Філософія / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль

Main Author: Причепій, Є. М., 1939 - , Євген Миколайович, АвторCoauthor: Черній, А. М., Анатолій Михайлович, 1946-, Автор;Чекаль , Л. А., Леонід Андрійович, 1953 -, АвторLanguage: українська.Country: УКРАЇНА.Edition Statement: 3-тє вид., стер.Publication: К. : Академвидав, 2009Description: 591 с.ISBN: 978-966-8226-85-4.Series: Альма-матерClassification: 87.3(4/8)Contents note: 1. Вступ до філософії 1.1. Сутність філософії та її роль у суспільстві Світогляд, його структура і функції -- 9 Типи світоглядів -- 12 Поняття «філософія» -- 15 Предмет філософії -- 16 Соціальні умови формування філософії -- 16 Духовні джерела філософії -- 19 Філософські проблеми і дисципліни -- 20 Специфіка філософського знання -- 22 Філософські методи -- 27 Функції філософії -- 31 2. Історичні типи філософії 2.1. Методологічні проблеми історії філософії Предмет історії філософії -- 36 Історія філософії та філософія історії -- 39 Методи історико-філософського аналізу -- 40 Західна та східна моделі (парадигми) філософії -- 41 2.2. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції -- 46 Давньоіндійська філософія -- 47 Давня китайська філософія -- 50 Філософія Давньої Греції -- 56 2.3. Філософія середньовіччя та епохи Відродження Філософія середньовіччя -- 75 Патристика -- 76 Схоластика -- 77 Філософія епохи Відродження -- 80 2.4. Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.) Наукова революція XVI— XVII ст. та її вплив на розвиток філософії -- 87 Основні протилежні напрями у філософії Нового часу -- 90 Емпіризм. Англійська філософія XVII— XVIII ст. -- 94 Раціоналізм -- 101 Філософія Просвітництва -- 109 2.5. Німецька класична філософія Критична філософія І. Канта -- 117 Суб’єктивний ідеалізм І. Фіхте -- 124 Об’єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга -- 126 Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля -- 127 Філософія Л. Фейєрбаха -- 134 Філософія марксизму -- 135 2.6. Сучасна світова філософія Позитивізм -- 143 Прагматизм -- 162 Ірраціоналізм у сучасній філософії -- 166 «Філософія життя» -- 174 Феноменологія -- 184 Екзистенційна філософія -- 191 2.7. Українська філософія Дохристиянські витоки української філософії -- 201 Філософська думка часів Київської Русі -- 207 Філософія українського Відродження та бароко -- 215 Філософія Г. Сковороди -- 225 Філософія Просвітництва й романтизму в Україні -- 230 Філософія української національної ідеї -- 240 3. Філософське розуміння світу 3.1. Філософське вчення розуміння світу про буття (онтологія) Проблема буття у філософії -- 253 Вчення про світ -- 260 Підстави існування світу -- 262 Сфери буття світу -- 268 Категорії як структури буття -- 270 3.2. Свідомість Поняття «свідомість» -- 286 Проблема свідомості в історії філософії -- 288 Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла -- 292 Виникнення свідомості -- 295 Ознаки (властивості) свідомості та її структура -- 297 3.3. Філософія пізнання (гносеологія) Пізнання як предмет філософського аналізу -- 304 Сутність пізнання у філософській традиції -- 305 Чуттєве та раціональне в пізнанні -- 314 Методологія наукового пізнання -- 323 Проблема істини в пізнанні -- 327 концепції цінностей -- 331 3.4. Теорія цінностей (аксіологія) Визначення цінностей. Об’єктивістська та суб’єктивістська концепції цінностей 331 Класифікація цінностей -- 336 Функції цінностей -- 338 4. Філософія людини 4.1. Філософська антропологія -- 342 Релігійно-міфологічна антропософія -- 343 Натуралістична (наукова) антропософія -- 345 Філософські проблеми антропогенезу -- 348 Біологічне і соціальне в людині -- 353 Біологія і культура в генезисі людини -- 356 Сфери буття людини -- 362 4.2. Філософія культури -- 368 Поняття культури та її сутнісні начала -- 370 Атрибутивні ознаки і властивості культури -- 372 Генезис теорії культури -- 377 Проблема кризи сучасної культури -- 384 4.3. Філософія релігії -- 391 Поняття і проблемна сфера філософії релігії -- 392 Поняття феномену релігії -- 397 Філософські концепції природи релігії -- 402 Основні елементи та структура релігії -- 408 Буття Бога у філософській інтерпретації -- 414 5. Філософія і суспільство 5.1. Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства) Природа суспільства у філософській традиції -- 425 Онтологія соціального -- 433 Форми організації суспільного буття -- 440 Малі та середні соціальні групи -- 443 Великі соціальні групи як основні суб’єкти суспільного розвитку (класи, нації) -- 447 5.2. Філософія історії Філософія історії: поняття і предмет -- 456 Лінійна філософія історії -- 463 Нелінійна філософія історії -- 473 5.3. Філософія права Філософія права: поняття і предмет -- 484 Сутність права -- 488 Право і закон -- 493 Людина і право -- 497 Правова держава -- 500 Громадянське суспільство -- 509 5.4. Філософія економіки Сутність і проблемна сфера філософії економіки -- 513 Зміст та еволюція поняття «економіка» -- 515 Сутність та особливості суспільного виробництва -- 518 Філософія грошей -- 521 5.5. Філософія техніки Техніка та історія людства -- 526 Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення -- 529 Техніка як філософське поняття -- 531 Головні проблеми досліджень у філософії техніки -- 534 Проблема оцінки техніки -- 536 Найвидатніші філософи світу та України -- 543 Короткий словник філософських термінів -- 574 Abstract: У підручнику на рівні сучасного філософського мислення, з урахуванням засад світоглядного плюралізму та ідеологічної толерантності інтерпретовано такі усталені теми, як сутність і предмет філософії, онтологія, гносеологія, аксіологія, філософська антропологія, історія філософії, у тому числі її розвиток на вітчизняних теренах. У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних навчальних видань проблеми: філософію суспільства, філософію історії, філософію культури, філософію релігії, філософію права, філософію економіки, філософію техніки, філософську антропологію.. Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
1(075.8) / П75 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-002935

1. Вступ до філософії 1.1. Сутність філософії та її роль у суспільстві Світогляд, його структура і функції 9 Типи світоглядів 12 Поняття «філософія» 15 Предмет філософії 16 Соціальні умови формування філософії 16 Духовні джерела філософії 19 Філософські проблеми і дисципліни 20 Специфіка філософського знання 22 Філософські методи 27 Функції філософії 31 2. Історичні типи філософії 2.1. Методологічні проблеми історії філософії Предмет історії філософії 36 Історія філософії та філософія історії 39 Методи історико-філософського аналізу 40 Західна та східна моделі (парадигми) філософії 41 2.2. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції 46 Давньоіндійська філософія 47 Давня китайська філософія 50 Філософія Давньої Греції 56 2.3. Філософія середньовіччя та епохи Відродження Філософія середньовіччя 75 Патристика 76 Схоластика 77 Філософія епохи Відродження 80 2.4. Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.) Наукова революція XVI— XVII ст. та її вплив на розвиток філософії 87 Основні протилежні напрями у філософії Нового часу 90 Емпіризм. Англійська філософія XVII— XVIII ст. 94 Раціоналізм 101 Філософія Просвітництва 109 2.5. Німецька класична філософія Критична філософія І. Канта 117 Суб’єктивний ідеалізм І. Фіхте 124 Об’єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга 126 Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля 127 Філософія Л. Фейєрбаха 134 Філософія марксизму 135 2.6. Сучасна світова філософія Позитивізм 143 Прагматизм 162 Ірраціоналізм у сучасній філософії 166 «Філософія життя» 174 Феноменологія 184 Екзистенційна філософія 191 2.7. Українська філософія Дохристиянські витоки української філософії 201 Філософська думка часів Київської Русі 207 Філософія українського Відродження та бароко 215 Філософія Г. Сковороди 225 Філософія Просвітництва й романтизму в Україні 230 Філософія української національної ідеї 240 3. Філософське розуміння світу 3.1. Філософське вчення розуміння світу про буття (онтологія) Проблема буття у філософії 253 Вчення про світ 260 Підстави існування світу 262 Сфери буття світу 268 Категорії як структури буття 270 3.2. Свідомість Поняття «свідомість» 286 Проблема свідомості в історії філософії 288 Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла 292 Виникнення свідомості 295 Ознаки (властивості) свідомості та її структура 297 3.3. Філософія пізнання (гносеологія) Пізнання як предмет філософського аналізу 304 Сутність пізнання у філософській традиції 305 Чуттєве та раціональне в пізнанні 314 Методологія наукового пізнання 323 Проблема істини в пізнанні 327 концепції цінностей 331 3.4. Теорія цінностей (аксіологія) Визначення цінностей. Об’єктивістська та суб’єктивістська концепції цінностей 331 Класифікація цінностей 336 Функції цінностей 338 4. Філософія людини 4.1. Філософська антропологія 342 Релігійно-міфологічна антропософія 343 Натуралістична (наукова) антропософія 345 Філософські проблеми антропогенезу 348 Біологічне і соціальне в людині 353 Біологія і культура в генезисі людини 356 Сфери буття людини 362 4.2. Філософія культури 368 Поняття культури та її сутнісні начала 370 Атрибутивні ознаки і властивості культури 372 Генезис теорії культури 377 Проблема кризи сучасної культури 384 4.3. Філософія релігії 391 Поняття і проблемна сфера філософії релігії 392 Поняття феномену релігії 397 Філософські концепції природи релігії 402 Основні елементи та структура релігії 408 Буття Бога у філософській інтерпретації 414 5. Філософія і суспільство 5.1. Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства) Природа суспільства у філософській традиції 425 Онтологія соціального 433 Форми організації суспільного буття 440 Малі та середні соціальні групи 443 Великі соціальні групи як основні суб’єкти суспільного розвитку (класи, нації) 447 5.2. Філософія історії Філософія історії: поняття і предмет 456 Лінійна філософія історії 463 Нелінійна філософія історії 473 5.3. Філософія права Філософія права: поняття і предмет 484 Сутність права 488 Право і закон 493 Людина і право 497 Правова держава 500 Громадянське суспільство 509 5.4. Філософія економіки Сутність і проблемна сфера філософії економіки 513 Зміст та еволюція поняття «економіка» 515 Сутність та особливості суспільного виробництва 518 Філософія грошей 521 5.5. Філософія техніки Техніка та історія людства 526 Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення 529 Техніка як філософське поняття 531 Головні проблеми досліджень у філософії техніки 534 Проблема оцінки техніки 536 Найвидатніші філософи світу та України 543 Короткий словник філософських термінів 574

У підручнику на рівні сучасного філософського мислення, з урахуванням засад світоглядного плюралізму та ідеологічної толерантності інтерпретовано такі усталені теми, як сутність і предмет філософії, онтологія, гносеологія, аксіологія, філософська антропологія, історія філософії, у тому числі її розвиток на вітчизняних теренах. У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних навчальних видань проблеми: філософію суспільства, філософію історії, філософію культури, філософію релігії, філософію права, філософію економіки, філософію техніки, філософську антропологію.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Powered by Koha