Refine your search

Your search returned 2478 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
 Книги
Теорія держави і права : навчальний посібник ; упоряд. Л. М. ШестопаловаPublication: Київ : Прецедент, 2004Description: 224 с.Availability: Items available for loan: [342(075.8) / Т33] (1).

 Книги
Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів : монографія / Ю. М. Фурман ; В. М. Мірошніченко, С. П. ДрачукPublication: Київ : Олімпійська література, 2013Description: 176 с. : іл.Availability: Items available for loan: [796.035(091)(075.8) / Ф95] (1).

 Книги
Методологія педагогічного дослідження : навчальний посібник / Н. Т. Тверезовська, В. К. СидоренкоPublication: Київ : Центр учбової літератури, 2013Description: 440 с.Availability: Items available for loan: [371.(075.8) / Т26] (1).

Словники
Сучасний тлумачний словник української мови : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів ; Олексієнко Л. П., Шумейло О. Л.Publication: Київ : Кобза, ©2002Description: 544 с.Availability: Items available for loan: [(031):811.161.2 / С91] (1).

 Книги
Права людини і громадянина : навчальний посібник / П. М. Рабінович, М. І. ХавронюкPublication: Київ : Атіка, 2004Description: 464 с.Availability: Items available for loan: [342.7(075.8) / Р12] (1).

 Книги
Як подолати зневіру, зневагу і меланхолію : практичні поради / Г. Норман Райт ; пер. з англ. О. ГладкийPublication: Michigan : Servant Publication, ©2001, Лівів : Свічадо, ©2009Description: 117 с.Availability: Items available for loan: [159.974:616.895.4 / Р18] (1).

 Книги
Між минулим і майбутнім / Ханна Арендт ; пер. з англ. Вілен ЧернякPublication: Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, ©2002Description: 322 с.Availability: Items available for loan: [130.2:008.2 / А80] (1).

 Книги
Основи психолінгвістики : навчальний посібник / С. І. КурановаPublication: Київ : Академія, 2012Description: 207 с.Availability: Items available for loan: [81'23:159.946.3(075.8) / К93] (1).

Словники
Великий тлумачний словник сучасної украінської мови ; уклад. і голов. ред. В. Т. БуселPublication: Київ : Перун, ©2007Description: 1736 с. : іл.Availability: Items available for loan: [(031):811.161.2 / В27] (1).

 Книги
Політична наука в Україні 1991-2016 : у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка ; відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна, 1, Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфікаPiece-Analytic Level: Олег Рафальський, Передмова, . 7 • Марія Кармазіна, 1. Історія дисципліни, . 7 • Антоніна Колодій, 2. Предметне поле політичної науки в сучасний період, . 4 • Наталія Ротар, 3. Теоретико-методологічні підходи в політичних дослідженнях, . 2 • Марія Кармазіна, 4. Понятійно-категоріальний апарат, . 40 • В’ячеслав Яремчук, 1. Політична думка на вітчизняних теренах у домодерну добу (X — середина XVII століть), . 55 • Тетяна Бевз, 2. Політичні ідеї та ідеали українців у період середини XVII — середини XIX століть, . 71 • Тетяна Бевз, 3. Політичні ідеї українських інтелектуалів середини XIX — початку XX століть, . 86 • Микола Михальченко, 4. Політична проблематика у радянському суспільствознавстві (1922-1991), . 00 • Станіслав Кульчицький, 5. Інтелектуально-політична українська альтернатива в роки побудови радянського комуносоціалізму, . 16 • Станіслав Кульчицький, 6. Спроби українських інтелектуалів вийти за межі радянського комуносоціалізму, . 52 • Тетяна Бевз, 7. Вклад представників української еміграції у розвиток політичного знання (1900-1991), . 78 • Олег Козерод, 8. Українське єврейство: політичні ідеї, орієнтири, настанови, . 99 • Гаяна Юксель, 9. Кримськотатарська політична думка: історична ретроспектива та сучасні реалії, . 18 • Олександр Майборода, Віталій Перевезій, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, . 27 • Ірина Кресіна, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, . 49 • Микола Горбатюк, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (1991-2013), . 63 • Сергій Янішевський, 2. Політичні дослідження у Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України, . 81 • Марія Кармазіна, Деякі особливості інституціоналізації політичної науки у вищих навчальних закладах України: становлення кафедр та розвиток досліджень у галузі політичних наук, . 04 • Віталій Кривошеїн, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, . 11 • Валентин Кокорський, Юрій Коваль, Донецький національний університет, . 25 • Максим Лепський, Євген Цокур, Запорізький національний університет, . 28 • Олександр Рибщун, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, . 32 • Петро Шляхтун, Ганна Малкіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, . 38 • Анатолій Романюк, Львівський національний університет імені Івана Франка, . 51 • Наталія Ніколаєнко, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, . 66 • Ольга Бабкіна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, . 73 • Маргарита Чабанна, Національний університет «Києво-Могилянська академія», . 83 • Юрій Мацієвський, Національний університет «Острозька академія», . 02 • Василь Попков, Олег Хорошилов, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, . 12 • Михайло Нагорняк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, . 25 • Максим Тон, Рівненський державний гуманітарний університет, . 36 • Валерій Бортніков, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, . 46 • Микола Горбатюк, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, . 52 • Маріан Токар, Ужгородський національний університет, . 62 • Олександр Фісун, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, . 69 • Наталія Ротар, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, . 78 • Микола Іванов, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, . 02 • Марія Кармазіна, 4. Громадські організації експертів і аналітиків у галузі політики: загальна характеристика, . 09 • Микола Михальченко, 5. Асоціація політичних наук України та Українська академія політичних наук: роль у розвитку політичної науки в Україні, . 18 • Юрій Ганжуров, 6. Національна періодика з політичних наук: питання інституціоналізації (1991-2015), . 23Publication: Київ : Парламентське видавництво, 2016Description: 656 с.Availability: Items available for loan: [32(477)(075.8) / П50] (1).

 Книги
"Церковний Переяслав" на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій ранньомодерної України-Руси : монографія / Микола ШкриблякPublication: Чернівці : Наші книги, 2015Description: 400 с. : іл.Availability: Items available for loan: (1).

 Книги
Ранньомодерна Європа : підручник / В. О. Балух, В. П. КоцурPublication: Чернівці : Наші книги, 2016Description: 704 с. : іл.Availability: Items available for loan: (1).

 Книги
"Покажи мені людину". Антропологія антиохійської школи та спадщина у київській традиції : монографія / Дарина МорозоваPublication: Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2021Description: 556 с. : іл.Availability: Items available for loan: (1).

 Книги
Розвідки з історії скептицизму в британо-американській епістимології : Частина перша. Британська модерна філософія, ч. 1, Британська модерна філософіяPublication: Донецьк : Донецький національний університет, 2007Description: 524 с.Availability: Items available for loan: [165.72:1(091)(410) / П16] (1).

 Книги
Дорогами реформації / за ред. Кочмар Л.Publication: Київ : Джерело Життя, © 2017Description: 352 с.Availability: Items available for loan: [284(09) / Д69] (2).

 Книги
Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації : (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.). Монографія / В. М. Шейко, Ю. П. БогуцькийPublication: Київ : Генеза, 2005Description: 592 с.Availability: Items available for loan: [008(091)(075.8) / Ш39] (1).

 Книги
Феномен виникаючої церкви : у контексті теологічних та еклезіологічних трансформацій у сучасному західному протестантизмі / Роман СоловійPublication: Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016Description: 352 с.Availability: Items available for loan: [274/278 / С60] (1).

 Книги
Нариси історії німецької філософії Нового часу : навчальний посібник / Ю. В. КушаковPublication: Київ : Центр навчальної літератури, 2006Description: 571 с.Availability: Items available for loan: [1(430)(091)(075.8) / К96] (1).

 Книги
Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози : колективна монографія ; відп. ред. Арістова А. В., 57Piece-Analytic Level: А.Арістова, Вступ, P. 4 • А.Арістова, 1. Мусульманська цивілізація: цілісність і гетерогенність, P. 5 • А.Арістова, 2. Природа мусульманського максималізму у концептах західного світогляду, P. 2 • М.Якубович , 3. Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів, P. 6 • М.Бабій , 4. Сучасний іслам: проблемні питання свободи віри та буття етноконфесійних меншин, P. 9 • М.Бутиріна, 5. Концепція джихаду в ісламі та способи іі застосування, P. 9 • А.Арістова, 6. Релігійне підґрунтя міжнародного тероризму, P. 6 • Л. Маєвська, 7. Ідеологічні особливості радикально-екстремістських організацій в ісламському світі, P. 01 • С.Здіорук, 1. Відродження ісламу на пострадянському просторі, P. 13 • С.Здіорук, 2. Конфесійно-історичні аспекти поширення ісламу на теренах України і сучасне мусульманське середовище, P. 22 • А.Булатов, А.Арістова, 3. Кризові процеси в мусульманській уммі Криму: причини та інституційні форми вияву, P. 31 • М.Якубович, 4. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу, P. 49 • М.Бутиріна, 5. Стереотипізація ісламу. Ісламофобія як феномен масової свідомості, P. 61 • С.Свистунов, 6. Інформаційна складова гуманітарної безпеки України в контексті світових ісламських процесів, P. 75Publication: Київ : Українська Асоціація релігіознавців, ©2011Description: 202 с.Availability: Items available for loan: (1).

 Книги
Суспільний ідеал у сучасному християнстві : монографія / Анатолій КислийPublication: Чернігів : Десна Поліграф, ©2020Description: 348 с.Availability: Items available for loan: [124.4:27 / К44] (1).

Pages

Powered by Koha