Основи економічної теорії / С. В. Мочерний, О. А. Устенко

Main Author: Автор, Мочерний, С. В., 1943-2006, Степан ВасильовичCoauthor: Автор, Устенко , О. А., 1930 -, Олександр АндрійовичLanguage: українська.Country: УКРАЇНА.Edition Statement: 3-тє вид., стер.Publication: К. : ВЦ "Академія", 2009Description: 502 с.ISBN: 978-966-580-275-4.Series: Альма-матерClassification: 65.9(2)421Contents note: 1. Загальні основи економічного розвитку 1.1. Предмет і метод економічної теорії Предмет економічної теорії і її відмінність від політичної економії -- 9 Сутність, структура продуктивних сил і виробничих відносин -- 16 Економічні закони, категорії і їх класифікація -- 27 Метод економічної теорії і його складові -- 29 1.2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії -- 33 Виникнення і еволюція політичної економії (XV — кінець XIX ст.) -- 34 Основні напрями сучасної економічної теорії -- 42 1.3. Економічний прогрес і економічне зростання Сутність і критерії економічного прогресу -- 51 Рушійні сили і фактори економічного прогресу -- 56 НТР і її роль в економічному прогресі -- 63 Розвиток сутнісних сил людини — вирішальний фактор соціально-економічного прогресу -- 71 1.4. Основні форми економічного розвитку. Товарна організація і її роль в еволюції суспільства Форми суспільного виробництва -- 77 Товар і його фактори -- 81 Двоїстий характер праці, втіленої у товарі -- 88 Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах -- 90 Еволюція форм вартості і сутність грошей -- 94 Закони грошового обігу. Інфляція -- 100 Закон вартості і його функції -- 108 1.5. Ринкова економіка і її еволюція Сутність ринкової, соціально ринкової і змішаної економіки -- 111 Причини виникнення регульованої ринкової економіки і основні функції держави -- 120 Сутність і структура господарського механізму -- 130 2. Теоретичні проблеми мікроекономіки 2.1. Сутність, структура, механізм і проблеми розвитку ринку Сутність і структура ринку -- 135 Інфраструктура ринку -- 149 2.2. Ринкова рівновага і механізм її досягнення Закони взаємодії попиту і пропозиції -- 156 Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види -- 162 2.3. Монополії і конкуренція -- 168 Причини виникнення і сутність монополій -- 169 Конкуренція, монополія і антимонопольна діяльність держави -- 177 2.4. Підприємництво і акціонерна власність Підприємства і їх основні види -- 184 Акціонерна власність в економічній системі -- 195 2.5. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток Соціально-економічний зміст капіталу -- 202 Виробничі фонди підприємства і витрати виробництва -- 207 Ціна і прибуток -- 212 2.6. Ринок робочої сили і заробітна плата Сутність товару робоча сила і її вартість -- 220 Заробітна плата, її форми і функції -- 228 Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання -- 233 2.7. Система управління сучасним підприємством -- 237 Основні форми і методи управління підприємством -- 238 Сутність і основні види маркетингу -- 250 2.8. Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов Продуктивні сили і відносини власності у сільському господарстві -- 258 Радикальні перетворення у відносинах власності і АПК -- 264 Земельна рента і її форми за сучасних умов -- 269 3. Теорія макроекономіки 3.1. Результативність суспільного виробництва і національний доход Результати суспільного виробництва і його ефективність -- 276 Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл -- 284 Споживання і нагромадження національного доходу -- 289 3.2. Державне регулювання економіки -- 292 Сутність, форми і методи державного регулювання економіки -- 293 Національний ринок. Механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією -- 303 3.3. Фінансова і банківська системи Фінанси в системі економічних відносин -- 313 Банки і їх основні функції -- 323 3.4. Циклічні коливання і кризи в економіці Причини і механізм циклічних коливань -- 330 Причини економічної кризи в Україні -- 341 Структурні кризи в економіці -- 347 3.5. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення -- 352 Народонаселення і суспільний розвиток -- 353 Зайнятість і безробіття -- 356 Соціальний захист населення і шляхи його досягнення -- 361 3.6. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття Радикальні зміни в технологічному способі виробництва -- 367 Новітні тенденції в еволюції економічної власності -- 372 Економічна система 90-х років і закономірності її розвитку наприкінці XX — на початку XXI ст. -- 379 4. Перехідна економіка 4.1. Закономірності і особливості розвитку перехідних економік Причини, сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до її наступного типу -- 387 Основні напрями формування нової економічної системи у постсоціалістичних країнах -- 394 Лібералізація і демонополізація економіки, її структурна перебудова і фінансова стабілізація -- 402 4.2. Підприємство в перехідній економіці Підприємство як основна мікроекономічна ланка і сфера трансформації -- 410 Участь держави в управлінні підприємствами недержавних форм власності -- 414 4.3. Суверенітет України і шляхи його досягнення Сутність економічного суверенітету -- 420 Структура економічного суверенітету України і шляхи його досягнення -- 423 Економічна безпека України -- 430 5. Світове господарство 5.1. Закони розвитку світового господарства і місце в ньому України Сутність економічних законів світового господарства -- 436 Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку -- 444 Україна і світове господарство -- 449 5.2. Основні форми міжнародних економічних відносин Міжнародна торгівля і її регулювання -- 453 Міжнародний рух капіталів і закономірності його розвитку -- 455 Міграція робочої сили і її наслідки -- 458 Міжнародні валютні відносини -- 460 5.3. Економічні аспекти глобальних проблем Причини виникнення і сутність глобальних проблем -- 471 Основні шляхи подолання глобальних проблем -- 477 Література -- 488 Короткий термінологічний словник -- 490 Abstract: У третьому виданні посібника висвітлено загальні основи економічного розвитку; теоретичні проблеми мікро- та макро-економіки; основні закони і закономірності становлення і функціонування світового господарства та особливості залучення до цього процесу народного господарства України. Значну увагу приділено розкриттю сутності й еволюції основних економічних категорій, законів, закономірностей і тенденцій, чинників впливу на розвиток різних економічних систем, тенденцій розвитку перехідних економік. Аргументують теоретичний матеріал факти зі світової та вітчизняної економічної політики і практики.. Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Collection Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
330.1(075.8) / М74 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-002934
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 330.1(075.8) / М74 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-009117
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 330.1(075.8) / М74 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-009119

1. Загальні основи економічного розвитку 1.1. Предмет і метод економічної теорії Предмет економічної теорії і її відмінність від політичної економії 9 Сутність, структура продуктивних сил і виробничих відносин 16 Економічні закони, категорії і їх класифікація 27 Метод економічної теорії і його складові 29 1.2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії 33 Виникнення і еволюція політичної економії (XV — кінець XIX ст.) 34 Основні напрями сучасної економічної теорії 42 1.3. Економічний прогрес і економічне зростання Сутність і критерії економічного прогресу 51 Рушійні сили і фактори економічного прогресу 56 НТР і її роль в економічному прогресі 63 Розвиток сутнісних сил людини — вирішальний фактор соціально-економічного прогресу 71 1.4. Основні форми економічного розвитку. Товарна організація і її роль в еволюції суспільства Форми суспільного виробництва 77 Товар і його фактори 81 Двоїстий характер праці, втіленої у товарі 88 Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах 90 Еволюція форм вартості і сутність грошей 94 Закони грошового обігу. Інфляція 100 Закон вартості і його функції 108 1.5. Ринкова економіка і її еволюція Сутність ринкової, соціально ринкової і змішаної економіки 111 Причини виникнення регульованої ринкової економіки і основні функції держави 120 Сутність і структура господарського механізму 130 2. Теоретичні проблеми мікроекономіки 2.1. Сутність, структура, механізм і проблеми розвитку ринку Сутність і структура ринку 135 Інфраструктура ринку 149 2.2. Ринкова рівновага і механізм її досягнення Закони взаємодії попиту і пропозиції 156 Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види 162 2.3. Монополії і конкуренція 168 Причини виникнення і сутність монополій 169 Конкуренція, монополія і антимонопольна діяльність держави 177 2.4. Підприємництво і акціонерна власність Підприємства і їх основні види 184 Акціонерна власність в економічній системі 195 2.5. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток Соціально-економічний зміст капіталу 202 Виробничі фонди підприємства і витрати виробництва 207 Ціна і прибуток 212 2.6. Ринок робочої сили і заробітна плата Сутність товару робоча сила і її вартість 220 Заробітна плата, її форми і функції 228 Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання 233 2.7. Система управління сучасним підприємством 237 Основні форми і методи управління підприємством 238 Сутність і основні види маркетингу 250 2.8. Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов Продуктивні сили і відносини власності у сільському господарстві 258 Радикальні перетворення у відносинах власності і АПК 264 Земельна рента і її форми за сучасних умов 269 3. Теорія макроекономіки 3.1. Результативність суспільного виробництва і національний доход Результати суспільного виробництва і його ефективність 276 Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл 284 Споживання і нагромадження національного доходу 289 3.2. Державне регулювання економіки 292 Сутність, форми і методи державного регулювання економіки 293 Національний ринок. Механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією 303 3.3. Фінансова і банківська системи Фінанси в системі економічних відносин 313 Банки і їх основні функції 323 3.4. Циклічні коливання і кризи в економіці Причини і механізм циклічних коливань 330 Причини економічної кризи в Україні 341 Структурні кризи в економіці 347 3.5. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення 352 Народонаселення і суспільний розвиток 353 Зайнятість і безробіття 356 Соціальний захист населення і шляхи його досягнення 361 3.6. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття Радикальні зміни в технологічному способі виробництва 367 Новітні тенденції в еволюції економічної власності 372 Економічна система 90-х років і закономірності її розвитку наприкінці XX — на початку XXI ст. 379 4. Перехідна економіка 4.1. Закономірності і особливості розвитку перехідних економік Причини, сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до її наступного типу 387 Основні напрями формування нової економічної системи у постсоціалістичних країнах 394 Лібералізація і демонополізація економіки, її структурна перебудова і фінансова стабілізація 402 4.2. Підприємство в перехідній економіці Підприємство як основна мікроекономічна ланка і сфера трансформації 410 Участь держави в управлінні підприємствами недержавних форм власності 414 4.3. Суверенітет України і шляхи його досягнення Сутність економічного суверенітету 420 Структура економічного суверенітету України і шляхи його досягнення 423 Економічна безпека України 430 5. Світове господарство 5.1. Закони розвитку світового господарства і місце в ньому України Сутність економічних законів світового господарства 436 Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку 444 Україна і світове господарство 449 5.2. Основні форми міжнародних економічних відносин Міжнародна торгівля і її регулювання 453 Міжнародний рух капіталів і закономірності його розвитку 455 Міграція робочої сили і її наслідки 458 Міжнародні валютні відносини 460 5.3. Економічні аспекти глобальних проблем Причини виникнення і сутність глобальних проблем 471 Основні шляхи подолання глобальних проблем 477 Література 488 Короткий термінологічний словник 490

У третьому виданні посібника висвітлено загальні основи економічного розвитку; теоретичні проблеми мікро- та макро-економіки; основні закони і закономірності становлення і функціонування світового господарства та особливості залучення до цього процесу народного господарства України. Значну увагу приділено розкриттю сутності й еволюції основних економічних категорій, законів, закономірностей і тенденцій, чинників впливу на розвиток різних економічних систем, тенденцій розвитку перехідних економік. Аргументують теоретичний матеріал факти зі світової та вітчизняної економічної політики і практики.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Powered by Koha