000 07349nam0 2200481 4500
001 1861
010 _a2218-7650
090 _a1861
100 _a20181025d2015 k||y0ukry50 ca
101 0 _aukr
102 _aUA
200 1 _aВісник післядипломної освіти: збірник наукових праць
_fгол. ред. Олійник О. О.
_gредкол.: Ануфрієва О. Л. та ін.
_hВипуск 15(28)
210 _aК.
_cАполол Груп
_d2015
215 _a275 с.
330 _aУ збірнику висвітлюються актуальні проблеми педагогіки і психології професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетеїггностей фахівців у галузі освіти, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.
464 1 _aБратищенко І.В..
_tОсобливості управління професійним розвитком учителів загальноосвітнього навчального закладу засобами проектних технологій
_pс.7
464 1 _aБратко М. В.
_tТеорія управління освітою в Україні в пострадянський період (1991- початок XXI ст.): вектори розвитку
_pс.17
464 1 _aГоряна Л. Г.
_tПідготовка педагогічних працівників до впровадження здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти
_pс.32
464 1 _aЗабродська Л. М.
_tАутсорсинг — один із напрямів стратегічного розвитку інструментів сучасного менеджменту
_pс.44
464 1 _aЗаславська С. І.
_tШляхи вдосконалення підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти
_pс.63
464 1 _aКасьян С. П., Рябова З. В.
_tМетодика оцінки ефективності роботи . і ріпники закладів післядипломної педагогічної освіти з використанням системи електронного документообігу
_pс.75
464 1 _aКрасильник Ю.С.
_tОсобливості реалізації технології контекстного навчання в начальних закладах післядипломної педагогічної освіти ....
_pс.86
464 1 _aЛуніна В. Ю.
_tМоделювання розвитку творчого потенціалу вчителя наоснові роботи Центру освітніх інновацій закладу післядипломної педагогічної освіти
_pс.96
464 1 _aМаслов В. І., Ситар І. В
_tГоловні структурні складові наукових досліджень педагогічних систем
_pс.108
464 1 _aРябова 3. В.
_tМаркетингове управління як соціально-педагогічна технологія управління системою післядипломної педагогічної освіти
_pс.123
464 1 _aСитніков О. П.
_tНеперервна освіта - парадигма XXI століття
_pс.134
464 1 _aСіданіч І. Л.
_tУправління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів її спеціалізації «Християнська педагогіка у вищій школі»
_pс.144
464 1 _a Степашко В. О.
_tМеханізми демократизації національної системи управління якістю вищої освіти
_pс.157
464 1 _a Бевз Г. М.
_tВивчення системи замінних сімей для дітей в просторі кроскультурних досліджень: психологічні аспекти
_pс.169
464 1 _aБондарчук О. І.
_tПсихологічні засади розвитку ціннісно-смислової сфери керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти
_pс.178
464 1 _aБрюховецька О. В.
_tПсихологічні особливості аутотолерантності як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
_pс.189
464 1 _aДавидова О. В.
_tСпецифіка педагогічної діяльності вчителя та особливості її розвитку
_pс.200
464 1 _aІнжиєвська Л. А.
_tТеоретична модель особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів засобами арт-терапії і можливості її застосування
_pс.214
464 1 _aМусаелян О. М
_tТеоретико-методичні засади дослідження особливостей аутогресивної поведінки студентської молоді
_pс.226
464 1 _aНежинська О. О., Тименко В. М.
_tВикористання коучингу в системі вищої освіти України
_pс.236
464 1 _aТорба Н. Г.
_tПрофесійна самовизначеність та вибір професії майбутнього фахівця
_pс.246
464 1 _aХілько С. О.
_tМодель формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів
_pс.254
464 1 _aШевченко С. В.
_tСучасні уявлення про феномен довіри до себе
_pс.264
675 _a378.091.046-021.68:[37/0+159/9](082)
686 _2rubbkm
_a74р.я43+88я43
702 1 _4651
_92437
_aОлійник
_bВ. В.
_gВіктор Васильович
801 1 _aUA
_bUA-BuIAS
_c20181025
942 _2udc
_cCONF
_h37.013+159.9
_j37.013+159.9 / В53
_n0
_vВ53