Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.

Main Author: Скрипченко, О. В., 1921-2007, Олександр Васильович, АвторCoauthor: Автор, Долинська, Л. В., 1949-, Любов Василівна; Автор, Огороднійчук, З. В., Зоя ВасилівнаLanguage: українська.Country: УКРАЇНА.Edition Statement: 4-те вид.Publication: Київ : Каравела, 2017Description: 463 с.ISBN: 978-966-2229-28-8.Classification: 88.3я73Contents note: Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ -- 9 1. Предмет і завдання психологічної науки -- 9 1.1. Предмет психології -- 9 1.2. Завдання психологічної науки -- 10 1.3. Місце психології в системі наук -- 11 1.4. Галузі психологічних знань -- 12 1.5. Мозок і психіка -- 16 1.6. Школи, напрями, концепції у психології -- 19 2. До історії психологічної думки -- 29 2.1. Дохристиянські часи - XVIII ст -- 29 2.2. Розвиток психологічної думки у XIX - XX ст -- 34 3. Методи психології -- 57 3.1. Загальні питання побудови психологічного дослідження -- 57 3.2. Загальнонаукові методи -- 59 3.3. Конкретні наукові методи -- 60 3.4. Статистичний метод у психології -- 71 3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних -- 73 3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних -- 74 3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях -- 76 3.4.4. Надійність і валідність -- 81 3.5. Психологічні методики -- 83 4. Розвиток психіки та свідомості -- 85 4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин -- 85 4.2. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки -- 92 4.3. “Мова” і спілкування тварин -- 96 4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин -- 100 4.5. Суспільно-історичний характер свідомості -- 101 4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини -- 102 4.7. Свідомість та ментальність -- 106 Розділ II. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ -- 109 5. Відчуття -- 109 5.1. Поняття про відчуття -- 109 5.2. Фізіологічна основа відчуттів -- 110 5.3. Класифікація відчуттів -- 113 5.4. Види відчуттів -- 113 5.5. Основні властивості та закономірності відчуттів -- 120 5.6. Індивідуальні особливості відчуттів -- 126 6. Сприймання -- 128 6.1. Поняття про сприймання -- 128 6.2. Фізіологічна основа сприймання -- 129 6.3. Роль моторних компонентів у сприйманні -- 131 6.4. Загальні особливості сприймання -- 133 6.5. Класифікація та види сприймання -- 140 6.6. Індивідуальні особливості сприймання -- 145 7. Мислення -- 147 7.1. Поняття про мислення. Функції мислення -- 147 7.2. Теорії мислення -- 151 7.3. Змістовий бік мислення. Процес розуміння -- 156 7.4. Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес -- 159 7.5. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу -- 162 7.6. Мислення як діяльність. Процес розв’язання задач. Цілемотиваційний бік мислення -- 168 7.7. Види мислення -- 173 7.8. Індивідуальні відмінності в мисленні людини та її інтелект -- 175 7.9. Розвиток мислення -- 179 7.10. Поняття про інтелект -- 180 8. Пам’ять -- 183 8.1. Поняття про пам’ять -- 183 8.2. Теорії пам’яті -- 183 8.3. Види пам’яті -- 190 8.4. Процеси і закономірності пам’яті -- 195 8.5. Індивідуальні особливості пам’яті -- 207 8.6. Розвиток пам’яті -- 209 9. Уява -- 213 9.1. Поняття про уяву -- 213 9.2. Фізіологічні основи процесів уяви -- 216 9.3. Види уяви. Процеси уяви -- 217 9.4. Розвиток уяви у дітей -- 223 9.5. Виховання та індивідуальні особливості уяви -- 225 10. Почуття та емоції -- 228 10.1. Поняття про почуття та емоції -- 228 10.2. Теорії емоцій -- 230 10.3. Фізіологічна основа емоцій -- 232 10.4. Вплив емоцій на людину -- 234 10.5. Види емоцій і почуттів -- 237 10.6. Форми переживання почуттів -- 247 10.7. Вищі почуття -- 249 11. Увага -- 253 11.1. Поняття про увагу -- 253 11.2. Теорія уваги. Фізіологічні основи уваги -- 254 11.3. Властивості уваги -- 258 11.4. Види уваги -- 263 11.5. Увага й особистість -- 267 11.6. Розвиток уваги у школярів -- 270 11.7. Основні критерії вихованості уваги -- 272 Розділ III. АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ -- 275 12. Діяльність як форма активності особистості -- 275 12.1. Активність -- 275 12.2. Діяльність -- 278 12.3. Теорії діяльності -- 280 12.4. Структура активності та діяльності -- 284 12.5. Засвоєння діяльності -- 288 12.6. Динаміка і саморегуляція активності особистості -- 293 12.7. Основні види діяльності та їхній розвиток в онтогенезі -- 295 13. Психологія особистості -- 300 13.1. Поняття про особистість -- 300 13.2. Теорії особистості -- 302 13.3. Структура особистості -- 312 13.4. Спрямованість особистості -- 314 13.5. Самосвідомість та “Я-концепція” особистості -- 317 13.6. Особистісне зростання -- 321 14. Темперамент -- 326 14.1. Поняття про темперамент -- 326 14.2. Історія розвитку вчення про темперамент -- 326 14.3. Тип вищої нервової діяльності та темперамент -- 329 14.4. Психологічна характеристика типів темпераменту -- 331 14.5. Роль темпераменту в праці та навчанні -- 334 14.6. Темперамент і проблеми виховання -- 335 14.7. Вимоги діяльності та тип темпераменту -- 337 15. Характер -- 339 15.1. Поняття про характер -- 339 15.2. Провідні риси характеру -- 344 15.3. Акцентуйовані риси характеру -- 347 15.4. Природа та вияви характеру -- 352 15.5. Вчинок і формування характеру -- 356 15.6. Формування характеру в дитинстві -- 360 16. Здібності -- 363 16.1. Поняття про здібності -- 363 16.2. Якісна і кількісна характеристика здібностей -- 366 16.3. Види здібностей -- 368 16.4. Здібності, обдарованість, талант -- 370 17. Вольова активність особистості -- 375 17.1. Поняття про волю. Функції волі -- 375 17.2. Історія розвитку уявлень про волю -- 378 17.3. Воля як вища психічна функція -- 383 17.4. Вольове регулювання поведінки -- 385 17.5. Фази складної вольової дії -- 391 17.6. Класифікація вольових якостей особистості -- 394 17.7. Розвиток та виховання вольової активності людини -- 397 18. Спілкування -- 400 18.1. Поняття про спілкування -- 400 18.2. Функції та форми спілкування -- 403 18.3. Структура спілкування -- 406 18.4. Види спілкування -- 408 18.5. Засоби спілкування -- 411 18.6. Ефективність спілкування -- 421 18.7. Стилі спілкування -- 423 18.8. Оволодіння навичками спілкування -- 427 19. Психологія міжособистісних стосунків -- 430 19.1. Відносини, стосунки та ставлення -- 430 19.2. Класифікація груп у психології -- 433 19.3. Вплив спільності на індивіда -- 440 19.4. Сприймання і розуміння людьми один одного як аспект міжособистісних стосунків -- 444 СЛОВНИК -- 449 Abstract: У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямах, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлено ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі. Для студентів вищих навчальних закладів.. Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

Затверджено Міністерством освіти і наукі України як підручник для вищих навчальних закладів

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ 9 1. Предмет і завдання психологічної науки 9 1.1. Предмет психології 9 1.2. Завдання психологічної науки 10 1.3. Місце психології в системі наук 11 1.4. Галузі психологічних знань 12 1.5. Мозок і психіка 16 1.6. Школи, напрями, концепції у психології 19 2. До історії психологічної думки 29 2.1. Дохристиянські часи - XVIII ст 29 2.2. Розвиток психологічної думки у XIX - XX ст 34 3. Методи психології 57 3.1. Загальні питання побудови психологічного дослідження 57 3.2. Загальнонаукові методи 59 3.3. Конкретні наукові методи 60 3.4. Статистичний метод у психології 71 3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних 73 3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних 74 3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях 76 3.4.4. Надійність і валідність 81 3.5. Психологічні методики 83 4. Розвиток психіки та свідомості 85 4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин 85 4.2. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки 92 4.3. “Мова” і спілкування тварин 96 4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин 100 4.5. Суспільно-історичний характер свідомості 101 4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини 102 4.7. Свідомість та ментальність 106 Розділ II. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ 109 5. Відчуття 109 5.1. Поняття про відчуття 109 5.2. Фізіологічна основа відчуттів 110 5.3. Класифікація відчуттів 113 5.4. Види відчуттів 113 5.5. Основні властивості та закономірності відчуттів 120 5.6. Індивідуальні особливості відчуттів 126 6. Сприймання 128 6.1. Поняття про сприймання 128 6.2. Фізіологічна основа сприймання 129 6.3. Роль моторних компонентів у сприйманні 131 6.4. Загальні особливості сприймання 133 6.5. Класифікація та види сприймання 140 6.6. Індивідуальні особливості сприймання 145 7. Мислення 147 7.1. Поняття про мислення. Функції мислення 147 7.2. Теорії мислення 151 7.3. Змістовий бік мислення. Процес розуміння 156 7.4. Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес 159 7.5. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу 162 7.6. Мислення як діяльність. Процес розв’язання задач. Цілемотиваційний бік мислення 168 7.7. Види мислення 173 7.8. Індивідуальні відмінності в мисленні людини та її інтелект 175 7.9. Розвиток мислення 179 7.10. Поняття про інтелект 180 8. Пам’ять 183 8.1. Поняття про пам’ять 183 8.2. Теорії пам’яті 183 8.3. Види пам’яті 190 8.4. Процеси і закономірності пам’яті 195 8.5. Індивідуальні особливості пам’яті 207 8.6. Розвиток пам’яті 209 9. Уява 213 9.1. Поняття про уяву 213 9.2. Фізіологічні основи процесів уяви 216 9.3. Види уяви. Процеси уяви 217 9.4. Розвиток уяви у дітей 223 9.5. Виховання та індивідуальні особливості уяви 225 10. Почуття та емоції 228 10.1. Поняття про почуття та емоції 228 10.2. Теорії емоцій 230 10.3. Фізіологічна основа емоцій 232 10.4. Вплив емоцій на людину 234 10.5. Види емоцій і почуттів 237 10.6. Форми переживання почуттів 247 10.7. Вищі почуття 249 11. Увага 253 11.1. Поняття про увагу 253 11.2. Теорія уваги. Фізіологічні основи уваги 254 11.3. Властивості уваги 258 11.4. Види уваги 263 11.5. Увага й особистість 267 11.6. Розвиток уваги у школярів 270 11.7. Основні критерії вихованості уваги 272 Розділ III. АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ 275 12. Діяльність як форма активності особистості 275 12.1. Активність 275 12.2. Діяльність 278 12.3. Теорії діяльності 280 12.4. Структура активності та діяльності 284 12.5. Засвоєння діяльності 288 12.6. Динаміка і саморегуляція активності особистості 293 12.7. Основні види діяльності та їхній розвиток в онтогенезі 295 13. Психологія особистості 300 13.1. Поняття про особистість 300 13.2. Теорії особистості 302 13.3. Структура особистості 312 13.4. Спрямованість особистості 314 13.5. Самосвідомість та “Я-концепція” особистості 317 13.6. Особистісне зростання 321 14. Темперамент 326 14.1. Поняття про темперамент 326 14.2. Історія розвитку вчення про темперамент 326 14.3. Тип вищої нервової діяльності та темперамент 329 14.4. Психологічна характеристика типів темпераменту 331 14.5. Роль темпераменту в праці та навчанні 334 14.6. Темперамент і проблеми виховання 335 14.7. Вимоги діяльності та тип темпераменту 337 15. Характер 339 15.1. Поняття про характер 339 15.2. Провідні риси характеру 344 15.3. Акцентуйовані риси характеру 347 15.4. Природа та вияви характеру 352 15.5. Вчинок і формування характеру 356 15.6. Формування характеру в дитинстві 360 16. Здібності 363 16.1. Поняття про здібності 363 16.2. Якісна і кількісна характеристика здібностей 366 16.3. Види здібностей 368 16.4. Здібності, обдарованість, талант 370 17. Вольова активність особистості 375 17.1. Поняття про волю. Функції волі 375 17.2. Історія розвитку уявлень про волю 378 17.3. Воля як вища психічна функція 383 17.4. Вольове регулювання поведінки 385 17.5. Фази складної вольової дії 391 17.6. Класифікація вольових якостей особистості 394 17.7. Розвиток та виховання вольової активності людини 397 18. Спілкування 400 18.1. Поняття про спілкування 400 18.2. Функції та форми спілкування 403 18.3. Структура спілкування 406 18.4. Види спілкування 408 18.5. Засоби спілкування 411 18.6. Ефективність спілкування 421 18.7. Стилі спілкування 423 18.8. Оволодіння навичками спілкування 427 19. Психологія міжособистісних стосунків 430 19.1. Відносини, стосунки та ставлення 430 19.2. Класифікація груп у психології 433 19.3. Вплив спільності на індивіда 440 19.4. Сприймання і розуміння людьми один одного як аспект міжособистісних стосунків 444 СЛОВНИК 449

У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямах, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлено ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.
Для студентів вищих навчальних закладів.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Powered by Koha