Local cover image
Local cover image

Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / гол. ред. Олійник О. О. ; редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 11(24)

Piece-Analytic Level: Бєлікова Ю. А, Професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого навчання: стан забезпечення, структура, стратегія і технології, с.9 • Бігун О. С. , Шляхи розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів спеціальних дисциплін як фактор ефективності професійної освіти, с.18 • Бугайова Т. І. , Технологічні етапи педагогічного прогнозування, с. 26 • Волков В. А. , Инновационные подходы к формированию профессиональной готовности будущих магистров к педагогической деятельности, с.35 • Гедиш О. М. , Розвиток професійної компетентності майстрів виробни¬чого навчання ПТНЗ при дистанційній формі підвищення кваліфікації: сучасність та перспективи, с. 44 • Гурова Н. О. , Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності майбутніх педагогів-дизайнерів, с.52 • Заболотна М.М. , Структура методичної компетентності викладачів професійно-теоретичної ПІДГОТОВКИ ПТНЗ гірничого профілю, с.61 • Заславська С. І. , Компетентністний підхід у системі післядипломної освіти, с.71 • Коляда М. Г. , Використання систем видобутку знань DATA MINING дня прогнозування педагогічних процесів та явищ, с. 80 • Лященко О В. , Огляд економіко-математичних методів, що застосовуються для оцінки та прогнозування педагогічних процесів, с.89 • Мозна С. І. , Використання соціальних сервісів платформи Веб 2.0 у викладанні іноземної мови, с.98 • Оленічева Ю. О. , Діагностика сформованості готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності, с.107 • Пашкова Н. В., Програма роботи з формування здоров’язбережувальної компетентності інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ у післядипломній освіті, с.117 • Пашкова Н. О. , Проблеми та перспективи дистанційної форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, с.125 • Прошкін В. В. , Дослідження особливостей інтеграції науки й освіти в університеті, с.135 • Сергеева Л. М. , Освітня логістика в управлінні розвитком професійно-технічного навчального закладу, с. 144 • Торба Ю. І. , Неперервна освіта - стрижень розвитку особистості в сучас¬них умовах, с.154 • Трошкін О. В. , Особливості навчально-виховного процесу майбутніх педагогів-дизайнерів, с. 165 • Троянов О. Г. , Теоретико-методологічні основи побудови моделі розвитку професійного потенціалу майбутніх дизайнерів в умовах навчально-творчої діяльності, с.174 • Фоміна О. А. , Формування цілісної готовності майбутніх викладачів дизайну до професійної діяльності, с. 183 • Хирагірло В.Є , Моделювання інноваційної діяльності педагогів профе¬сійної школи, с. 192 • Чебишева І. В., Удосконалення графічної підготовки учнів з використан¬ням систем автоматизованого проектування, с.201 • Чміль А. 1., Коваль Л. Є. , Критерії, показники та рівні індивідуалізації про¬фесійного розвитку майстрів виробничого навчання засобами інформацій¬них технологій, с. 212 • Бугерко Я. М., Освітня діяльність як чинник розвитку духовної культури особистості студента, с.221 • Вакарєв Є. С. , До проблеми математичної компетентності майбутніх психологів, с.230 • Головльова О. В. , Дитячо-батьківськи стосунки як детермінанта аддиктивної поведінки у підлітковому віці, с.238 • Дметерко Н. В. Розвиток рефлексивного мислення в онтогенезі: глибинний підхід, с.246 • Ільїна Т. Б. , Рефлексивне середовище як чинник розвитку професійної самосвідомості майбутніх психологів, с.254 • Кононова М. М. , Формування професійного світогляду майбутніх спеціалістів корекційної освіти у процесі активного соціально-психо¬логічного пізнання, с.264 • Лох К. В. , Діалогова модель викладання як засіб розвитку професійної самосвідомості слухачів, с. 271 • Максименко Е. Г., Бородина И. С. , Экзистенциальные переживания личности в структуре феномена самодепривации , с.280 • Новікова О. В. , Роль творчого мислення в професійній рефлексії фахівців , с.290 • Радченко О. Б. , Види організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах, с. 299 • Руденко С. В. , Особливості очікувань студентів у системі післядипломної освіти, с. 308 • Самотаєва Е. О. , Акмеологічна культура педагогічного працівника як основа професійного самовдосконалення , с.318 • Ситнікова Н. Є. , Психолого-педагогічні умови позитивного самоствер¬дження особистості учня в ранньому юнацькому віці , с.326 • Стовба Н. І. , Психологічні умови становлення професійної рефлексії майбутніх психологів, с. 335 • Яновська Л. В. , Розроблення методу діагностики здатності до життєтворчості, с.343Secondary Author: Головний редактор, Олійник, В. В., Віктор ВасильовичLanguage: українська.Country: УКРАЇНА.Publication: К. : Аполол, 2014Description: 349 с.ISBN: 2218-7650.Classification: 74р.я43+88я43Abstract: У збірнику висвітлюються актуальні проблеми педагогіки і психології професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетеїггностей фахівців у галузі освіти, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.. Item type: Матеріали конференцій
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Collection Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд Наукова література 37+159.9 / В53 (Browse shelf(Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-009023

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми педагогіки і психології професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетеїггностей фахівців у галузі освіти, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image

Powered by Koha