Макро-мікроекономіка: від теорії до практики : Навчальний посібник / Канцір І. А., Кліпкова О. І., Іванець Л. В.

Main Author: Автор, Канцір, І. А., Ірина АнатоліївнаCoauthor: Автор, Кліпкова, О. І., Оксана Ігорівна; Автор, Іванець, І. А., Людмила ВолодимирівнаLanguage: українська.Country: УКРАЇНА.Publication: Львів : Новий світ-2000, 2018Description: 441 с.ISBN: 978-966-418-150-8.Series: Вища освіта в УкраїніClassification: 65.012я73Contents note: ЧАСТИНА 1. МАКРОЕКОНОМІКА -- 8 РОЗДІЛ 1 Макроекономіка як наука -- 9 1.1. Предмет та методи пізнання макроекономічної теорії -- 10 1.2. Функції макроекономічної теорії -- 14 1.3. Історія виникнення дисципліни -- 15 Розділ 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків -- 21 2.3. Валовий внутрішній продукт та методи його виміру -- 22 2.2. Похідні показники національного виробництва і доходу -- 26 2.3. Показники рівня цін -- 27 Розділ 3. Ринок праці -- 36 3.1. Економічна суть зайнятості та безробіття -- 37 3.2. Модель ринку праці. Рівень безробіття і макроскономічна рівновага -- 43 3.3. Економічні і соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена -- 45 Розділ 4. Товарний ринок -- 54 4.1. Сукупний попит на ринку товарів -- 55 4.2. Сукупна пропозиція на ринку товарів -- 60 4.3. Рівновага на ринку товарів -- 64 Розділ 5. Грошовий ринок -- 77 5.1. Попит на гроші -- 78 5.2. Пропозиція грошей -- 81 5.3. Грошовий мультиплікатор -- 89 5.4. Державне регулювання грошової пропозиції -- 90 Розділ 6. Інфляційний механізм -- 99 6.1. Поняття інфляції та її вимірювання -- 100 6.2. Класифікація інфляції -- 103 6.3. Соціально-економічні наслідки інфляції -- 110 6.4. Антиінфляційна політика держави -- 111 Розділ 7. Споживання домогосподарств -- 120 7.1. Домогосподарства та їхні функції в системі ринкових відносин -- 121 7.2. Витрати на споживання та заощадження домогосподарств -- 122 7.3. Функції споживання та заощадження -- 125 7.4. Економічні параметри рівнів заощадження і споживання -- 128 7.5. Фактори споживання і заощадження не пов'язані з доходом -- 129 Розділ 8. Пріватні інвестиції -- 138 8.1 Інвестиції як компонент сукупних витрат. Функція інвестицій -- 139 8.2. Фактори формування та зміни сукупного попиту на інвестиційні товари -- 140 Розділ 9. Сукупні витрати і ВВП -- 147 9.1. Інструментарій дослідження економічної рівноваги -- 148 9.2. Мультиплікатор видатків. Вплив зовнішньої торгівлі та державного сектора на рівноважний ВВП -- 158 Розділ 10. Економічна динаміка -- 177 10.1. Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності -- 178 10.2. Фази економічного циклу -- 180 10.3. Особливості сучасних економічних циклів -- 184 10.4. Нециклічні коливання економіки -- 184 10.5. Економічне зростання -- 185 Розділ 11. Держава в сфері макроекономічного регулювання -- 200 11.1. Історичні засади, необхідність, зміст, моделі та функції державного макроекономічного регулювання економіки -- 201 11.2. Цілі, засоби та методи державного впливу на економіку -- 207 11.3. Основні напрями та межі урядового впливу на економіку -- 213 Розділ 12. Зовнішньоекономічна діяльність -- 224 12.1. Суть міжнародного поділу праці як складової зовнішньоекономічних відносин -- 226 12.2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ) -- 228 12.3. Зовнішньоекономічна політика держави як складова макроекономічного регулювання -- 232 12.4. Оцінка ступеня та міри відкритості економіки -- 235 ЧАСТИНА II. МІКРОЕКОНОМІКА -- 252 РОЗДІЛ 13. Предмет і метод мікроекономіки -- 254 13.1. Мікроекономіка в системі економічних наук -- 255 13.2. Предмет мікроекономіки -- 256 13.3. Особливості методу мікроекономіки -- 257 13.4. Історичні етапи розвитку мікроекономіки -- 258 РОЗДІЛ 14. Теорія граничної корисності та поведінки споживача -- 263 14.1. Корисність, як чинник формування ринкового попиту -- 264 14.2. Аналіз поведінки споживача на підставі кількісного підходу до корисності -- 264 РОЗДІЛ 15. Ординалістська теорія поведінки споживача -- 272 15.1. Ординалістська теорія поведінки споживача: основні підходи та особливості -- 273 15.2. Криві байдужості та їх основні властивості -- 274 15.3. Бюджетні обмеження споживача -- 276 15.4. Рівновага споживача -- 278 РОЗДІЛ 16. Аналіз поведінки споживача -- 285 16.1. Формування індивідуального попиту -- 286 16.1.1. Криві "дохід-споживання". Крива Енгеля -- 286 16.1.2. Реакція споживача на зміну ціни. Крива "ціна-споживання" -- 290 16.2. Ефект заміщення та ефект доходу -- 291 РОЗДІЛ 17. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини -- 299 17.1. Попит та його чинники -- 300 17.2. Пропозиція та її чинники -- 302 17.3. Рівновага попиту та пропозиції -- 304 РОЗДІЛ 18. Мікроекономічна модель підприємства -- 312 18.1. Фірма, як мікроекономічний суб’єкт -- 313 18.2. Виробнича функція та її властивості -- 314 18.3. Ефект часу та його роль у діяльності підприємств -- 316 РОЗДІЛ 19. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробник -- 321 19.1. Ізокванти -- 322 19.2. Виробництво з одним змінним вхідним ресурсом -- 324 19.3. Виробництво з двома змінними ресурсами. Ефект масштабу -- 326 РОЗДІЛ 20. Витрати виробництва -- 335 20.1. Поняття та види витрат виробництва -- 336 20.2. Витрати у короткотерміновому періоді -- 337 20.3. Динаміка витрат у довготерміновому періоді -- 341 РОЗДІЛ 21. Ринок досконалої конкуренції -- 349 21.1. Ринкові моделі та їх класифікація. Умови досконалої конкуренції -- 350 21.2. Максимізація прибутку у короткотерміновому періоді -- 353 21.3. Максимізація прибутку у довготерміновому періоді -- 356 21.4. Ефективність ринку досконалої конкуренції -- 357 РОЗДІЛ 22. Монопольний ринок -- 364 22.1. Характерні риси чистої монополії -- 365 22.2. Ціноутворення та визначення обсягів виробництва монополістом -- 367 22.3. Монопольна влада. Цінова дискримінація -- 370 22.4. Економічні наслідки монополізму -- 372 22.5. Державне регулювання монополій -- 372 РОЗДІЛ 23. Олігополія та монополістична конкуренція -- 379 23.1. Олігополія -- 380 23.1.1. Олігополія: поняття, ознаки та сфера функціонування -- 380 23.1.2. Поведінка фірм на олігополістичному ринку -- 381 23.1.3. Економічна ефективність олігополій -- 384 23.2. Монополістична конкуренція -- 385 23.2.1. Монополістична конкуренція: поняття, основні ознаки та сфера функціонування -- 385 23.2.2. Визначення ціни та обсягів виробництва в умовах монополістичної конкуренції -- 386 23.2.3. Ефективність монополістичної конкуренції -- 387 РОЗДІЛ 24. Ринок факторів виробництва -- 394 24.1. Принципи формування попиту на економічні ресурси -- 395 24.2. Зміна попиту на ресурс. Еластичність попиту -- 398 24.3. Оптимальне співвідношення ресурсів -- 399 РОЗДІЛ 25. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту -- 406 25.1. Поняття загальної рівноваги -- 407 25.2. Діаграма Еджворта -- 408 25.3. Ефективність виробництва -- 409 25.4. Ефективність у процесі обміну -- 410 РОЗДІЛ 26. Інституціональні аспекти ринкового господарства -- 417 26.1. Особливості ринку праці -- 418 26.2. Ринок землі та природних ресурсів -- 420 26.3. Ринок капіталу -- 422 ГЛОСАРІЙ -- 428 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ -- 436 Умовні позначення -- 438 Abstract: Навчальний посібник носить системний характер і складений відповідно анотації дисциплін «Макроекономіка» та «Мікроекономіка» освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням «Облік та аудит» і «Економіка і підприємництво», які викладаються студентам економічних спеціальностей. Даний посібник забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного. Структура навчального посібника: переднє слово, дві частини, які містять розділи з теоретичним матеріалом, питаннями для самоконтролю, тестовими завданнями, прикладами методики розв'язування задач та задачами для самостійної роботи, висновки та перелік використаних джерел. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.. Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Collection Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 330.101.541'542(075.8) / М16 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-009179
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 330.101.541'542(075.8) / М16 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-009176
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 330.101.541'542(075.8) / М16 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-009177

ЧАСТИНА 1. МАКРОЕКОНОМІКА 8 РОЗДІЛ 1 Макроекономіка як наука 9 1.1. Предмет та методи пізнання макроекономічної теорії 10 1.2. Функції макроекономічної теорії 14 1.3. Історія виникнення дисципліни 15 Розділ 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 21 2.3. Валовий внутрішній продукт та методи його виміру 22 2.2. Похідні показники національного виробництва і доходу 26 2.3. Показники рівня цін 27 Розділ 3. Ринок праці 36 3.1. Економічна суть зайнятості та безробіття 37 3.2. Модель ринку праці. Рівень безробіття і макроскономічна рівновага 43 3.3. Економічні і соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена 45 Розділ 4. Товарний ринок 54 4.1. Сукупний попит на ринку товарів 55 4.2. Сукупна пропозиція на ринку товарів 60 4.3. Рівновага на ринку товарів 64 Розділ 5. Грошовий ринок 77 5.1. Попит на гроші 78 5.2. Пропозиція грошей 81 5.3. Грошовий мультиплікатор 89 5.4. Державне регулювання грошової пропозиції 90 Розділ 6. Інфляційний механізм 99 6.1. Поняття інфляції та її вимірювання 100 6.2. Класифікація інфляції 103 6.3. Соціально-економічні наслідки інфляції 110 6.4. Антиінфляційна політика держави 111 Розділ 7. Споживання домогосподарств 120 7.1. Домогосподарства та їхні функції в системі ринкових відносин 121 7.2. Витрати на споживання та заощадження домогосподарств 122 7.3. Функції споживання та заощадження 125 7.4. Економічні параметри рівнів заощадження і споживання 128 7.5. Фактори споживання і заощадження не пов'язані з доходом 129 Розділ 8. Пріватні інвестиції 138 8.1 Інвестиції як компонент сукупних витрат. Функція інвестицій 139 8.2. Фактори формування та зміни сукупного попиту на інвестиційні товари 140 Розділ 9. Сукупні витрати і ВВП 147 9.1. Інструментарій дослідження економічної рівноваги 148 9.2. Мультиплікатор видатків. Вплив зовнішньої торгівлі та державного сектора на рівноважний ВВП 158 Розділ 10. Економічна динаміка 177 10.1. Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності 178 10.2. Фази економічного циклу 180 10.3. Особливості сучасних економічних циклів 184 10.4. Нециклічні коливання економіки 184 10.5. Економічне зростання 185 Розділ 11. Держава в сфері макроекономічного регулювання 200 11.1. Історичні засади, необхідність, зміст, моделі та функції державного макроекономічного регулювання економіки 201 11.2. Цілі, засоби та методи державного впливу на економіку 207 11.3. Основні напрями та межі урядового впливу на економіку 213 Розділ 12. Зовнішньоекономічна діяльність 224 12.1. Суть міжнародного поділу праці як складової зовнішньоекономічних відносин 226 12.2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ) 228 12.3. Зовнішньоекономічна політика держави як складова макроекономічного регулювання 232 12.4. Оцінка ступеня та міри відкритості економіки 235 ЧАСТИНА II. МІКРОЕКОНОМІКА 252 РОЗДІЛ 13. Предмет і метод мікроекономіки 254 13.1. Мікроекономіка в системі економічних наук 255 13.2. Предмет мікроекономіки 256 13.3. Особливості методу мікроекономіки 257 13.4. Історичні етапи розвитку мікроекономіки 258 РОЗДІЛ 14. Теорія граничної корисності та поведінки споживача 263 14.1. Корисність, як чинник формування ринкового попиту 264 14.2. Аналіз поведінки споживача на підставі кількісного підходу до корисності 264 РОЗДІЛ 15. Ординалістська теорія поведінки споживача 272 15.1. Ординалістська теорія поведінки споживача: основні підходи та особливості 273 15.2. Криві байдужості та їх основні властивості 274 15.3. Бюджетні обмеження споживача 276 15.4. Рівновага споживача 278 РОЗДІЛ 16. Аналіз поведінки споживача 285 16.1. Формування індивідуального попиту 286 16.1.1. Криві "дохід-споживання". Крива Енгеля 286 16.1.2. Реакція споживача на зміну ціни. Крива "ціна-споживання" 290 16.2. Ефект заміщення та ефект доходу 291 РОЗДІЛ 17. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини 299 17.1. Попит та його чинники 300 17.2. Пропозиція та її чинники 302 17.3. Рівновага попиту та пропозиції 304 РОЗДІЛ 18. Мікроекономічна модель підприємства 312 18.1. Фірма, як мікроекономічний суб’єкт 313 18.2. Виробнича функція та її властивості 314 18.3. Ефект часу та його роль у діяльності підприємств 316 РОЗДІЛ 19. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробник 321 19.1. Ізокванти 322 19.2. Виробництво з одним змінним вхідним ресурсом 324 19.3. Виробництво з двома змінними ресурсами. Ефект масштабу 326 РОЗДІЛ 20. Витрати виробництва 335 20.1. Поняття та види витрат виробництва 336 20.2. Витрати у короткотерміновому періоді 337 20.3. Динаміка витрат у довготерміновому періоді 341 РОЗДІЛ 21. Ринок досконалої конкуренції 349 21.1. Ринкові моделі та їх класифікація. Умови досконалої конкуренції 350 21.2. Максимізація прибутку у короткотерміновому періоді 353 21.3. Максимізація прибутку у довготерміновому періоді 356 21.4. Ефективність ринку досконалої конкуренції 357 РОЗДІЛ 22. Монопольний ринок 364 22.1. Характерні риси чистої монополії 365 22.2. Ціноутворення та визначення обсягів виробництва монополістом 367 22.3. Монопольна влада. Цінова дискримінація 370 22.4. Економічні наслідки монополізму 372 22.5. Державне регулювання монополій 372 РОЗДІЛ 23. Олігополія та монополістична конкуренція 379 23.1. Олігополія 380 23.1.1. Олігополія: поняття, ознаки та сфера функціонування 380 23.1.2. Поведінка фірм на олігополістичному ринку 381 23.1.3. Економічна ефективність олігополій 384 23.2. Монополістична конкуренція 385 23.2.1. Монополістична конкуренція: поняття, основні ознаки та сфера функціонування 385 23.2.2. Визначення ціни та обсягів виробництва в умовах монополістичної конкуренції 386 23.2.3. Ефективність монополістичної конкуренції 387 РОЗДІЛ 24. Ринок факторів виробництва 394 24.1. Принципи формування попиту на економічні ресурси 395 24.2. Зміна попиту на ресурс. Еластичність попиту 398 24.3. Оптимальне співвідношення ресурсів 399 РОЗДІЛ 25. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту 406 25.1. Поняття загальної рівноваги 407 25.2. Діаграма Еджворта 408 25.3. Ефективність виробництва 409 25.4. Ефективність у процесі обміну 410 РОЗДІЛ 26. Інституціональні аспекти ринкового господарства 417 26.1. Особливості ринку праці 418 26.2. Ринок землі та природних ресурсів 420 26.3. Ринок капіталу 422 ГЛОСАРІЙ 428 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 436 Умовні позначення 438

Навчальний посібник носить системний характер і складений відповідно анотації дисциплін «Макроекономіка» та «Мікроекономіка» освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням «Облік та аудит» і «Економіка і підприємництво», які викладаються студентам економічних спеціальностей. Даний посібник забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного. Структура навчального посібника: переднє слово, дві частини, які містять розділи з теоретичним матеріалом, питаннями для самоконтролю, тестовими завданнями, прикладами методики розв'язування задач та задачами для самостійної роботи, висновки та перелік використаних джерел. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Powered by Koha