Refine your search

Your search returned 1954 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
Навчальні видання
Основи психології : Підручник ; за ред.: О. В. Киричука, В. А. РоменцяPublication: К. : Либідь, 1997Description: 631 с.Availability: Items available for loan: [159.9(075.8) / О75] (4).

Навчальні видання
Теория вероятностей и математическая статистика / Гмурман В. Е. : Учебное пособие для вузовPublication: М. : Высшая школа, 2000Description: 479 с.Availability: Items available for loan: [51(075.8) / Г55] (23).

Навчальні видання
Загальнорозвиваючі та спеціальні вправи (для занять фізичною культурою та спортом) : Навчальний посібник / Терещенко В.І., Франків Д. І., Коропатов Б. М.Publication: Київ : Міленіум, ПВНЗ "УГІ", 2021Description: 230Availability: Items available for loan: [796.417(075.8) / Т35] (5).

Навчальні видання
Психологія і педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Шадських Ю. Г.Publication: Львів : Магнолія, 2019Description: 320 с.Availability: No items available

 Книги
Если с ребенком трудно / Петрановская Л. ; Рисунки Селиванова А.Publication: М. : АСТ, 2016Description: 141 с.Availability: Items available for loan: [159.922.7 / П30] (1).

 Книги
SELFмама. / Петрановская Л. : Лайфхаки для работающей мамыPublication: М. : АСТ, 2017Description: 159 с.Availability: Items available for loan: [159.922.7 / П30] (1).

 Книги
Тайная опора: привязанность в жизни ребенка / Петрановская Л.Publication: М. : АСТ, 2015Description: 288 с.Availability: Items available for loan: [159.922.7 / П30] (1).

 Книги
Геронтопсихологія:медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : Навчальний посібник / Павелків Р. В., Харченко Є. М.Publication: Київ : Центр учбової літератури, 2020Description: 474 с.Availability: Items available for loan: [159.922.63:613.98 / П12] (1).

 Книги
Психічний розвиток та формування особистості в онтогенезі : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Пісоцький В. П. , Горянська А. М.Publication: Київ : ТОВ КНТ, 2021Description: 143 сAvailability: Items available for loan: [159.92(075.8) / П28] (2).

Навчальні видання
Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. ; Кер видав. проекту Піча С. В.Publication: Львів : Новий Світ-2000, 2020Description: 449 с.Availability: Items available for loan: [159.9+37(075.8) / Р69] (2).

Навчальні видання
Педагогічна психологія : Навчальний посібник для студ. внз / Сергєєнкова О. П., Столярчук О.А.Publication: Київ : Центр учбової літератури, 2020Description: 167 с.Availability: Items available for loan: [159.9:37.015.03(075.8) / П24] (2).

Навчальні видання
Соціальна психологія : у термінах і поняттях / Г.М. Закалик, Ю.М. Терлецька, Н.М. ШуварPublication: Львів : Видавництво Львівської політехники, 2018Description: 130 с.Availability: Items available for loan: [159.9+331.108.2 / З-18] (2).

Навчальні видання
Психологія особистості : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Варій М. Й.Publication: Київ : Центр учбової літератури, 2020Description: 591 с.Availability: Items available for loan: [159.923(075.8) / В18] (2).

Навчальні видання
Психологія емоцій : підручник / Лазуренко О.О.Publication: Київ : Книга-Плюс, 2018Description: 261 с.Availability: Items available for loan: [159.9:61(075.8) / Л17] (1).

Навчальні видання
Журналістська освіта і наука : Підручник / І. Л. МихайлинPublication: Суми : Університетська книга, 2021Description: 335 с.Availability: Items available for loan: (2).

Навчальні видання
Основи редагування : Підручник ; ред.: Тимошик Н.Publication: Київ : Наша культура і наука, 2019Description: 559 с.Availability: Items available for loan: [070+655(075.8) / Т41] (1).

Навчальні видання
Основи журналістики : підручник / І. Л. МихайлинPublication: Київ : Центр учбової літератури, 2020Description: 494 с.Availability: Items available for loan: [070(075.8) / М69] (2).

Навчальні видання
Психологія і особистість : Науковий журнал / Відповідальний редактор Лавріненко В.А. ; Літературний редактор Стороха Б.В.Publication: Київ - Полтава, 2017Description: 347с.Availability: Items available for loan: [159.9+37.015.311(051) / П86] (1).

Навчальні видання
Психологія і особистість : Науковий журнал / Відповідальний редактор Лавріненко В.А. ; Літературний редактор Стороха Б.В., №1 (9)Piece-Analytic Level: Максименко С.Д., Поняття особистості у психології, . 1 • Тітов І.Г., Інтегративна модель структурно-функціональної організації особистості, . 8 • Соловйов О.В., Ліцоєва Н.В., Людина ж причина: про включення феномену інформації в об’єктивну активність людського мозку у формі психічних процесів, . 1 • Кряж І. В., Суб’єктивна близькість із природою як чинник психологічного здоров’я особистості, . 3 • Седих К.В., Дослідження репрезентації соціально-політичної кризи в суспільній свідомості жителів україни в системно-синергетичному підході, . 3 • Будник О.Б., Професійна підготовка майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності: результати експериментального дослідження, . 0 • Фоменко К.І., Перевага та досконалість у семантичному просторі особистості, . 3 • Яновська Т.А., Психологічні особливості прояву конфліктної поведінки підлітків із різним рівнем самооцінки, . 3 • Бурейко Н.О., Особливості розвитку соціального інтелекту у студентів-білінгвів, . 09 • Діомідова Н.Ю., Психічні стани успішних та неуспішних студентів у ситуації іспиту, . 19 • Зозуль Т.В., Психологічні особливості розподілу сімейних ролей у подружніх парах із суттєвою різницею у віці, . 29 • Лавріненко В.А., Відображення феномену субкультури в смислових конструктах підлітків-неформалів, . 39 • Штученко І. Є., Настанови щодо професійного майбутнього ж компонент кар’єрного рішення студентів технічних спеціальностей, . 52 • Уварова С.Г., Особистість в умовах суспільної кризи, . 63 • Католик Г.В., Онтогенетичний підхід у контексті сучасного розуміння динаміки формування я-концепції практичного психолога, . 74 • Мельничук М.М., Проблема формування толерантності учнівської молоді засобами кіномистецтва, . 82 • Мирошник О.Г., Соціально-діяльний підхід до розробки моделі професійної рефлексії (на прикладі професії вчителя), . 96 • Рева М.М., Соціально-психологічні детермінанти життєвого цілепокладання особистості, . 07 • Тітова Т.Є., Смислові аспекти саморегуляції особистості, . 17 • Турецька Х.І., Психотерапія птср в учасників бойових дій із застосуванням імагінативних технік, . 26 • Харченко А.С., Психологічні особливості самоактуалізації студентів з різним рівнем професійної спрямованості, . 34 • Верещинська Я. В., Привабливість ж естетичний компонент соціальної перцепції, . 45 • Гончарова Н.О., Самореалізація як показник формування кар’єрних орієнтацій студентської молоді, . 54 • Трофімов Л.Ю., Загурська Е.В., Психологічні особливості емоційно-вольової сфери особистості залежно від професійної спрямованості (на прикладі професії актора), . 64 • Головіна О.Ю., Духовність особистості: проблеми та перспективи психологічного дослідження, . 78 • Фільц О.О., Шизофренія як розлад очевидності (тези концепції), . 90 • Седих К.В., Моргун В.Ф., Тітов І.Г., Кафедра психології та 35 років на зламі світогляду ХХ-ХХІ століть, . 93 • Злобіна О.Г., Постмодерна соціальність та психологічні практики конструювання життя, . 01Publication: Київ, Полтава, 2016Description: 310 с.Availability: Items available for loan: [159.9+37.015.311(051) / П86] (1).

Навчальні видання
Психологія і особистість : Науковий журнал / Гол. ред. Максименко С. Д., Седих К.В. ; Відповідальний редактор Лавріненко В.А. ; Заст. гол ред. Моргун В.Ф., Титов І. Г. ; Літературний редактор Стороха Б.В., № 2 (14)Publication: Київ - Полтава, 2018 : Інст-т психол. ім. Г. С.Костюка НАПН України, Полтавськ. нац. пед. універ. імю В. Г. КороленкаDescription: 233 с.Availability: Items available for loan: [159.9+37.015.311(051) / П86] (1).

Pages

Powered by Koha