Refine your search

Your search returned 3 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / гол. ред. Олійник О. О. ; редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 3(32)Piece-Analytic Level: Бевз Г. М. , Особистісний та суспільний контекст опанування професією майбутніми психологами , с.9 • Боковець О. І. , Основні парадигмальні позиції дослідження структурної організації інноваційного потенціалу особистості, с.20 • Bondarchuk О. , Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services, с.34 • Ivkin V. , Organizational culture of secondary educational institutions: staffs’ assessment of real and desirable types of culture, с.47 • Гальцева T. О. , Психолого-педагогічна модель підвищення рівня навчальної самоефективності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти, с.55 • Дзюба Т. М. , Віртуальна агресія як результат інтернет-залежної поведінки підлітків, с.67 • Крупельпицька Л. Ф., Шпортун О.М. , Здатність до генерування гумору: зв’язки з емоційним та невербальним інтелектом і особистісними факторами при психічній патології, с.79 • Санніков О. І. , Від стилю ухвалення рішень до стильових характеристик особистості: генеза уявлень, с.98 • Сухенко Я. В. , Психологічний відбір майбутніх психологів під час вступу до вишу, c.116Publication: К. : Аполол Груп, 2017Description: 131 с.Availability: Items available for loan: [37+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / голов. ред. Олійник В. В. ; ред. кол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 2(31)Piece-Analytic Level: Бондаренко Н. Б., Психологічні аспекти соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров'я, c.5 • Бондарчук О. І. , Кар'єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя, c.18 • Брюховецька О. В. , Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) , c.29 • Malgorzata Wyzlic. , School climate and culture, c.42 • Кримлова Ю. M. , Модель психологічної готовності юнаків до подолання кризових ситуацій, c.50 • Москальова А. С. , Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, c.61 • Папуша В. В. , Внутрішні передумови проявлення віктимної поведінки у підлітковому віці, c.76 • Перегончук Н. В. , Психологічні чиннники формування професійної компетентності майбутніх психологів , c.87 • Полякова В. І. , Методика дослідження тендерної толерантності педагогічних працівників, c.98 • Прокопенко О. А, Професійна «Я-концепція» майбутнього фахівця економічного профілю, c.109 • Соломка Т. М. , Моделювання ефективних чинників та умов для успішного здійснення професійної ідентичності студентів, c.125 • Хілько С. О. , Методика дослідження особливостей формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів, c.138Publication: К. : Атопол Груп, 2016Description: 151 с.Availability: Items available for loan: [37+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / голов. ред. Олійник В. В. ; ред. кол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 1(30)Piece-Analytic Level: O. Bondarchuk., Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention..., p.6 • Гельбак А. М., Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду, c.15 • Грубі Т. В., Концептуальні підходи до дослідження перфекціонізму особистості, c.27 • Давидова О. В., Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особивості її розвитку, c.40 • Євстаф'єва І. Г., Психологічна культура як інтегративна характеристика особистості та запорука розвитку творчого мислення у підлітків, c.56 • Кононець М. О., Гендерні особливості прояву професійної моральності підприємцями, c.56 • P. Lushyn, Rediscovery of EMDR: integration into an ecopsychological perspective, c.80 • Мусаелян О. М., Гендерно-вікові та організаційно-професійні особливості схильності студентської молоді до аутоагресивної поведінки, c.85 • Руденко С. В., Особливості очікувань студентів у системі післядипломної освіти, c.99 • Сняданко , Діагностика умов навчання в університеті, c.110 • Соломка Т. М., Експлікація особистісних якостей студентів у процесі професійної самоідентифікації, c.122Publication: К. : Атопол Груп, 2016Description: 131 с.Availability: Items available for loan: [37+159.9 / В53] (2).

Pages

Powered by Koha