Історія України : навчальний посібник / О. Д. Бойко

Main Author: Автор, Бойко, О. Д., 1958-, Олександр ДмитровичLanguage: українська.Country: УКРАЇНА.Edition Statement: 3-тє вид., доп.Publication: Київ : Академвидав, 2010Description: 687 с.ISBN: 978-966-8226-43-4.Series: Альма-матерClassification: 63.3/2/Contents note: 1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України 1.1. Початок формування людської цивілізації на території України -- 9 1.2. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор’я -- 22 1.3. Східні слов’яни в VI—XI ст. -- 31 2. Київська Русь 2.1. Походження Давньоруської держави -- 40 2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.) -- 43 2.3. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.) -- 49 2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.) -- 55 2.5. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга -- 59 2.6. Політичний устрій -- 64 2.7. Соціально-економічний розвиток -- 66 2.8. Етнічний розвиток -- 70 2.9. Хрещення Русі -- 74 2.10. Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі -- 78 2.11. Походження і суть національного символу — тризуба -- 84 3. Галицько-Волинська держава-спадкоємниця Київської Русі 3.1. Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави -- 88 3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності -- 94 4. Українські землі у складі Литви і Польщі 4.1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського -- 95 4.2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. -- 100 4.3. Люблінська унія -- 103 4.4. Утворення Кримського ханства і його експансія на українські землі -- 105 4.5. Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст. -- 107 4.6. Церковне життя. Берестейська унія -- 117 4.7. Культура України в XIV—XVI ст. -- 121 5. Виникнення українського козацтва 5.1. Феномен козацтва: генезис, характерні ознаки та особливості -- 126 5.2. Запорозька Січ -- 130 5.3. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст. -- 134 5.4. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя -- 140 6. Українська національна революція 6.1. Причини, характер, періодизація революції -- 145 6.2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.) -- 151 6.3. Утворення Української гетьманської держави -- 160 6.4. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.) -- 163 6.5. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.) -- 169 7. Україна наприкінці XVII-у XVIII ст. 7.1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст. -- 175 7.2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст. -- 183 7.3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст. -- 188 7.4. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII — у XVIII ст. -- 194 7.5. Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст. -- 200 8. Україна в перщій половині ХІХ ст. 8.1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії -- 209 8.2. Суспільні рухи -- 214 8.3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство -- 225 8.4. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії -- 233 9. Україна в другій половині ХІХ ст. 9.1. Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна -- 245 9.2. Суспільні течії і рухи другої половини XIX ст. -- 251 9.3. Соціально-економічний розвиток у пореформений період -- 259 9.4. Українська культура в другій половині XIX ст. -- 269 10. Україна на початку ХХ ст. 10.1. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст. -- 281 10.2. Національний рух на початку XX ст. -- 284 10.3. Україна в період першої російської революції 1905—1907 рр. -- 289 10.4. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.) -- 294 10.5. Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст. -- 298 10.6. Українські землі в роки Першої світової війни -- 308 10.7. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст. -- 313 11. Українська національно-демократична революція (1917-1920) 11.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну -- 316 11.2. Проголошення автономії України -- 319 11.3. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР -- 325 11.4. Гетьманат П. Скоропадського -- 335 11.5. Директорія УНР -- 340 11.6. Західноукраїнська Народна Республіка -- 346 11.7. Політика радянської влади в Україні 1919 р. -- 351 11.8. Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 р. -- 356 11.9. Радянсько-польська війна та Україна -- 365 12. Україна в складі СРСР (1922-1939) 12.1. УСРР на початку 20-х років -- 368 12.2. Нова економічна політика -- 375 12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності -- 380 12.4. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні ознаки, особливості і наслідки -- 384 12.5. Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 рр. -- 390 12.6. Культурне будівництво у 20—30-ті роки -- 399 12.7. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин -- 412 12.8. Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР -- 418 13. Західно українські землі в 20-30-ті роки 13.1. Українські землі в складі Польщі -- 430 13.2. Українські землі в складі Румунії -- 438 13.3. Українські землі в складі Чехословаччини -- 440 14. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945) 14.1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України -- 442 14.2. Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа -- 448 14.3. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР -- 452 14.4. Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 рр. -- 460 14.5. Місце України у планах фашистів -- 463 14.6. Встановлення фашистського окупаційного режиму -- 467 14.7. Радянський партизанський рух на окупованій території України -- 470 14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 рр. -- 474 14.9. Визволення України -- 482 15. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-середині 50-хроків 15.1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни -- 487 15.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР -- 489 15.3. Особливості процесу відбудови народного господарства України -- 492 15.4. Рівень життя і побуту населення -- 496 15.5. Радянізація західних областей України -- 498 15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною -- 503 15.7. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла» -- 505 15.8. Культурно-ідеологічні процеси в Україні -- 508 16. Україна в умовах десталінізації (1956-1964) 16.1. Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР -- 512 16.2. Соціально-економічний розвиток України -- 518 16.3. Духовне життя в Україні: основні тенденції і характерні ознаки -- 526 17. Україна на порозі кризи: наростання застійних явищ (1965-1985) 17.1. Соціально-економічний розвиток УРСР -- 531 17.2. «Стабілізація» і закритість суспільно-політичного життя -- 542 17.3. Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат -- 546 17.4. Дисидентський рух -- 548 18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985-серпень 1991р.) 18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови -- 555 18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України -- 557 19. Україна на шляху незалежності 19.1. Стартові умови розгортання державотворчого процесу -- 580 19.2. Становлення владних структур -- 585 19.3. Конституційний процес -- 607 19.4. Формування багатопартійності -- 614 19.5. На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.) -- 618 19.6. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу і його наслідки (друга половина 1994 — 2005 р.) -- 624 19.7. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду -- 630 19.8. Основні тенденції розвитку сучасної української культури -- 632 19.9. Характерні ознаки релігійного життя -- 638 19.10. Роль національної ментальності в житті суспільства -- 641 19.11. Формування концепції зовнішньополітичного курсу -- 645 19.12. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України -- 649 19.13. Західний напрям зовнішньої політики -- 651 19.14. Україна і СНД -- 662 Хронологічна таблиця -- 673 Короткий термінологічний словник -- 681 Література -- 686 Abstract: Це — трете видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово. Уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних постатей. Проаналізовано сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси і тенденції, висвітлено причини, суть і наслідки помаранчевої революції.. Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Collection Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available 41683-012064
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-006131
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005691
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005689
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005688
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005687
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005686
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005685
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005684
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005658
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005659
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005660
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005661
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005663
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005662
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
Наукова література 94(477)(075.8) / Б77 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-005664

1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України 1.1. Початок формування людської цивілізації на території України 9 1.2. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор’я 22 1.3. Східні слов’яни в VI—XI ст. 31 2. Київська Русь 2.1. Походження Давньоруської держави 40 2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.) 43 2.3. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.) 49 2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.) 55 2.5. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга 59 2.6. Політичний устрій 64 2.7. Соціально-економічний розвиток 66 2.8. Етнічний розвиток 70 2.9. Хрещення Русі 74 2.10. Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі 78 2.11. Походження і суть національного символу — тризуба 84 3. Галицько-Волинська держава-спадкоємниця Київської Русі 3.1. Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави 88 3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності 94 4. Українські землі у складі Литви і Польщі 4.1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського 95 4.2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. 100 4.3. Люблінська унія 103 4.4. Утворення Кримського ханства і його експансія на українські землі 105 4.5. Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст. 107 4.6. Церковне життя. Берестейська унія 117 4.7. Культура України в XIV—XVI ст. 121 5. Виникнення українського козацтва 5.1. Феномен козацтва: генезис, характерні ознаки та особливості 126 5.2. Запорозька Січ 130 5.3. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст. 134 5.4. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя 140 6. Українська національна революція 6.1. Причини, характер, періодизація революції 145 6.2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.) 151 6.3. Утворення Української гетьманської держави 160 6.4. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.) 163 6.5. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.) 169 7. Україна наприкінці XVII-у XVIII ст. 7.1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст. 175 7.2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст. 183 7.3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст. 188 7.4. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII — у XVIII ст. 194 7.5. Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст. 200 8. Україна в перщій половині ХІХ ст. 8.1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії 209 8.2. Суспільні рухи 214 8.3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство 225 8.4. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії 233 9. Україна в другій половині ХІХ ст. 9.1. Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна 245 9.2. Суспільні течії і рухи другої половини XIX ст. 251 9.3. Соціально-економічний розвиток у пореформений період 259 9.4. Українська культура в другій половині XIX ст. 269 10. Україна на початку ХХ ст. 10.1. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст. 281 10.2. Національний рух на початку XX ст. 284 10.3. Україна в період першої російської революції 1905—1907 рр. 289 10.4. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.) 294 10.5. Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст. 298 10.6. Українські землі в роки Першої світової війни 308 10.7. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст. 313 11. Українська національно-демократична революція (1917-1920) 11.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну 316 11.2. Проголошення автономії України 319 11.3. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР 325 11.4. Гетьманат П. Скоропадського 335 11.5. Директорія УНР 340 11.6. Західноукраїнська Народна Республіка 346 11.7. Політика радянської влади в Україні 1919 р. 351 11.8. Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 р. 356 11.9. Радянсько-польська війна та Україна 365 12. Україна в складі СРСР (1922-1939) 12.1. УСРР на початку 20-х років 368 12.2. Нова економічна політика 375 12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності 380 12.4. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні ознаки, особливості і наслідки 384 12.5. Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 рр. 390 12.6. Культурне будівництво у 20—30-ті роки 399 12.7. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин 412 12.8. Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР 418 13. Західно українські землі в 20-30-ті роки 13.1. Українські землі в складі Польщі 430 13.2. Українські землі в складі Румунії 438 13.3. Українські землі в складі Чехословаччини 440 14. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945) 14.1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України 442 14.2. Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа 448 14.3. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР 452 14.4. Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 рр. 460 14.5. Місце України у планах фашистів 463 14.6. Встановлення фашистського окупаційного режиму 467 14.7. Радянський партизанський рух на окупованій території України 470 14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 рр. 474 14.9. Визволення України 482 15. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-середині 50-хроків 15.1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни 487 15.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР 489 15.3. Особливості процесу відбудови народного господарства України 492 15.4. Рівень життя і побуту населення 496 15.5. Радянізація західних областей України 498 15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною 503 15.7. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла» 505 15.8. Культурно-ідеологічні процеси в Україні 508 16. Україна в умовах десталінізації (1956-1964) 16.1. Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР 512 16.2. Соціально-економічний розвиток України 518 16.3. Духовне життя в Україні: основні тенденції і характерні ознаки 526 17. Україна на порозі кризи: наростання застійних явищ (1965-1985) 17.1. Соціально-економічний розвиток УРСР 531 17.2. «Стабілізація» і закритість суспільно-політичного життя 542 17.3. Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат 546 17.4. Дисидентський рух 548 18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985-серпень 1991р.) 18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови 555 18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України 557 19. Україна на шляху незалежності 19.1. Стартові умови розгортання державотворчого процесу 580 19.2. Становлення владних структур 585 19.3. Конституційний процес 607 19.4. Формування багатопартійності 614 19.5. На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.) 618 19.6. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу і його наслідки (друга половина 1994 — 2005 р.) 624 19.7. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду 630 19.8. Основні тенденції розвитку сучасної української культури 632 19.9. Характерні ознаки релігійного життя 638 19.10. Роль національної ментальності в житті суспільства 641 19.11. Формування концепції зовнішньополітичного курсу 645 19.12. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України 649 19.13. Західний напрям зовнішньої політики 651 19.14. Україна і СНД 662 Хронологічна таблиця 673 Короткий термінологічний словник 681 Література 686

Це — трете видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово. Уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних постатей. Проаналізовано сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси і тенденції, висвітлено причини, суть і наслідки помаранчевої революції.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Powered by Koha