Регіональна економіка : навчальний посібник / Б. Ф. Заблоцький

Main Author: Заблоцький, Б. Ф., 1943-, Богдан ФедоровичLanguage: українська.Country: УКРАЇНА.Publication: Львів : Новий Світ - 2000, 2014Description: 546 с.ISBN: 966-418-049-5.Series: Вища освіта в УкраїніClassification: 65.9(4УКР)я73Contents note: ВСТУП -- 8 РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ -- 11 1.1. Предмет і об’єкт регіональної економіки -- 11 1.2. Метод і завдання регіональної економіки -- 14 1.3. Регіональна економіка в системі економічних і природничих наук -- 29 1.4. Закономірності, принципи і фактори формування регіональної економіки -- 34 РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА -- 39 2.1. Територіальна структура господарства як основа економічного районування -- 40 2.2. Засади економічного районування -- 45 2.2.1. Районоутворення -- 45 2.2.2. Підходи і проблеми економічного районування -- 49 2.2.3. Розмежування економічних районів -- 57 РОЗДІЛ 3. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ -- 66 3.1. Поділ праці і реґіоналізація економіки -- 67 3.2. Сутність і категорії регіональної економіки -- 72 3.3. Теорії та концепції територіальної економіки -- 81 РОЗДІЛ 4. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ -- 95 4.1. Сутність методів аналізу економіки регіонів -- 96 4.2. Економічні методи регіонального аналізу -- 101 4.3. Аспекти аналізу регіональної економіки -- 106 4.4. Регіонально-економічна діагностика -- 112 РОЗДІЛ 5. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА -- 115 5.1. Економічна політика в умовах ринку -- 116 5.1.1. Структура економічної політики і її суб’єкти -- 117 5.1.2. Політика самоуправління і ефективності підприємства -- 121 5.1.3. Регіональна економічна і соціальна політика -- 125 5.1.4. Державна національно-економічна політика -- 127 5.2. Політика структурної оптимізації регіональної економіки -- 129 5.2.1. Пріоритети політики оптимізації регіональних економічних структур -- 130 5.2.2. Політика оптимізації взаємодії підприємств регіону і органів регіональної влади -- 134 5.2.3. Політика власності на капітал і узгодження інтересів суб’єктів регіональної економіки -- 141 5.2.4. Політика внутріреґіональної диверсифікації виробництва і формування замкнутих технологічних циклів -- 151 РОЗДІЛ 6. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ -- 157 6.1. Роль держави в управлінні регіональною економікою -- 158 6.1.1. Державні структури управління регіоном -- 158 6.1.2. Стабілізація і збалансування розвитку регіонів -- 160 6.1.3. Підприємизація і лібералізація у системі управління і регулювання в регіоні -- 163 6.1.4. Методи державного управління і регулювання в регіоні -- 169 6.2. Регіональна система управління і регулювання -- 173 6.2.1. Теоретичні засади регіонального управління і регулювання -- 174 6.2.2. Регіональна економіка як об’єкт саморегулювання -- 177 6.2.3. Функції регіонального управління і регулювання -- 181 6.2.4. Підходи регіонального управління і регулювання -- 182 6.2.5. Управління і регулювання виробництвом регіонального продукту -- 186 6.3. Економічне саморегулювання господарських структур регіону -- 188 6.3.1. Управління працею -- 189 6.3.2. Операційний підхід в управлінні виробництвом -- 195 РОЗДІЛ 7. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ -- 205 7.1. Сутність і особливості господарського комплексу України -- 206 7.2. Населення і зайнятість -- 210 7.2.1. Сутність населення і його суспільні категорії -- 210 7.2.2. Розселення і демографічні процеси в регіоні -- 215 7.2.3. Зайнятість і ефективність праці в регіоні -- 219 7.3. Фінансова система регіону -- 221 7.3.1. Теоретичні засади регіональних фінансів -- 222 7.3.2. Фінанси регіонального і місцевого самоврядування -- 224 7.3.3. Регіональні і місцеві бюджети -- 225 7.3.4. Податки в системі регіональних фінансів -- 231 7.4. Оборотний капітал і природно-ресурсний потенціал регіону -- 234 7.4.1. Оборотний капітал і оборотна функція -- 235 7.4.2. Джерела оборотного капіталу -- 238 7.5. Основний капітал та інноваційний потенціал регіону -- 243 7.5.1. Сутність основного капіталу і його оборот -- 244 7.5.2. Технічний рівень виробництва в регіоні -- 245 7.5.3. Основи інноваційного потенціалу регіону -- 247 7.6. Трансформація економіки в умовах ринку -- 252 РОЗДІЛ 8. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ І РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ -- 257 8.1. Сутність регіональних міжгалузевих комплексів і їх структура -- 258 8.2. Випуск регіонального продукту -- 262 8.2.1. Продуктивна функція регіональної праці і капіталу -- 263 8.2.2. Гранична віддача одиниці праці -- 268 8.2.3. Гранична віддача одиниці капіталу -- 271 8.3. Регіональний дохід -- 273 8.3.1. Структура регіонального продукту: проміжне споживання і додана вартість -- 273 8.3.2. Додана вартість за галузями економіки регіону -- 279 8.3.3. Виробництво доданої вартості на душу населення -- 283 8.4. Розподіл регіонального доходу -- 287 8.4.1. Головна тотожність регіональних і національних рахунків -- 287 8.4.2. Використання регіонального доходу -- 289 РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ -- 294 9.1. Мікроекономічні райони України -- 295 9.2. Мезоекономічні райони України -- 300 9.2.1. Київський мезоекономічний район -- 303 9.2.2. Львівський мезоекономічний район -- 308 9.2.3. Харківський мезоекономічний район -- 313 9.2.4. Дніпропетровський мезоекономічний район -- 318 9.2.5. Донецький мезоекономічний район -- 323 9.2.6. Одеський мезоекономічний район -- 328 9.2.7. Національний макроекономічний район України -- 333 9.3. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція у світову економіку -- 336 9.4. Мегаекономічні райони світу -- 342 9.4.1. Мегаекономічні райони Європи -- 344 9.4.2. Мегаекономічні райони Російської Федерації і Азії -- 352 9.4.3. Мегаекономічні райони Америки -- 361 9.4.4. Мегаекономічні райони Африки -- 367 9.4.5. Мегаекономічні райони А встралії та Океанії -- 375 9.4.6. Економіка континентів і світу -- 379 РОЗДІЛ 10. РЕГІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ -- 384 10.1. Теоретичні основи економічного зростання -- 385 10.1.1. Фактори сталого розвитку економіки -- 385 10.1.2. Нові підходи до категорії “продуктивна сила ” в умовах ринку -- 388 10.1.3. Продуктивна функція праці та економічне зростання -- 392 10.2. Фінансові передумови економічного зростання у регіоні -- 399 10.2.1. Засади реформування регіональних фінансів -- 399 10.2.2. Виробничий підхід до формування бюджетів і економічного зростання -- 403 10.3. Інноваційно-інвестиційні основи економічного зростання -- 411 10.3.1. Формування ринку інновацій у реґіоні -- 411 10.3.2. Формування реальної конкурентоспроможності і нововведень в реґіоні -- 417 10.4. Розвиток кооперації у системі заходів регіонального економічного зростання -- 421 10.4.1. Сутність видів і форм кооперації -- 421 10.4.2. Проблеми кооперації і шляхи їх розв’язання в регіонах України -- 423 10.4.3. Напрями і ризики кооперації в Україні -- 426 РОЗДІЛ 11. ЕКОЛОГІЯ У СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ -- 430 11.1. Наукові засади раціонального природокористування -- 431 11.2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації -- 436 11.3. Економічний механізм природокористування та охорони довкілля -- 442 11.4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності -- 446 11.5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля -- 451 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ І ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ -- 457 Кредитно-модульна система планування вивчення дисципліни -- 457 Тестування поточного і підсумкового рівня знань студентів -- 477 Довідка: макроекономічні показники країн світу за мегарегіонами -- 517 моделювання економіки методом “нейронних мереж” -- 524 викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря в регіонах України -- 526 КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК -- 529 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА -- 539 Abstract: Монографічний посібник призначений для вивчення економіки регіонів України і світу студентами вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів. У ньому висвітлено основи формування економіки регіонів, значення поділу праці в розвитку поселень, господарства, економічні особливості окремих територій. Розкрито поняття “регіональна економіка” і її категорії, узагальнено економічні райони України і світу, обґрунтовано методологію економічного районування, а також теоретичні основи економічної самодостатності регіонів в умовах ринку та концепцію механізму управління економічним і соціальним розвитком регіону. Висвітлено роль демократизації у розвитку ефективних економічних систем на рівні підприємств і регіонів, екологічні аспекти в системі регіональної економіки. Розглянуто методичні матеріали для складання робочої програми лектором, індивідуального навчального плану студентом, тести для поточного і підсумкового контролю знань студента та ін. Посібник стане добрим помічником також викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, працівникам регіонального управління, науковцям. . Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Collection Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 332.1 / З-12 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-002904
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 332.1 / З-12 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-002903
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 332.1 / З-12 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 4168741702

ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 11 1.1. Предмет і об’єкт регіональної економіки 11 1.2. Метод і завдання регіональної економіки 14 1.3. Регіональна економіка в системі економічних і природничих наук 29 1.4. Закономірності, принципи і фактори формування регіональної економіки 34 РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА 39 2.1. Територіальна структура господарства як основа економічного районування 40 2.2. Засади економічного районування 45 2.2.1. Районоутворення 45 2.2.2. Підходи і проблеми економічного районування 49 2.2.3. Розмежування економічних районів 57 РОЗДІЛ 3. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ 66 3.1. Поділ праці і реґіоналізація економіки 67 3.2. Сутність і категорії регіональної економіки 72 3.3. Теорії та концепції територіальної економіки 81 РОЗДІЛ 4. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 95 4.1. Сутність методів аналізу економіки регіонів 96 4.2. Економічні методи регіонального аналізу 101 4.3. Аспекти аналізу регіональної економіки 106 4.4. Регіонально-економічна діагностика 112 РОЗДІЛ 5. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 115 5.1. Економічна політика в умовах ринку 116 5.1.1. Структура економічної політики і її суб’єкти 117 5.1.2. Політика самоуправління і ефективності підприємства 121 5.1.3. Регіональна економічна і соціальна політика 125 5.1.4. Державна національно-економічна політика 127 5.2. Політика структурної оптимізації регіональної економіки 129 5.2.1. Пріоритети політики оптимізації регіональних економічних структур 130 5.2.2. Політика оптимізації взаємодії підприємств регіону і органів регіональної влади 134 5.2.3. Політика власності на капітал і узгодження інтересів суб’єктів регіональної економіки 141 5.2.4. Політика внутріреґіональної диверсифікації виробництва і формування замкнутих технологічних циклів 151 РОЗДІЛ 6. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 157 6.1. Роль держави в управлінні регіональною економікою 158 6.1.1. Державні структури управління регіоном 158 6.1.2. Стабілізація і збалансування розвитку регіонів 160 6.1.3. Підприємизація і лібералізація у системі управління і регулювання в регіоні 163 6.1.4. Методи державного управління і регулювання в регіоні 169 6.2. Регіональна система управління і регулювання 173 6.2.1. Теоретичні засади регіонального управління і регулювання 174 6.2.2. Регіональна економіка як об’єкт саморегулювання 177 6.2.3. Функції регіонального управління і регулювання 181 6.2.4. Підходи регіонального управління і регулювання 182 6.2.5. Управління і регулювання виробництвом регіонального продукту 186 6.3. Економічне саморегулювання господарських структур регіону 188 6.3.1. Управління працею 189 6.3.2. Операційний підхід в управлінні виробництвом 195 РОЗДІЛ 7. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ 205 7.1. Сутність і особливості господарського комплексу України 206 7.2. Населення і зайнятість 210 7.2.1. Сутність населення і його суспільні категорії 210 7.2.2. Розселення і демографічні процеси в регіоні 215 7.2.3. Зайнятість і ефективність праці в регіоні 219 7.3. Фінансова система регіону 221 7.3.1. Теоретичні засади регіональних фінансів 222 7.3.2. Фінанси регіонального і місцевого самоврядування 224 7.3.3. Регіональні і місцеві бюджети 225 7.3.4. Податки в системі регіональних фінансів 231 7.4. Оборотний капітал і природно-ресурсний потенціал регіону 234 7.4.1. Оборотний капітал і оборотна функція 235 7.4.2. Джерела оборотного капіталу 238 7.5. Основний капітал та інноваційний потенціал регіону 243 7.5.1. Сутність основного капіталу і його оборот 244 7.5.2. Технічний рівень виробництва в регіоні 245 7.5.3. Основи інноваційного потенціалу регіону 247 7.6. Трансформація економіки в умовах ринку 252 РОЗДІЛ 8. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ І РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ 257 8.1. Сутність регіональних міжгалузевих комплексів і їх структура 258 8.2. Випуск регіонального продукту 262 8.2.1. Продуктивна функція регіональної праці і капіталу 263 8.2.2. Гранична віддача одиниці праці 268 8.2.3. Гранична віддача одиниці капіталу 271 8.3. Регіональний дохід 273 8.3.1. Структура регіонального продукту: проміжне споживання і додана вартість 273 8.3.2. Додана вартість за галузями економіки регіону 279 8.3.3. Виробництво доданої вартості на душу населення 283 8.4. Розподіл регіонального доходу 287 8.4.1. Головна тотожність регіональних і національних рахунків 287 8.4.2. Використання регіонального доходу 289 РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 294 9.1. Мікроекономічні райони України 295 9.2. Мезоекономічні райони України 300 9.2.1. Київський мезоекономічний район 303 9.2.2. Львівський мезоекономічний район 308 9.2.3. Харківський мезоекономічний район 313 9.2.4. Дніпропетровський мезоекономічний район 318 9.2.5. Донецький мезоекономічний район 323 9.2.6. Одеський мезоекономічний район 328 9.2.7. Національний макроекономічний район України 333 9.3. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція у світову економіку 336 9.4. Мегаекономічні райони світу 342 9.4.1. Мегаекономічні райони Європи 344 9.4.2. Мегаекономічні райони Російської Федерації і Азії 352 9.4.3. Мегаекономічні райони Америки 361 9.4.4. Мегаекономічні райони Африки 367 9.4.5. Мегаекономічні райони А встралії та Океанії 375 9.4.6. Економіка континентів і світу 379 РОЗДІЛ 10. РЕГІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 384 10.1. Теоретичні основи економічного зростання 385 10.1.1. Фактори сталого розвитку економіки 385 10.1.2. Нові підходи до категорії “продуктивна сила ” в умовах ринку 388 10.1.3. Продуктивна функція праці та економічне зростання 392 10.2. Фінансові передумови економічного зростання у регіоні 399 10.2.1. Засади реформування регіональних фінансів 399 10.2.2. Виробничий підхід до формування бюджетів і економічного зростання 403 10.3. Інноваційно-інвестиційні основи економічного зростання 411 10.3.1. Формування ринку інновацій у реґіоні 411 10.3.2. Формування реальної конкурентоспроможності і нововведень в реґіоні 417 10.4. Розвиток кооперації у системі заходів регіонального економічного зростання 421 10.4.1. Сутність видів і форм кооперації 421 10.4.2. Проблеми кооперації і шляхи їх розв’язання в регіонах України 423 10.4.3. Напрями і ризики кооперації в Україні 426 РОЗДІЛ 11. ЕКОЛОГІЯ У СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 430 11.1. Наукові засади раціонального природокористування 431 11.2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 436 11.3. Економічний механізм природокористування та охорони довкілля 442 11.4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності 446 11.5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля 451 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ І ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 457 Кредитно-модульна система планування вивчення дисципліни 457 Тестування поточного і підсумкового рівня знань студентів 477 Довідка: макроекономічні показники країн світу за мегарегіонами 517 моделювання економіки методом “нейронних мереж” 524 викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря в регіонах України 526 КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 529 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 539

Монографічний посібник призначений для вивчення економіки регіонів України і світу студентами вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів. У ньому висвітлено основи формування економіки регіонів, значення поділу праці в розвитку поселень, господарства, економічні особливості окремих територій. Розкрито поняття “регіональна економіка” і її категорії, узагальнено економічні райони України і світу, обґрунтовано методологію економічного районування, а також теоретичні основи економічної самодостатності регіонів в умовах ринку та концепцію механізму управління економічним і соціальним розвитком регіону. Висвітлено роль демократизації у розвитку ефективних економічних систем на рівні підприємств і регіонів, екологічні аспекти в системі регіональної економіки. Розглянуто методичні матеріали для складання робочої програми лектором, індивідуального навчального плану студентом, тести для поточного і підсумкового контролю знань студента та ін. Посібник стане добрим помічником також викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, працівникам регіонального управління, науковцям.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Powered by Koha