Правознавство : модульний курс / В. М. Кириченко

Основной Автор-лицо: Автор, Кириченко, В. М., Віктор МиколайовичЯзык: українська.Страна: УКРАЇНА.Публикация: Київ : Центр учбової літератури, 2007Описание: 328 с.ISBN:966-364-417-6.Классификация: 67.99(4Укр)я73Примечания о содержании:
 • Передмова 4
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» 5
 • Змістовий модуль 1. Основи теорії права 9
  • Тема 1. Основні поняття теорії права 9
  • Тема 2. Основи правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності 25
 • Змістовий модуль II. Основи конституційного права України 34
  • Тема 3. Основні засади конституційного ладу в Україні 34
  • Тема 4. Органи державної влади та місцевого самоврядування України 50
  • Тема 5. Конституційні засади організації та здійснення правосуддя в Україні 66
  • Тема 6. Конституційні засади діяльності правоохоронних та правозахисних органів України 83
 • Змістовий модуль III. Основні галузі права України 100
  • Тема 7. Основи цивільного права України 100
  • Тема 8. Основи сімейного права України 127
  • Тема 9. Основи трудового права України 145
  • Тема 10. Основи адміністративного права України 187
  • Тема 11. Основи кримінального права України 208
 • Термінологічний словник 227
 • Запитання, що виносяться на перший модульний контроль 293
 • Запитання, що виносяться на другий модульний контроль 298
 • Запитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Правознавство» 301
 • Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» 304
 • Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів 308
 • Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю (іспиту) 316
 • Список використаної та рекомендованої літератури 319
Резюме или реферат:Навчальний посібник побудовано з урахуванням положень Болонської декларації. Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Правознавство», плани проведення інтерактивних лекційних та семінарських занять, конспекти лекцій з основних тем теорії права, конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, а також термінологічний словник. Відповідно до вимог ETCS надана модульнорейтингова система оцінювання знань студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів, а також щодо організації самостійної роботи студентів. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів..
Метки из этой библиотеки: Нет меток из этой библиотеки для этого заголовка. Войдите, чтобы добавлять метки.
    средняя оценка: 0.0 (0 голосов)
Текущее положение Шифр хранения Состояние Ожидается на дату Штрих-код
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
340(075.8) / К43 (Просмотр полки) Доступно (Немає обмежень доступу) 41683-002670

Передмова 4 Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» 5 Змістовий модуль 1. Основи теорії права 9 Тема 1. Основні поняття теорії права 9 Тема 2. Основи правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності 25 Змістовий модуль II. Основи конституційного права України 34 Тема 3. Основні засади конституційного ладу в Україні 34 Тема 4. Органи державної влади та місцевого самоврядування України 50 Тема 5. Конституційні засади організації та здійснення правосуддя в Україні 66 Тема 6. Конституційні засади діяльності правоохоронних та правозахисних органів України 83 Змістовий модуль III. Основні галузі права України 100 Тема 7. Основи цивільного права України 100 Тема 8. Основи сімейного права України 127 Тема 9. Основи трудового права України 145 Тема 10. Основи адміністративного права України 187 Тема 11. Основи кримінального права України 208 Термінологічний словник 227 Запитання, що виносяться на перший модульний контроль 293 Запитання, що виносяться на другий модульний контроль 298 Запитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Правознавство» 301 Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» 304 Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів 308 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю (іспиту) 316 Список використаної та рекомендованої літератури 319

Навчальний посібник побудовано з урахуванням положень Болонської декларації. Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Правознавство», плани проведення інтерактивних лекційних та семінарських занять, конспекти лекцій з основних тем теорії права, конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, а також термінологічний словник. Відповідно до вимог ETCS надана модульнорейтингова система оцінювання знань студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів, а також щодо організації самостійної роботи студентів. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

Нет никаких комментариев для этой единицы.

Войти в учётную запись для возможности публиковать комментарии.

Нажмите на изображение, чтобы просмотреть его в программе просмотра изображений

Работает на ПО Коха