Refine your search

Your search returned 2481 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
Навчальні видання
Англійська для дітей : у двох частинах / Валентина Скульте ; пер. з рос.Publication: К. : А.С.К., 2002Description: 494 с.Availability: Items available for loan: [811.111(075.3) / С46] (4).

Навчальні видання
Історія англійської мови : посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / Верба Л. Г.Publication: Вінниця : Нова Книга, 2006Description: 293 с.Availability: Items available for loan: [811.111(091)(075.8) / V31] (15).

Навчальні видання
Митний кодекс України : чинне законодавство із змінами і доповненнями станом на 24 жовтня 2013 рокуPublication: Київ : Алерта, 2013Description: 327 с.Availability: Items available for loan: [339.543(477) / М66] (1).

Навчальні видання
Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) : теоретично-практичний посібник / Шило В. П., Доровська С. С., Ільїна С. Б., Іванова Н. С.Publication: К. : Кондор, 2010Description: 344 с.Availability: Items available for loan: [339.7(075.8) / М59] (3).

Навчальні видання
Міжнародні фінанси : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Рязанова Н. С.Publication: Київ : КНЕУ, 2001Description: 219 с.Availability: Items available for loan: [336 / Р99] (4).

Навчальні видання
Міжнародні фінанси : навчальний посібник / Оспіщев В. І., Близнюк О. П., Кривошей В. В.Publication: К. : Знання, 2006Description: 335 с.Availability: Items available for loan: [339.7(075.8) / О-75] (1).

Навчальні видання
Міжнародні фінанси : підручник / Боринець С. Я.Publication: К. : Знання, 2006Description: 494 с.Availability: Items available for loan: [339.7(075) / Б82] (1).

Навчальні видання
Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Васенко В. К.Publication: Київ : Центр навчальної літератури, 2004Description: 214 с.Availability: Items available for loan: [339.72(075.8) / В19] (10).

Навчальні видання
Міжнародні розрахунки та валютний контроль : навчальний посібник / Данілов О. Д., Пернарівський О. В., Горбанський Б. М. ; за ред.: Онищенка В. А.Publication: Ірпінь : Академія ДПС України, 2002Description: 180 с.Availability: Items available for loan: [339.72(075.8) / Д18] (1).

Навчальні видання
Маркетинг : підручник / Павленко А. Ф., Войчак А. В.Publication: Київ : КНЕУ, 2003Description: 246 с.Availability: Items available for loan: [339.138(075) / П12] (7).

Навчальні видання
Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / Пелішенко В. П.Publication: Київ : Центр навчальної літератури, 2003Description: 199 с.Availability: Items available for loan: [339.138(075):658 / П50] (7).

Навчальні видання
Посібник для викладача до підручника "Маркетинг" : методичне видання ; ред.- упор.: Сидоренко О. І., Редько П. С.Publication: К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні , 2005Description: 270 с.Availability: Items available for loan: [339.138(07) / П61] (1).

Навчальні видання
Міжнародні валюдно-фінансові відносини : підручник / Боринець С. Я.Publication: К. : Знання, 2001Description: 306 с.Availability: Items available for loan: [336.74 / Б82] (2).

Навчальні видання
Менеджмент посередницької та біржової діяльності : навчальний посібник / Обритько Б. А.Publication: Київ : МАУП, 2003Description: 262 с.Availability: Items available for loan: [339.178(075) / О-24] (8).

Словники
Тезаурус менеджера социалистического предприятия / сост.: Зверева К. Ю., Ивин Л. Н., Карпов Э. А. и др.Publication: М. : Харьковский политехнический институт, 1989Description: 370 с.Availability: Items available for loan: [658 / Т30] (1).

Навчальні видання
Менеджер - професійний керівник : навчальний посібник / Шевчик М. Г.Publication: Київ : УАЗТ, 2001Description: 50 с.Availability: Items available for loan: [658 / Ш37] (1).

Навчальні видання
Marketing / Ray L. WillsmerPublication: Canada : Coles Publishing Company Limited, ©1979Description: 230 p.Availability: Items available for loan: [339.1 / W69] (1).

Навчальні видання
Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних угод : конспект лекцій / уклад.: Гніденко Т. В.Publication: Київ : КДТЕУ, 2003Description: 26 с.Availability: Items available for loan: [339.9 / В15] (5).

Навчальні видання
Тести з курсу "Міжнародний маркетинг" : для студентів спеціальності 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / уклад.: Чаюн Т. І.Publication: Київ : КДТЕУ, 1999Description: 27 с.Availability: Items available for loan: [339.138 / Т36] (1).

Навчальні видання
Международные валютные и финансовые отношения / Семенов К. А.Publication: М. : ТЕИС, 2000Description: 175 с.Availability: Items available for loan: [336.74 / С30] (1).

Pages

Powered by Koha