реформаційна спрямованість ідеології і суспільно-політичної діяльності братств 206 Ставлення діячів братств до духовних здобутків княжої доби, східної патристики і західної вченості 207 Проблеми самопізнання у творі Ісайї Копинського «Алфавіт духовний» 210 Київське братство і його значення у розвитку гуманістичних ідей в Україні. Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького, Мелетія Смотрицького і Касіяна Саковича 212 Науковий гурток друкарні Києво-Печерської лаври 218 7. Філософія у Києво-Могилянській академії Києво-Могилянська академія — новий тип вищої школи в Україні 229 Онтологія і натурфілософія 235 Розуміння людини. Проблема пізнання 246 Етика і політика 257 8. Філософія Г. Сковороди Діалогізм і символізм як визначальні ознаки філософії Сковороди 271 Учення Сковороди про дві натури і три світи 274 Гносеологічні погляди Сковороди і їх зв´язок із морально-етичною проблематикою 278 9. Український романтизм: світогляд і філософія Сутність романтизму, умови і специфіка його розвитку в Україні 283 Романтизм як світоглядна основа нового українського письменства 288 Кирило-Мефодіївське товариство 295 Шеллінгіанські витоки філософії українського романтизму 307 Елементи романтизму в Україні другої половини XIX ст. 312 10. Духовно-академічна філософія XIX — початку XX ст. Феномен духовно-академічної філософії 317 Інокентій (І. Борисов) як фундатор парадигмальних засад духовно-академічної філософії 320 І. Скворцов — перший професор філософії Київської духовної академії 324 Логіко-гносеологічні засади філософії В. Карпова 327 Спекулятивно-психологічні засади філософії П. Авсенєва 331 Шеллінгіанські мотиви у творчості Й. Міхневича 337 Філософський теїзм П. Ліницького 341 Метафізика П. Кудрявцева 352 11. Філософія П. Юркевича Основні принципи «філософії серця» П. Юркевича 359 Критика антропологічного матеріалізму 364 Феномен Юркевича і українська духовність 378 12. Університетська філософія. Основні напрями філософської думки в Україні XIX — початку XX ст. Становлення університетської освіти і науки 382 Філософія у Харківському університеті 386 Філософські інтенції в Університеті Св. Володимира 390 Позитивізм В. Лесевича і монодуалізм М. Грота 418 13. Філософські і суспільно-політичні ідеї в українській літературі і публіцистиці другої половини XIX — початку XX ст. Соціально-філософські орієнтації громадівців і поступовців 428 Філософія права Б. Кістяківського 448 Філософський світ ідей В. Вернадського 452 14. Націоналізм Д. Донцова Умови і джерела формування чинного націоналізму Д. Донцова 458 Змістові положення чинного націоналізму Д. Донцова 461 15. Історіософія В. Липинського Національна еліта і її роль у державотворчому процесі 467 Гетьманат як різновид монархічної держави 472 Поняття «нація» в історіософії В. Липинського 475 Типи національних і державних утворень 478 16. І. Лисяк-Рудницький — дослідник української політичної думки Загальна характеристика творчості482 Поняття нації 483 Історичні і неісторичні нації 486 Націостановлення українців 487 Становлення «модерної» (політичної) української нації 489 Основні течії української суспільно-політичної думки 492 Народництво 493 Консерватизм 495 Націоналізм 496 Комунізм і націонал-комунізм 498 17. Д. Чижевський: філософські дослідження Особливості філософського мислення 501 Д. Чижевський як історик філософії 504 Дослідження Д. Чижевським філософії Гегеля 507 Критика етичного формалізму 510 Методологія гуманітарних наук 513 Філософська славістика 515 Поняття «національна філософія». Історія української філософії 517 18. Українська філософська думка у 20—30-ті роки XX ст. Розвиток української філософської думки в УСРР, на західноукраїнських землях і за кордоном 524 Викладання філософських дисциплін і розвиток філософської думки у навчальних закладах, наукових установах і товариствах УСРР 528 Основні галузі і напрями розвитку філософської думки в УСРР 533 Внесок українських мислителів у розвиток філософії культури 542 19. Українська філософська думка 60—80-х років XX ст. Політичний, ідеологічний та інтелектуально-культурний контексти 548 Методологічні зауваження 552 Логіка і семантика 555 Діалектичний та історичний матеріалізм 561 Історія філософії 571 20. Українська філософська думка 90-х років XX — початку XXI ст.: проблеми і перспективи Суспільно-політичні передумови розвитку філософії 579 Переклад філософських творів 581 Дослідження з історії західної і світової філософій 583 Актуальні філософські дослідження. Поняття філософії 585 Метафізика і діалектика 592 Дослідження з інших розділів філософії 594 Дослідження з історії української філософії 596 Бібліографічний довідник 601

Підручник підготовлений з урахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов’язано з розкриттям надбань найвидатніших мислителів. Обґрунтовано також основні теоретичні принципи і методологічні засади, проблеми та перспективи дослі дження генези вітчизняної філософської думки. Автори підручника — викладачі кафедри української філософії та культури філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідні науковці відділу історії української філософії Інституту філософії НАН України імені Г. С. Сковороди.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Powered by Koha